• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Технологія будівельного виробництва

Предмет:Архитектура
Тип:Курсовая
Объем, листов:23
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:роботи, ґрунту, використання, бульдозера, котловану, тривалість, варіант, екскаватора, об’єм, робіт, тривалості, визначення, витрати, коефіцієнт, машини
Процент оригинальности:
84 %
Цена:100 руб.
Содержание:

1. Завдання

2. Вступ

3. Визначення об’ємів робіт варіант№1 та побудова таблиці на основі визначених даних.

4. Визначення об’ємів робіт варіант№2 та побудова таблиці на основі визначених даних.

5. Визначення орієнтовної структури процесу влаштування котловану( побудовою таблиці).

6. Попередній вибір ведучих машин згідно методичних рекомендацій.

7. Визначення схеми виконання робіт по влаштуванню котловану для екскаваторів варіант №1 і варіант №2.

8. Визначення граничних і раціональних параметрів екскаваторів.

9. Визначення рекомендованих комплектів машин і механізмів по влаштуванню котловану варіант №1 і варіант №2.

10. Визначення кількості машин для транспортування ґрунту. Варіант №1 і варіант №2.

11. Визначення техніко-економічних показників для влаштування котловану. Варіант №1 і варіант №2.

I. Визначення тривалості розробки котловану.

а)Визначення тривалості зрізання рослинного шару бульдозером

б)Визначення тривалості розробки котловану екскаватором

в)Визначення тривалості роботи бульдозера по переміщенні ґрунту у відвалі.

г)Визначення тривалості роботи бульдозера в котловані при розробці недобору.

д)Визначення часу необхідного для перебазування бульдозера.

е)Визначення загальної роботи бульдозера при влаштуванні котловану.

є)Визначення тривалості роботи катка у відвалі.

II. Трудомісткість розробки одиниці об’єму ґрунту при влаштуванні котловану.

III. Загальна собівартість механізованих робіт.

а)Розрахунок собівартості роботи машино-години для екскаватора

б) Розрахунок собівартості роботи машино-години для бульдозера

в) Розрахунок собівартості роботи машино-години для катка

г) Розрахунок собівартості роботи машино-години для камаз5511

д)Загальна собівартість механізованих робіт з врахуванням накладних витрат.

IV. Приведені витрати на одиницю об’єму ґрунту при влаштуванні котлованів.

12. Вибір способу виконання робіт і комплекту машин для влаштування котловану на основі розрахунку техніко-економічних показників. Таблиця.

13. Калькуляція трудових витрат.

14. Технологічні розрахунки і графік виконання робіт.

15. Відомість матеріально-технічних ресурсів.

16. Кількісно-кваліфікаційний склад бригади.

17. Технологія виконання земляних робіт при влаштуванні котловану.

18. Розробка заходів по техніці безпеки і охороні природи.

19. Використана література.

Вступление:

Характерною рисою сучасного виробництва, його розвитку є постійне освоєння і випуск нових, досконаліших видів продукції на основі широкого застосування передової техніки, механізації та автоматизації виробничих процесів.

Технологія будівельних процесів – це сукупність методів раціональної взаємодії трудових та матеріальних ресурсів, зайнятих на будівництві.

Однією з найосновніших інженерних навичок у галузі технології будівельного виробництва є вміння кваліфіковано проектувати різні будівельні процеси, розробляти технологічні карти

та інші документи, які регламентують виконання робіт.

Технологічна карта – це документ, який регламентує термін та технологічну послідовність окремих процесів при виконанні заданого об’єму робіт з допомогою певного комплекту машин, обладнання та інструментів. Технологічна карта складається з п’яти розділів:

Сфера використання. Дається коротка характеристика видів робіт, конструкцій, конструктивних елементів або частин будинку і споруди, умов і особливостей проведення робіт.

Організація і технологія будівельного процесу:

підготовка об’єкту до виконання будівельного процесу, передбаченого картою;

розробка схеми організації робочої зони з розміщенням машин і механізмів, матеріалів і пристроїв;

зберігання і запас конструкцій на будівельному майданчику;

розбивка будинку на яруси;

способи транспортування матеріалів і конструкцій до робочих місць;

типи використання будівельних підіймачів і кранів;

вимоги до якості виконання робіт.

Заключение:

Організація і методи праці робітників:

склад бригади або ланки по професіям і розрядам;

схеми організації робочих місць;

послідовність і раціональні прийоми виконання основних операцій;

вказівки по застосуванню засобів малої механізації;

калькуляція трудових витрат і оплата праці.

Техніко-економічні показники: Розраховується трудоємність в люд/днях на весь об’єм робіт і на прийняту одиницю виміру, виробіток на одного робітника в зміну, витрати машино-змін на весь об’єм робіт.

Матеріально-технічні ресурси.

Складання технологічної карти – досить трудомісткий процес, який потребує використання спеціальної літератури, включаючи довідкову та нормативну.

Список литературы:

Бесплатные работы:

Рекомендованные документы: