• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Автомобільний транспорт. Організація перевезень

Предмет:Автомобили и грузовые перевозки
Тип:Курсовая
Объем, листов:31
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:маршруту, перевезень, руху, маршруті, пасажирів, автобуса, автобусів, Надвірна, розрахунок, ослави, час, транспорту, маршрутах, обстеження, швидкостей
Процент оригинальности:
99 %
Цена:400 руб.
Содержание:

Вступ

1 Загальний розділ

1. 1 Аналіз існуючої організації перевезень

1. 2 Характеристика району перевезень

1. 3 Вибір вихідних даних на курсовий проект

2 Технологічний розділ

2. 1 Обстеження потоку пасажирів на маршрутах

2. 2 Розробка паспорту маршруту

2. 3 Розробка маршрутних схем і нормування часу рейсу

2. 4 Розрахунок об’ємних показників

2. 5 Вибір типу рухомого складу

2. 6 Розрахунок показників використання автобусів на маршрутах за день роботи

2. 7 Розрахунок кількості автобусів та коефіцієнтів технічної готовності автомобілів і випуску парку

2. 8 Визначення техніко-експлуатаційних показників роботи автобуса за рік

2. 9 Розрахунок середніх техніко-експлуатаційних показників

3 Організаційний розділ

3. 1 Організація диспетчерського керівництва, контроль за роботою автобусів на маршрутах

3. 2 Проведення конкурсу на перевезення пасажирів

3. 3 Розробка графіків і розкладів руху автобусів

3. 4 Організація випуску автобусів на лінію і повернення їх в АТП

3. 5 Організація праці водіїв

3. 6 Тарифікація на маршрутах і організація збору виручки

3. 7 Заходи по охороні праці та безпеки руху

3. 8 Охорона навколишнього середовища

4 Економічний розділ

4. 1 Визначення доходів за перевезення

4. 2 Витрати на палив

4. 2 Розрахунок рентабельності перевезень

Висновок

Перелік використаних джерел

Вступление:

Автомобільний транспорт займає в Україні провідне місце не тільки в економіці, але і в соціальній сфері, з огляду на його природне призначення: він є єдиним видом транспорту який доставляє пасажирів та вантажі і може функціонувати незалежно від інших видів транспорту. В цілому провізні спроможності автотранспорту повною мірою повинні відповідати потребам народного господарства і населення та сприяти розвитку економіки країни.

Пасажирський автомобільний транспорт це один з основних і найбільш розповсюджених видів пасажирського транспорту нашої країни. Він широко обслуговує транспортні потреби міського та сільського населення, забезпечує масові та індивідуальні перевезення пасажирів парком автобусів і легкових автомобілів, який щороку зростає.

Серед усіх видів пасажирського транспорту перевагу має автобусний транспорт, який є найбільш масовим. Задовольняючи потреби населення у перевезеннях, автобусний транспорт впливає на рівень продуктивності праці та побутового обслуговування, розвиток культури і дозвілля. В зв’язку з цим і удосконалення міських, приміських пасажирських перевезень має важливе соціальне значення. Незадовільне функціонування транспорту суттєво відображається на економіці країни, тобто на роботі підприємств, установ, магазинів, шкіл, а також житті громадян. Сьогодні потреба населення в перевезеннях задовольняється не повністю: великі витрати часу пасажирів на переміщення, необхідне підвищення комфортності поїздок і розв’язання першочергових проблем технічного та технологічного забезпечення приміського транспорту. Час очікування, вартість проїзду, викликають нарікання у мешканців міст та сіл. Автобусний транспорт забезпечує більше 63% загального обсягу перевезень всіх видів пасажирського транспорту. Пасажирообіг складає близько 68% загального пасажирообігу. Пасажирські перевезення виконуються автобусами загального користування і відомчої приналежності.

Вирішення багатьох транспортних завдань залежить від ефективності автобусної мережі, адже сукупність маршрутів пасажирських перевезень на транспортній мережі пов’язана територіально і в часі. Створення матеріальної мережі або вдосконалення діючої являє собою одну з важливих проблем в організації пасажирських перевезень тому, що від рівня її формування значною мірою залежить ефективність використання транспортних засобів та якість транспортного обслуговування.

Основні положення розвитку пасажирських перевезень викладені в Концепції розвитку транспортного комплексу України. На підставі Концепції розробляються регіональні програми розвитку автомобільного транспорту загального користування

Основними завданнями регіональних програм розвитку автомобільного транспорту загального користування є обґрунтовані та заплановані показники якості транспортного обслуговування, безпеки перевезень населення на визначений період та заходи щодо їх реалізація з урахуванням умов соціально-економічного розвитку України.

Актуальність Концепції зумовлена необхідністю додержання відповідних термінів та пропозицій розвитку національної транспортної системи, захисту економічних інтересів України та законних інтересів підприємств транспорту та споживачів транспортної продукції, забезпечення рівних умов для розвитку господарської діяльності підприємств транспорту, створення умов для безпечного функціонування транспорту, обмеження монополізму та розвитку Концепції.

Концепція ґрунтується на визначенні пріоритетного розвитку пасажирських перевезень, державній підтримці цієї галузі, а також забезпеченні державного управління діяльністю цієї сфери, що здійснюється шляхом проведення та реалізації економічної (податкової, фінансово-кредитної, тарифної, інвестиційної) та соціальної політики, включаючи надання дотацій на пасажирські перевезення.

Заключение:

Фахівцями відділу пасажирських перевезень проводиться розробка схем та характеристик паспортів міських, приміських, міжміських, міжобласних, а також міжнародних автобусних маршрутів. Схема та характеристика паспорту автобусного маршруту розробляється на договірних умовах.

Схема автобусного маршруту виготовляється:

- для міського маршруту - на плані або фрагменті плану міста у вигляді лінії впродовж вулиць, якими прокладено автобусний маршрут. На цій лінії позначаються проміжні зупинки маршруту, місця відстою автобусів, мости, шляхопроводи, наземні пішохідні переходи, аварійно-небезпечні ділянки;

- для приміського маршруту - на карті або фрагменті карти області з нанесенням лінії шляху проходження маршруту;

- для міжміського маршруту - на карті або фрагменті карти України з нанесенням лінії шляху проходження маршруту;

- міжнародного маршруту - на карті або фрагменті карти України та інших країн, які перетинає маршрут, з нанесенням лінії шляху проходження маршруту.

- Розділ "Характеристика маршруту" подається після схеми маршруту й містить кількісні відомості про маршрут.

На схемах міських маршрутів позначаються назви вулиць, якими проїздить автобус. На схемах приміських та міжміських маршрутів умовними знаками позначаються населені пункти, якими проїздить автобус, без зазначення вулиць та додатково наводяться схеми проїзду через районні та обласні центри, де розкладом руху передбачається заїзд на автостанцію.

Автостанції, автовокзали, пункти відправлення та пункти прибуття за маршрутом відмічаються на схемі із зазначенням їх назв.

На лінії шляху проходження маршруту позначаються проміжні зупинки, мости, шляхопроводи, пункти перетинання кордону.

Оформлений належним чином паспорт автобусного маршруту є головним керівним документом перевізника, дотримання вимог якого забезпечує дотримання основних вимог договору із організатором перевезень, якість і безпеку перевезень на маршруті.

Паспорт маршруту включає:

• схему автобусного маршруту;

• умови здійснення перевезень на маршруті;

• характеристику маршруту;

• розклад руху автобусів;

• графік режиму праці та відпочинку водіїв;

• таблицю вартості проїзду (для приміських, міжміських та міжнародних маршрутів);

• список пасажирів, які мають право перебувати у автобусі при здійсненні перевезень (тільки для маршрутів регулярних спеціальних перевезень, які виходять за межі населеного пункту);

• зміни на маршруті;

• акт відповідності паспорта маршруту умовам перевезень (додаток 3);

• договір про надання послуг (для регулярних спеціальних перевезень);

• акт припинення дії паспорту регулярного спеціального маршруту (розміщується на зворотному боці титульного аркушу паспорта) (Далі – Акт припинення дії паспорту).

При відкритті маршруту складається акт заміру відстані маршруту,який заноситься в паспорт маршруту.

Список литературы:

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: