• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Перевезення пасажирів

Предмет:Экономика
Тип:Дипломная/Магистерская
Объем, листов:51
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:маршруту, маршруті, пасажирів, автобусів, руху, перевезень, автобуса, кількість, одного, mercedesbenz, маршрутів, транспорту, роботи, час, рухомого
Процент оригинальности:
96 %
Цена:1500 руб.
Содержание:

1 Загальний розділ

1. 1 Аналіз існуючої організації перевезень

1. 2Характеристика району перевезень

2. Технологічний розділ

2. 1 Обстеження потоку пасажирів на маршрутах

2. 2 Висновки по результатах обстежень і пропозиції по покращенню перевезень

2. 3 Розробка паспорту маршруту

2. 4 Розробка маршрутних схем і нормування часу рейсу

2. 7 Розрахунок показників використання автобусів на маршрутах за день роботи

2. 8 Розрахунок кількості автобусів та коефіцієнтів технічної готовності автомобілів і випуску парку

2. 9 Розрахунок виробничої програми

2. 10 Розрахунок середніх техніко-експлуатаційних показників

3. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ

3. 1 Організація диспетчерського керівництва і контроль за

роботою автобусів на маршрутах

3. 2 Проведення конкурсу на перевезення пасажирів

3. 3 Розробка графіків руху і розкладу руху автобусів

3. 4 Організація випуску автобусів на лінію і повернення їх в АТП

3. 5 Організація праці водіїв автобусів

3. 6 Тарифікація на маршрутах і організація збору виручки

3. 7 Охорона праці

3. 8 Охорона навколишнього середовища

Вступление:

Перевезення пасажирів здійснюються автомобільним, залізничним, водним (морським, річковим), повітряним, міським електричним, спеціальними видами пасажирського транспорту та спеціальними видами транспорту, які складають єдину транспортну сітку.

Кожен вид пасажирського транспорту відрізняється від іншого переліком характерних технічних особливостей, головними з яких є застосовані транспортні засоби (рухомий склад) та шляхи сполучення (наземні, водні, повітряні).

Пасажирський автомобільний транспорт перетворився на один з основних та найбільш поширених видів пасажирського транспорту країни. Він широко обслуговує транспортні потреби міського та сільського населення, забезпечуючи масові та індивідуальні перевезення пасажирів парком автобусів та легкових автомобілів.

Пасажирські перевезення (міські, міжміські, внутрішньорайонні і внутрішньообласні) здійснює автомобільний транспорт загального користування - автобуси, таксі.

Міські перевезення характерні невеликою протяжністю маршрутів, частими зупинками і частою зміною пасажирів.

Міжміські перевезення відрязняються від міських великою протяжністю маршрутів, порівняно незначною кількістю зупинок і незначною зміною пасажирів.

Головною проблемою пасажирського транспорту є підвищення праці автомобільного транспорту загального користування. На продуктивність їх праці впливає: незадовільний розвиток транспортної сітки та маршрутної системи; нераціональне використання транспорту загального користування; погана якість транспортного обслуговування; зменшення парку автобусів; недосконалість системи швидкісних та експресних автобусних маршрутів у містах та на заміських сполученнях.

На пасажирському автомобільному транспорті розроблено ряд заходів для підвищення продуктивності праці автомобільного транспорту загального користування. Отже для підвищення продуктивності необхідно:

- Розробити оптимальні маршрути у містах, сільській місцевості, приміських та міжміських сполученнях;

- Слідкувати за раціональним використанням транспорту загального користування, а також за забезпеченням парку автобусів та легкових автомобілів достатньою кількістю паливно-мастильних речовин та запасними частинами;

- Скоротити кількість холостих пробігів;

- Підвищити парк автобусів, удосконалення його структури та підвищення техніко-експлуатаційних якостей рухомого складу.

Заключение:

Проблема охорони навколишнього середовища і раціонального використання продуктивних ресурсів являється з найбільш активних проблем, так як від її рішення залежить життя, здоров’я і стан людства на землі.

Скорочення шкідливих викидів в повітря вихлопних газів і най перш за все справного технічного стану автомобіля. Для застосування різних нейтралізаторів по знешкодженню відпрацьованих газів знаходять застосування регулярно проводиться регулювання карбюраторів, двигунів по забезпеченню оптимального складу пальної суміші по мінімумі СО2 із відпрацьованих нафтопродуктах.

Автомобіль являється сьогодні головним джерелом забруднення атмосфери. На долю припадає 65% шкідливих речовин та 45% токсичності із всього об’єму забрудненої атмосфери Забруднення навколишнього середовища токсичними речовинами призводить до великих екологічних втрат. Головна причина забруднення повітря полягає в неповному і нерівномірному згоранні палива.

Для зменшення шкідливого впливу автомобільного транспорту, Вантажні потоки слід виносити за межі країни. Цю вимогу зафіксовано в чинних будівельних нормах і правилах.

Через нестачу гаражів, тисячі автомобілів зберігаються на відкритих майданчиках і їх господарі проводять ремонт власними силами без урахування наслідків для екології.

Список литературы: