• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Аналіз управління транспортними та складськими процесами

Предмет:Экономика
Тип:Дипломная/Магистерская
Объем, листов:72
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:від, лісгосп, склади, товарів, можна, також, витрати, послуг, ринку, його, системи, складі, товару, процесу, роботи
Процент оригинальности:
82 %
Цена:2700 руб.
Содержание:

ВСТУП. 5

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. 7

1. 1. Особливості організації логістичної діяльності деревопереробних підприємств. 7

1. 2. Суть та завдання транспортної і складської логістики. 14

1. 3. Основні напрями удосконалення роботи транспортно-складського господарства. 29

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДП « ЗОЛОЧІВСЬКИЙ ЛІСГОСП » ТА ТРАНСПОРТНО - СКЛАДСЬКИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА. 37

2. 1. Дослідження українського ринку складської та транспортної логістики. 37

2. 2. Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності ДП «Золочівський лісгосп». 45

2. 3. Аналіз транспортно-складських процесів ДП «Золочівський лісгосп» та оцінка їх ефективності. 50

ВИСНОВКИ. 58

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 61

ДОДАТОК А

Вступление:

Процес виготовлення продукції на підприємствах різного типу

супроводжується переміщенням великої кількості різноманітних вантажів:

сировини, матеріалів, напівфабрикатів, палива, готової продукції, відходів.

Протягом виробничого циклу всі ці вантажі зазнають

численних переміщеннь і вантажно-розвантажувальних операцій,

багаторазово збільшується обсяг транспортних робіт. На кожну

технологічну операцію припадає декілька транспортних операцій. Це

зумовлює великі витрати на транспортно-складські роботи, які складають

10-30% непрямих витрат у собівартості продукції.

Різкий розвиток інформаційної техніки призвів до реальної комплексної автоматизації виробництва, яка охоплює розробку та впровадження засобів автоматизації технологічного та допоміжного обладнання, транспортно- складських систем і організації виробництва. Транспортно-складське господарство тісно пов'язане з технологічним процесом та істотним чином впливає на формування стратегічних планів підприємств. Затрати на транспортно-складське господарство займають в деяких підприємствах в собіварстості 20-30 %. В зв’язку з цим основним завданням транспортно-складського господарства є ефективне зберігання і транспортування вантажів при повному використанні всіх існуючих засобів на підприємстві і мінімальній собівартості цих операцій. Це можна досягнути шляхом правильної організації господарства, чіткого планування його роботи, підвищення рівня навантажувально-розвантажувальних робіт, впровадження ефективних форм господарювання.

В основу комплексного вирішення транспортно-складського господарства, що відповідає сучасному рівню організації виробництва, на спеціалізованих підприємствах повинні бути прийняті наступні основні положення: широке кооперування з системою транспортно-складських об'єктів промислового вузла, розміщення об'єктів транспортно-складського господарства в спеціальній зоні підприємства; введення залізниць, як правило, тільки в складську зону; максимальне використання безперервних видів транспорту; уніфікація будівельних параметрів складських будівель.

Метою даної бакалаврської кваліфікаційної роботи є аналіз управління транспортними та складськими процесами на засадах логістики у ДП «Золочівський лісгосп» та розроблення рекомендацій щодо покращення логістичної діяльності підприємства.

Для досягнення цієї мети у роботі були реалізовані такі завдання:

• висвітлено теоретичні засади транспортно-складської логістики;

• визначено основні напрями вдосконалення транспортно-складського господарства;

• проведено аналіз використання складів та транспортних засобів ДП «Золочівський лісгосп»

• проаналізовані логістичні процеси на підприємстві;

• здійснено аналіз фінансової звітності ДП «Золочівський лісгосп»

Бакалаврська кваліфікаційна робота складається із вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. У першому розділі висвітлені теоретичні аспекти управління транспортних та складських процесів на засадах логістики. У другому розділі проведений аналіз фінансової звітності витрати на перевезеня та складування лісоматеріалів у ДП «Золочівський лісгосп».

Вирішення поставлених завдань дозволить покращити логістику постачання на підприємстві.

Заключение:

Державне Підприємство «Золочівське Лісове Господарство», створене на підставі наказу Міністерства лісового господарства України від 31. 101991 №133 «Про організаційну структуру управління лісовим господарством», перереєстровано розпорядженням голови Золочівської районної державної організації від 28. 05. 2003 р. №270, Засноване на державній власності, належить до сфери управління Державного комітету лісового Господарства України та входить до сфери управління Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Найменування підприємства – Державне Підприємство «Золочівське лісове господарство» (повне), ДП «Золочівський лісгосп» (скорочене). Місце знаходження підприємства: Україна, Львівська область, Золочівський район, с. Струтин.

Основним напрямком діяльності підприємства є :

- проведення заходів з відновленням лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень із швидкоростучих і технічно цінних порід;

- здійснення заходів із замін малоцінних низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні , залісення малопродуктивних земель;

- організація лісо насіннєвої справи і лісових розсадників;

- збереження та посилення захисних властивостей лісів, лісонасаджень, що виконують захисні, водоохоронні,санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні функції;

- охорона лісів і захисних лісонасаджень від не законних порубів, пошкоджень, самовільного сінокосіння, випасання худоби в заборонених місцях та інших лісо порушень, притягнення до адміністративної відповідальності лісопорушників та стягнення з них збитків відповідно до чинного законодавства;

- охорона лісів і захисних лісонасаджень від пожеж, здійснення протипожежних заходів,захист лісів від хвороб та шкідників.

Оцінивши фінансові результати можна зробити висновки , що з 2007 по 2008 роки виручка від реалізаці продукції підприємства зменшилася на 17 %, собівартість реалізованої продукції зменшилася на 19 %, щодо операційних витрат то вони також зменшилися на 6 %, що призводить до збитку в основному фінасвому результаті.

Оцінивши фінансові результати ДП «Золочівський лісгосп» з 2009 по 2010 роки, ми бачимо прибутковість порівняно з попередніми роками, виручка від реалізаці продукції збільшилася на 36,7 %, собівартість реалізованої продокуції збільшилася 47,1 %, щодо операційних витрат збільшилися на 54,3 %.

Проаналізувавши структуру активів можна зробити висновок, що виробничі запаси Управління у порівнянні 2009 і 2008 років зменшились на 0,27%, а у відношенні 2010 і 2009 років збільшилися на 37,07%; у 7 разів збільшилась дебіторська заборгованість в національній валюті станом на 2009 рік по відношенню до 2008, а станом на 2010 рік по відношенню до 2009 зросла у 12 разів, що негативно впливає на діяльність досліджуваного підприємства.

Щодо аналіз пасиву балансу можна стверджувати, що приріст кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги станом на 2009 рік по відношенню до 2008 року становив 71,02%, а у відношенні 2010 до 2009 зменшився на 45,65%.

Досліджено управління транспортною логістикою яке на даний час є ефективним обсяг вивезення деревини станом на 2010 рік становить 47717,09 м3 , було б доцільне створення власного сервісного центру який би слідкував за технічним станом машин автопарку.

З даних розрахунку оптимальної величини замовлення деревини ДП «Золочівський лісгосп» ми бачимо, що оптимальна величина замовлення становить: сосна - 4624(м3/партію), бук – 5400 (м3/партію), дуб 1247(м3/партію). Величина страхового запасу становить: сосна – 23 (м3), бук – 42 (м3), дуб – 12 (м3).

Підвищити рівень логістичного обслуговування ДП «Золочівський лісгосп» могло б за рахунок надання додаткових послуг. Ці послуги повинні бути безкоштовними але повинні залежати від обсягу замовлення, для того щоб їх надання було економічно вигідним. До таких послуг можна віднести транспортування продукції яку замовили у великих обсягах, монтаж, заміна товарів з дефектами, гарантія на конкретні види послуг тощо. За допомогою таких послуг можна залучати нових клієнтів, а також підтримувати рівень вже існуючих клієнтів. Також ефективним методом залучення споживачів могла б стати гнучка система знижок, яка б застосовувалась до постійних клієнтів.

Якість продукції та послуг є вагомим фактором при виборі певного виконавця послуг чи продавця продукції. Для підвищення ефективності діяльності доцільно було б використовувати нові технології, обладнання, своєчасно підвищувати рівень кваліфікації працівників та проводити їх постійне навчання.

Список литературы:

1. Вільковський Є. К. , Бакуліч О. О. Вантажознавство(вантажі, правила перевезень, рухомий склад): Навчальний посібник. – Львів: «Інтелект – Захід», 2005, 224 с.

2. Гербей В. М „Основи деревообробної промисловості” Л. 1996р. С. 123-125

3. Дерипащук А. Б. , Ободзинська Т. В. Сучасний стан та перспективні напрямки розвитку транспортних коридорів на території України. // Зб. наук. праць : Вісник НУ «Львівська політехінка» «Логістика» №669, Львів в-во НУ «Львівська політехніка», 2010 – С. 350

4. Джонсон Дж. , Вуд Д. , Вордлоу Д. , Мерфи П. Современная логистика, 7-е изд: пер. с англ. – М. : Издат. Дом „Вільямс”, 2002. – 624 с.

5. Куренков П. В. , Котляренко А. Ф. Внешнеторговые перевозки в смешаном сообщении. Экономика. Логистика, Управление. – Самара: СамГАПС, 2002, с. 367

6. Кальченко А. Г. Логістика: Підручник. – К. : КНЕУ, 2003. – 284 с.

7. Кислий В. М. Логістика: Конспект лекцій / Укладач В. М. Кислий. – Суми: Вид. СумДУ, 2007. – 237 с.

8. Крикавський Є. В. Логістичне управління: Підручник. –Львів Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2006. – 456 с. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 684 с.

9. Крикавський Є. В. , Чорнописька Н. В. Логістичні системи: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 264 с.

10. Крикавський Є. В. , Чухрай Н. І. , Чорнописька Н. В. Логістика: компендіум і практикум. Навчальний посібник. – К. , Кондор, 2006 р. – 340 с.

11. Костюк О. С. Стратегічне планування та організування логістичної діяльності підприємств з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини // автореф. дис. . . канд. екон. наук. Спец. : 08. 00. 04. - Ужгород, 2008. – 265 с.

12. Куренков П. В. , Котляренко А. Ф. Внешнеторговые перевозки в смешаном сообщении. Экономика. Логистика, Управление. – Самара: СамГА 2003, с. 310.

13. Саталкін С. С. , Гречин Б. Д. , Сопільник Р. Л. Проблеми розвитку транспортної логістики в Україні в умовах глобалізації бізнесу // Зб. наук. праць : Вісник НУ «Львівська політехінка» «Логістика» №669, Львів в-во НУ «Львівська політехніка», 2010 – С. 650

14. Сокур І. М. , Сокур Л. М. , Герасимчук В. В. Транспортна логістика. Центр учбової літератури 2009. – 234 с.

15. Селюченко Н. Є. , Кічор В. П. Оптимізація запасів підприємства з врахуванням взаємозамінності факторів виробництва// Вісн. НУ "Львівська політехніка". — 2002. – №446. – с. 500.

16. Синякевич І. М. Концепція лісової політики щодо реформування лісового господарства України // Науковий вісник Національного аграрного університету. – К. : НАУ, 2000. Вип. 25. – С. 243.

17. Северин О. О. Вантажні роботи на автомобільномутранспорті: організаціяітехнологія: Підручник. – Харків: ХНАДУ, 2007. – 384 с.

18. Туленков М. В. Концептуальні засади організації сучасного менеджменту. К. ; Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2006. — 311с.

19. Хотей І. Н Банахевич І. Р. Особливості впровадження концепції транспортної логістики бізнесу // Зб. наук. праць : Вісник НУ «Львівська політехінка» «Логістика» №669, Львів в-во НУ «Львівська політехніка», 2010 – С. 625

20. Хєндфилд Р. , Николс Є. Реорганизация цепей поставок. Создание интегрированных систем формирования ценности: Пер. с. англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 416 с.

21. Фісун, К. А. Логістика: Конспект лекцій і методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7. 050107 «Економіка підприємства» [Текст] / К. А. Фісун, Г. А. Жовтяк; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2009. – 150 с.

22. Червова Л. Г. , Баранець Г. В. Методологічні проблеми побудови і оптимізації логістичного циклу підприємства // Економіка промисловості. – 2005. – №3(29). – С. 275.

23. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент: Підручник – К. : Знання , 2006. – 439 с. // http://pidruchniki. com. ua/15840720/ finansi.

24. http://uk. wikipedia. org/

25. http://www. grinchuk. lviv. ua/book/24/1145. html

26. http://learnlogistic. ru/category/informacionnaya-logistika/

27. http://fsoler. com/pdbrka-kontrolnix-robt-po-logstik/269-sistema-mrp. html

28. http://www. refine. org. ua/pageid-4770-17. html

29. www. ukrstat. gov. ua

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: