• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Ефективність вживання домашнього завдання по фізичній культурі

Предмет:Физическая культура и спорт
Тип:Курсовая
Объем, листов:37
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:завдання, розвитку, фізичної, домашніх, завдань, учнів, дослідження, підготовленості, домашні, роботи, років, вживання, дівчат, домашнього, дітей
Процент оригинальности:
72 %
Цена:300 руб.
Содержание:

I. План літературного огляду:

1. Анатомо-фізіологічні особливості дітей середнього та старшого шкільного віку.

2. Методи, організація та результати дослідження.

3. Засоби та методи впровадження домашніх завдань на уроках фізичної культури.

Наступна ступінь на етапі підготовки до проведення дослідження-визначення завдання. Але не доцільно визначити завдання за темою наукової роботи не розглянувши такі поняття:предмет, об’єкт, суб’єкт, мета, теоретична значущість, практична значущість.

II. Предмет дослідження:ефективність домашнього завдання.

III. Суб’єкт дослідження:дівчата і хлопці 13-14 років,основна медична група,середній рівень підготовленості.

IV. Об’єкт дослідження:методика вживання домашнього завдання дітей шкільного віку.

V. Мета:дослідження ефективності вживання домашнього завдання.

VI. Теоретична значущість роботи:полягає в тому, що на основі аналізу літератури по теорії і практиці, я розробив методику дослідження ефективності вживання домашнього завдання для дітей шкільного віку.

VII. Практична значущість роботи:полягає в тому, що розроблена нами методика дослідження ефективності вживання домашнього завдання для дітей шкільного віку може бути рекомендована батькам, вчителями фізичної культури.

VIII. Завдання, згідно теми ”Ефективність вживання домашнього завдання по фізичній культурі”:

1. Визначити рівень фізичної підготовленості учнів 13-14 років

2. Оцінити повторно рухливу підготовленість учнів по тим самим тестам після введення домашніх завдань

3. Порівняти показники фізичної підготовленості учнів.

IX. Було проведено початкове дослідження за показниками, які надають інформацію про стан ефективності вживання домашніх завдань. Згідно теми дослідження і завдання, мають місце три способи порівняння результатів:

1. Порівняння показників контрольної і експериментальної групи.

Досліджуванні які мають рівень фізичного розвитку та фізичної підготовленості вище середніх показників, були поділені на дві групи: експериментальну та контрольну.

2. Порівняння показників «сьогоднішніх» досліджень з показниками, які були отриманні на тих же дітях але раніше.

3. Порівняння показників на групі дітей (контрольній і експериментальній) з тими стандартами які існують у науці.

У моєму випадку порівняння ефективності вживання домашнього завдання для дітей 13-14 років з тими нормами, які мають місце у даному віці. Підбор досліджуваних, в залежності від теми наукової роботи, передбачає застосування типологічного і механічного відбору. В моєму прикладі:

1. Розподіляємо окремо дівчаток і хлопчиків.

2. Вік і хлопчиків, і дівчаток 13-14 років, основна медична група, середній рівень фізичної підготовленості, приблизно однаковий режим дня( типологічний відбір).

3. І у хлопчиків, і у дівчаток, будуть сформовані дві групи – контрольна і експериментальна:

-якщо всі бажатимуть випробовувати на собі ефективність вживання домашнього завдання, то розподіл на контрольну і експериментальну групу буде здійснюватись за варіантами механічного відбору, на вибір.

-Може бути така ситуація, коли групи самі сформуються в контрольну і експериментальну, завдяки тому, що будуть діти, які не матимуть бажання приймати участі, або їх батьки будуть заперечувати;тоді експериментальну групу складуть ті діти, які бажатимуть займатися домашніми завданнями і їх батьки дають згоду, а контрольну – ті діти, які з різних причин відмовились займатись. Але і контрольна і експериментальна групи будуть приймати участь, як у початковому, так і у кінцевому дослідженні.

X. За моєю темою «Ефективність вживання домашнього завдання по фізичній культурі» мають місце такі методи педагогічних методів:

1. Два методи організації навчально-виховної роботи у дослідних групах - експериментальний і контрольний.

2. З методів групи збору поточної інформації мають місце такі методи, як педагогічний аналіз і оцінка, аналіз поточної навчальної документації,контрольні випробовування і реєстрація техніки виконання фізичних вправ. Педагогічний аналіз і оцінка мають місце при аналізі діяльності вчителя і учнів у педагогічному профорієнтаційному процесі і у контрольній, і експериментальній групі;за допомогою аналізу я зможу зробити висновок відносно ефективності домашніх занять, які будуть даватися під час експерименту. Аналіз поточної навчальної документації дозволить проаналізувати документи планування і їх відповідність практичному проведені занять. За допомогою контрольних випробовувань на початку і в кінці дослідження визначимо ефективність домашніх завдань. Реєстрація техніки виконання фізичних вправ буде здійснюватись за допомогою візуального аналізу і оцінки під час надання домашніх завдань.

3. З методів групи отримання ретроспективної інформації має місце аналіз літературних джерел і опитування. Аналіз літературних джерел дозволяє вивчити обрану тему і розробити методику надання домашніх завдань по фізичній культурі. Опитування батьків надає відповіді на питання, щодо попередніх занять та інтересів дитини.

4. З методів математичної обробки мають місце такі методи, як метод середніх величин і вибірковий метод. За допомогою методу середніх величин визначимо правильність підбору групи, її однорідність і однотипність;якщо вона правильно підібрана, то зможе приймати участь у подальшому досліджені. Вибірковий метод дозволить порівняти результати початкового і кінцевого дослідження,з метою визначення ефективності домашніх завдань по фізичній культурі і організації режиму дня тих, кому не задавались домашні завдання.

XI. Педагогічний експеримент має місце, тому що:

1. У процесі дослідження доказували ефективність домашніх завдань по фізичній культурі для дітей 13-14 років.

2. Мали місце такі методи дослідження: контрольний і експериментальний методи; контрольні випробовування, педагогічний аналіз і оцінка, аналіз поточної навчальної документації; аналіз літературних джерел і опитування; метод середніх величин і вибірковий метод.

3. Експеримент тривав один семестр, з урахуванням канікулярного часу.

4. У ролі суб’єкту виступали діти 13-14 років, з урахуванням інших типологічних характеристик.

Вступление:

Одним з самих важливих засобів рішення задач фізичного виховання є домашні завдання.

Домашня наукова робота – це самостійне виконання школярами завдань вчителя після занять. Для домашньої роботи звична відсутність безпосередньої допомоги та керівництва вчителя. Приготування домашнього завдання є одним з видів самостійної діяльності.

Творчо працюючі вчителі фізичної культури давно, ще до введення домашніх завдань в програму, практикують різні системи завдань додому, тому що на уроки по фізичній культурі відводиться всього 68 годин в рік (по дві години на тиждень) цього мало для фізичного розвитку та для фізичної підготовленості.

Звичайно домашні завдання в першу чергу передбачуються дітям з низьким рівнем фізичного розвитку та фізичної підготовленості, а також дітям спеціальної медичної групи. Неможна випустити з поля зору дітей, які мають рівень фізичного розвитку та фізичної підготовленості вище середніх показників. Таким дітям треба давати домашні завдання складніші, щоб їм було цікаво їх виконувати.

В наш час стан в країні дуже змінився: спортивні кружки стали платними, діти стали менше займатися спортом, бо не кожні батьки можуть за них заплатити. В зв’язку з цим домашні завдання по фізичній культурі мають велике значення.

Особливо домашні завдання важливі для тих дітей, які відчувають комплекс неповноцінності. Наприклад: діти, які мають зайву вагу, або діти страждаючі скривлення хребта. Домашні завдання допомагають таким дітям само реалізувати свої можливості.

Дослідження проведенні на дітях підлітках вияснили, що такі діти, не поступаються одноліткам в частоті рухів, координації та статистичній витривалості (коли рухи здійснюються мілкими м’язовими групами), відстають в розвитку сили швидкості та витривалості (біг), швидкісно-силових якостей. Організований з урахуванням отриманих даних експеримент показав ефективність вживання з відсталими підлітками щоденних домашніх завдань-комплексів,які складалися з 5-6 загально розвиваючих вправ на розвиток сили, гнучкості та силової витривалості. Крім цього, раз на тиждень з ними проводились домашні заняття: вживались добре знайомі вправи для підвищення загальної працездатності, вправи з легкими і середніми навантаженнями, а також елементи рухливих і спортивних ігор для розвитку швидкості, швидкісно-силових якостей і витривалості, які необхідно врахувати.

До цього часу праця, направлена лише на слабку ланку, у якійсь мірі виправдала себе, тому що була кроком у перед порівняно з існуючим в даний час станом справ, рівнем розвитку фізичного виховання. Практика, наукові дослідження свідчать, що не можна зупинятись на епізодичних завданнях, підтягуючи відсталих і не впливаючи на основну масу школярів, з числа яких постійно поповнюються ряди не встигаючих по фізичній культурі учнів-потрібна система домашніх завдань.

Ці питання розглядаються у зв’язку з тим, що для того щоб розібратися, які засоби і методи можуть бути використанні для ефективності вживання домашнього завдання по фізичній культурі, необхідно обов’язково знати фізіологічні особливості, реакцію дитини на подальше навантаження. Проаналізував літературу і звернувши увагу на основні питання,я склав план літературного огляду.

Заключение:

Що стосується швидкісних здібностей (30 м), то незалежно від статі дітей достовірних зрушень не виявляється, так у хлопчиків на початку дослідження 5,4 +, - 0,14 наприкінці 5,08 + 0,1, t = 1,88, P>0,05. У дівчаток було+5,3, - 0,17, стало 5. 08+, - 0,11, t = 1,04, P> 0,05 (Додаток 3). Застосовані мною домашні завдання, спрямовані на розвиток витривалості, достовірні зрушення відбулися лише у хлопчиків, у вересні було: 1222,2 +, - 67,3, стало 1444,4 +28,03, t = 3,04, де Р<0,01. У дівчаток на початку дослідження 1218,7 +, - 25,03 наприкінці 1262,5 +, - 18,7, , t = 1,4, P>0,05 (Додаток 3). Це можна пояснити тим, що показники витривалості у хлопчиків значно вище ніж у дівчаток.

Таким чином, при впровадженні в навчальний процес домашніх завдань поліпшилися показники по всім фізичним властивостям, тільки швидкісні здатності (30 м) і витривалість (6 біг) у дівчаток носить характер тенденції.

При порівнянні результатів рухової підготовленості учнів, з тими, які вони мали у вересні, можна радіти - є явний прогрес. "Природно, хлопці зросли, тому стали сильнішими і витривалішими". Абсолютно справедливо - у цьому є частка істини, але тільки частка. З досвіду минулих років, Тайванеев М. І (1993) може з повною відповідальністю заявити, що через три місяці школяр у кращому разі повторить свої травневі результати. У деяких же показники їх підготовленості будуть погіршуватися, хоча за літо діти виростуть майже настільки, наскільки за дев'ять місяців навчання.

І так буває щороку. Чому? Здавалося б, влітку учні, як правило, багато рухаються - грають, бігають, плавають, катаються на велосипеді - не обтяжені навчальними турботами, насичуються вітамінами.

Справа в тому, що їх рухова активність в цей період носить головним чином спонтанний характер. Є бажання - бігають, немає - лежать, хочуть грати - грають, трохи втомилися - відпочивають. Одним словом, роблять тільки те, від чого отримують задоволення. Все правильно, для цього й існують літні канікули. Але слід пам'ятати, що розвиток обов'язково пов'язаний з подоланням. Ось цього відпочиваючим школярам якраз і не вистачає, їм не вистачає цілеспрямованого фізичного навантаження. Я в жодному разі не закликаю зарегламентувати канікулярний відпочинок наших дітей, та все ж. . .

Список литературы:

1. Бурцев В. И. Сквозные домашние задания // ФК в школе. – 2000.

2. Козетов И. И. Оценочные нормативы по домашним заданиям // ФК в школе. – 1989. - №3

3. Тайванеев Н. И. Задание на лето // ФК в школе. -1993

4. Соловьева И. А. Домашние задания по методу круговой тренировки // ФК в школе. -2000

5. Рандрюйт А. Л. Домашние задания по физической культуре // ФК в коле. -1991

6. Межуев В. Б. Ещё раз о домашних заданиях // ФК в школе. -1996

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: