• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

інформаційне забезпечення процесу управління

Предмет:Экономика
Тип:Курсовая
Объем, листов:18
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:інформації, або, системи, управління, рішень, інформація, від, інформацію, даних, може, інформацією, система, бути, повідомлення, можуть
Процент оригинальности:
60 %
Цена:100 руб.
Содержание:

1. Природа інформації, види економічної інформації

2. Управлінська інформація і закономірності її руху.

3. Збори та наради як форма обміну управлінською інформацією

4. Характеристика окремих типів управлінських інформаційних систем

Вступление:

У сучасних умовах світового соціально-економічного розвитку, особливо важливою областю стало інформаційне забезпечення процесу управління, що складається в зборі і обробці інформації, необхідної для прийняття обгрунтованих управлінських рішень.

Перед керуючим органом звичайно ставляться задачі одержання інформації, її обробки, а також генерування і передачі нової похідної інформації у виді керуючих впливів. Такі впливи здійснюються в оперативному і стратегічному аспектах і грунтуються на раніше отриманих даних, від вірогідності і повноти яких багато в чому залежить успішне рішення багатьох задач управління.

Не можна не відзначити, що будь-які прийняті рішення вимагають обробки великих масивів інформації; компетентність керівника залежить не стільки від минулого досвіду, скільки від володіння достатньою кількістю інформації про швидко мінливу ситуацію й уміння нею скористатися.

Це необхідно знати і розуміти майбутнім керівникам. Від цього залежить не тільки доля конкретної особистості чи підприємства, але і, бути може, доля України в цілому, її роль на міжнародній арені. Для мене, як для майбутнього менеджера, інформаційне забезпечення менеджменту грає дуже важливу роль. Оскільки, наші дні диктують гостру необхідність упевнено почувати себе на ногах у суспільстві, де значення інформації для всіх сфер громадського життя постійно збільшується. Не викликає сумніву той факт, що ключем до успіху в нашому суспільстві буде уміння чітко орієнтуватися у величезному океані інформації й уміння ефективно скористатися цією інформацією. Саме тому дана тема здається мені дуже сучасною, актуальною і цікавою для розгляду.

Заключение:

Прискорення науково-технічного прогресу пред'являє усе більш високі вимоги до інформаційного забезпечення органів управління. Ефективність цього виду діяльності, що ставить своєю метою підготовку й обгрунтування управлінських рішень, багато в чому визначає ефективність менеджменту в цілому. Підвищення ефективності використання інформаційних систем досягається шляхом наскрізної побудови і сумісності інформаційних систем, що дозволяє усунути дублювання і забезпечити багаторазове використання інформації, установити визначені інтеграційні зв'язки, підвищити ступінь використання інформації.

Інформаційне забезпечення припускає: поширення інформації, тобто представлення користувачам інформації, необхідної для рішення управлінських, науково-виробничих і інших питань, що виникають у процесі діяльності; створення найбільш сприятливих умов для ефективного поширення інформації.

Зміст кожної конкретної інформації визначається потребами управлінських ланок і вироблюваних управлінських рішень. До інформації пред'являються визначені вимоги:

- стислість, чіткість формулювань, своєчасність надходження;

- задоволення потреб конкретних керуючих;

- точність і вірогідність, правильний добір початкових відомостей, оптимальність систематизації і безперервність збору й обробки зведень.

Глибокий і ретельний аналіз є необхідною передумовою прийняття управлінських рішень. Без інформації і її аналізу неможливо ефективне функціонування і розвиток діяльності фірми.

Наприкінці XX в. інформація відіграє вирішальну роль у діяльності менеджера з будь-яки питань. Від неї залежить існування компанії. Досвід процвітаючих компаній переконує, що їхній успіх завдячується наявністю добре функціонуючої інформаційної системи.

На закінчення слід ще раз підкреслити, що планування, впровадження й експлуатація системи менеджменту потоку робіт сполучені зі значними труднощами, що зв'язані не тільки з технічними аспектами. Для успіху такої системи украй важливі і людські передумови - здатність до навчання, культура групової праці, відкритість стосовно нововведень і т. п.

Список литературы:

1. Завадський Й. С. Менеджмент: Management: Підручник для вузів. Т. 1. - Вид. 2-е. - К. : Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. - 542 с. ISBN 966-7508-05-6

2. Осовська Г. В. Основи менеджменту: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вузів. - Житомир : ЖГП, 1998. - 600 с.

3. Твердохліб М. Г. Системна обробка облікової інформації на персональних ЕОМ. Навчальний посібник. - К. : -1993. - 140 с.

4. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. 3-е издание, дополненное и переработаное. - М. : ЮНИТИ, - 2000. - 501 с. ISBN 5-85173-112-5

5. Дойль Питер. Менеджмент: стратегия и практика. - СПб. : Питер, 1999. - 560 с. ISBN 5-314-00138-1

6. Зверинцев А. Б. Коммуникационный менеджмент: Рабочая книга менеджера. 2-е издание, испр. - СПб. : СОЮЗ, 1997. - 788 с.

7. Козловский В. А. Производственный и операцыонный менеджмент: Учебник / Козловский В. А. , Маркина Т. В. , Макаров В. Н. - СПб. : Специальная литература, 1998. - 366 с.

8. Тимошенко И. И. Соснин А. С. Менеджмент организации : Учебное пособиедля менеджера. - К. : Изд-во Европейского университета финансов, информационных систем менеджмента и бизнеса, 1999. - 350 с. ISBN 966-7508-25-0

9. Шегда А. В. Основы менеджмента: Учебное пособие. - К. : Т-во "Знання", 1998. - 512 с.

10. Информационная логистика и менеджмент потока работ. Курт Хэссиг, профессор кафедры экономики предприятия, Мартин Арнольд, лиценциат экономики Цюрихский университет (Швейцария) // Международный журнал "Проблемы теории и практики управления, № 5, 1997.

http://www. ptpu. ru/issues/5_97/17_5_97. htm

11. Информация в деятельности менеджера по маркетингу третьего тысячелетия. Эльвира Дудинска. кафедра маркетинга факультета экономики предприятий Экономического университета г. Кошице (Словацкая Республика) // Международный журнал "Проблемы теории и практики управления, № 4, 1998.

http://www. ptpu. ru/issues/4_98/22_4_98. htm

12. Организация и развитие центров телефонной связи с клиентом. Катарина С. Денгер, доктор политологии, компания Versicherung - AG, г. Мюнхен (Германия). Бернд В. Виртц, доктор политологии, Институт исследований экономики предприятия Цюрихского университета (Швейцария) // Международный журнал "Проблемы теории и практики управления, № 2, 2000.

http://www. ptpu. ru/issues/2_00/18_2_00. htm

13. Тенденции развития современных корпоративных информационных систем. Дозорцев В. М. , Шестаков Н. В // Планета КИС 2000.

14. БУМ и РАНГ компьютерных систем управления предприятием. Игорь Карпачев // Журнал "Офис", № 7-8, 2000.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: