• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Ресурси будівельного підприємства

Предмет:Экономика
Тип:Курсовая
Объем, листов:37
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:підприємства, витрати, вартість, або, фондів, робітників, основних, оборотних, коштів, юридичної, особи, діяльності, робіт, продукції
Процент оригинальности:
83 %
Цена:100 руб.
Содержание:

ВСТУП

1. ДОКУМЕНТИ І ПРОЦЕС РЕЄСТРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

2. ВИРОБНИЧІ РЕСУРСИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

2. 1. Склад, структура та показники руху і використання персоналу підприємства

2. 2. Склад, структура і показники використання основних виробничих фондів підприємства

2. 3. Склад, структура і показники використання оборотних коштів підприємства

3. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ТА РОЗРАХУНОК ЇХ СТРУКТУРИ РОЗДІЛ

4. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ВИСНОВОК работе есть

ЛІТЕРАТУРА

Вступление:

Будь-яке суспільство для забезпечення нормального (достатньо комфортного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. З цією метою люди створюють певні організації (трудові колективи), які спільно виконують ту чи іншу місію (реалізують програму або мету).

Головною діючою особою економічних відносин на ринку виступає підприємство; саме підприємство здійснює виробничу, науково-технічну, комерційну діяльність з метою одержання прибутку і задоволення суспільної потреби в товарах, роботах і послугах. Кожне підприємство займає подвійне становище в господарській структурі ринкової економіки. По-перше, воно є самостійним суб’єктом ринкових відносин, а, по-друге, кожне підприємство є елементом національної економіки.

Ефективна діяльність підприємства веде до його успішного функціонування і розвитку надалі, а отже і до розвитку національної економіки в цілому.

Виробничо-господарська діяльність кожного підприємства ґрунтується на найбільш раціональному використанні матеріальних і грошових ресурсів, робочого часу в процесі виробництва.

Для того, щоб правильно зробити вибір і успішно управляти діяльністю підприємства, необхідні знання основ економіки підприємства.

Виконання даної курсової роботи є найважливішою частиною вивчення економіки підприємства. У ході виконання роботи ми повинні закріпити отримані при вивченні курсу знання для того, щоб у майбутньому стати кваліфікованими фахівцями.

Виконання даної курсової роботи дає можливість самостійно оцінити діяльність підприємства, а також, зрозуміти основні принципи його розвитку. У ході виконання роботи ми повинні закріпити основні положення економіки підприємства.

Заключение:

Згідно с ст. 3 Господарського кодексу України, господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва - підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).

Згідно статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних ociб та фізичних осіб - підприємців» для проведення державної peєcтpації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

•заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

•копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

•два примірники установчих документів;

•документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи.

Список литературы:

1. Закони України "Про підприємництво", "Про господарські товариства", "Про підприємства в Україні"// Все про бухгалтерський облік. - 1999. -№29.

2. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"// Господарське законодавство України: Збірник нормативних актів/ Укл. В. С. Щербина, О. В. Щербина. - К. :Атіка,2001. -464с.

3. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" із змінами та доповненнями // Бухгалтерія. - 2003. – Випуск 1.

4. Державний класифікатор України. Класифікація основних фондів // Все про бухгалтерський облік. - 1998. - № 61.

5. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт // Бухгалтерський облік і аудит. - 1996. -№3.

6. Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності: Постанова КМУ від 25. 05. 98 р. №740.

7. Методичні рекомендації до формування собівартості будівельно-монтажних робіт //Все про бухгалтерський облік. - 2002. - №76.

8. Створення підприємства і його реєстрація // Галицькі контракти. - 2000. -№5.

9. Економіка підприємства: Підручник // За заг. ред. С. Ф. Покропленого. — Вид. 2-е, перероб. та доп. - К. : КНЕУ, 2001. - 528 с.

10. Економіка підприємства: Навчальний посібник / І. М. Бойчик, П. С. Харків, М. І. Хопчан. - Львів, 1999.

11. Экономика предприятия / Под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, проф. В. А. Швандара. - М. : ЮНИТИ, 1998.

12. Экономика й статистика фирм / Под. ред. С. Д. Ильенковой. - М. , 1996.

13. Основи рыночной зкономики / В. Я. Бобров. - К. , 1995.

14. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни „Економіка підприємства” для слухачів, які отримують другу вищу освіту з економічних спеціальностей, усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ,2008. –49с

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: