• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Методика навчання техніко - тактичним діям боксера 16-18 років

Предмет:Физическая культура и спорт
Тип:Дипломная/Магистерская
Объем, листов:93
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:лівою, голову, правою, або, удар, прямий, ударів, від, знизу, тулуб, тіла, боксерів, боксера, підготовки, назад
Процент оригинальности:
80 %
Цена:1000 руб.
Содержание:

ВСТУП……………………………………………………………………. 3

РОЗДІЛ 1. Зміст техніко-тактичної підготовки боксерів……………. . . 7

1. 1. Види фізичних вправ, ударів та захисних дій боксерів……. . . 7

1. 1. 1. Класифікація вправ у боксі…………………………. . 7

1. 1. 2. Класифікація ударів…………………………………. . 8

1. 1. 3. Класифікація захисних дій……………………………9

1. 2. Біомеханічні основи рухів боксера з урахуванням тактики та техніки ведення бою …………………………………………………………. 9

1. 3. Бойова позиція і бойова стійка………………………………. . 11

1. 4. Техніко-тактичне ведення бою…………………………………20

РОЗДІЛ 2. Організація та методи досліджень…………………………26

2. 1. Методи досліджень…………………………………………. . . . . . 26

2. 1. 1. Аналіз науково-методичної літератури………………. . . 26

2. 1. 2. Педагогічне спостереження………………………………. 26

2. 1. 3. Тестування…………………………………………………. 28

2. 1. 4. Анкетування………………………………………………. 28

2. 1. 5 Моделювання тренувальних програм…………………. . . 29

2. 1. 6. Медико-фізіологічні методи……………………………. . . 30

2. 1. 7. Методи математичної статистики……………………. …. 33

2. 2. Організація досліджень……………………………………. . . . . . 34

РОЗДІЛ 3. Методика розвитку технічних умінь та навичок боксерів…………………………………………………………………………. 39

3. 1. Загальна і спеціальна фізична підготовка, її значення(основні засоби, обсяги на етапі попередньої базової підготовки)…………………. . 40

3. 2. Розвиток фізичної та технічної підготовки в процесі тренування………………………………………………………………………44

3. 3. Значення рівня фізичної та технічної підготовки в відповідальний змагальний період……………………………………………. . 51

РОЗДІЛ 4. Результати експериментальної перевірки методики розвитку технічних умінь та навичок боксерів……………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ…………………………………………………73

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………. …75

ДОДАТКИ

Додаток А………………………………………………………………. . . 81

Додаток Б………………………………………………………………. . . 83

Додаток В………………………………………………………………. . . 87

Додаток Г………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Додаток Д………………………………………………………………. . . 89

Вступление:

З розвитком науки і зміною структури та методики вдосконалення тренувальних занять з боксу в наш час призвело до підвищення рівня можливостей спортсменів і зробили цей вид спорту більш видовищним і привабливим. [ 8 ]

Підвищення вимог до фізичної і техніко-тактичної підготовленості спортсменів в різних видах спорту, у тому числі і в боксі, обумовлює вивчення особливостей рухової активності спортсменів. Зростаюча конкуренція між представниками національних шкіл бокса зумовлює необхідність вдосконалення методологічної бази даного виду спорту. Негативно впливає на результативність діяльності, як показують змагання боксерів, недостатня досконалість методики тренувального процесу при підготовці боксерів до основних змагань.

Вивчення особливостей рухових рухів у боксі сприятиме вдосконаленню теоретичної підготовки спортсменів. Внаслідок значного ускладнення програми змагань, насичення її елементами підвищеного рівня складності, підвищуються вимоги до фізичної та технічної підготовленності спортсменів. Зрозуміло, що тільки за умови грамотної побудови попередньої базової підготовки можливе освоєння техніки бокса на сучасному рівні.

Актуальність дослідження. Дана робота присвячена вивченню оптимізації методик, технічних умінь та навичок боксерів на етапі попередньої базової підготовки.

Слово спорт асоціюється з підвищеною фізичною роботою людини. Бокс, як і інші види спорту, має пряме значення до фізичних навантажень, вправ, які використовуються по різному, в залежності від дій, необхідних для кожного окремого виду спорту. [ 7,9 ]

Згідно постави Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року № 993-групи групи попередньої базової підготовки, а саме в яких здійснюється підготовка вихованців до тренувальних та змагальних навантажень, необхідних для досягнення високих спортивних результатів, забезпечується підвищення рівня фізичної підготовки та поліпшення спортивних результатів спортсменів.

Фізичні навантаження, це робота яку виконують наші м’язи, що є складним процесом взаємодії нервових та гуморальних факторів при ведучій ролі центральної нервової системи. Отже знання фізіології, а саме розумне використання закономірностей функціонування організму, його окремих систем, органів, тканин і клітин є необхідною складовою підготовки спортсмена.

У кожної людини є свій індивідуальний рівень фізичних можливостей, свій рівень психологічних і вольових якостей, які підвищуються в процесі тренувань. Стан здоров’я і рівень тренованості спортсменів в змагальний період завжди на першому плані і залежить від правильності проведення тренувальних занять в дозмагальний період [ 3 ].

Проаналізувавши наукову літературу і дисертаційні дослідження українських і зарубіжних авторів ми прийшли до висновку, що правильність надання спеціалізованої та загальної фізичної підготовки у процесі спеціальної технічної підготовки, з урахуванням фізіологічних закономірностей функціонуванням організму, на основі даних протікання біохімічних реакцій, можна покращити технічні уміння та навички, довести їх до високого рівня майстерності атлета в підготовці до змагань [ 16,18,19,28,36 ].

На основі даної проблеми і була визначена тема нашого дипломного дослідження.

Об’єкт дослідження: процес вдосконалення технічних умінь та навичок боксерів на етапі попередньої базової підготовки.

Предмет дослідження: методика підготовки боксерів на етапі попередньої базової підготовки.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевіритити методику підготовки технічних умінь та навичок боксерів на етапі попередньої базової підготовки.

Завдання дослідження:

1)розглянути в спеціальній літерарурі інформацію щодо вдосконалення технічних умінь та навичок боксерів на етапі попередньої базової підготовки;

2)дослідити динаміку розвитку фізичної та технічної підготовки боксерів на основі нормативних показників, функціональних, антропометричних, медичних та інших даних;

3)проаналізувати вплив занять за запропонованою методикою на розвиток технічних умінь та навичок, загальний стан організму боксерів.

Методи дослідження: основою для розробки апробованої методики по вдосконаленню розвитку і розвитку технічних умінь та навичок боксера стали загально-педагогічні методи, аналіз літературних джерел, вивчення методик у суміжних видах спорту, особистий досвід занять спортом і досвід ведучих тренерів України.

Гіпотеза роботи: заняття за запропонованою методикою передбачають сприятливі функціональні зрушення всіх систем організму, поліпшення антропометричних показників, оволодіння широким комплексом рухових навичок і умінь, підвищення загальної і спеціальної працездатності, зниження стомлюваності, подальший розвиток технічних умінь та навичок і як наслідок підвищення рівня спортивної майстерності, що повинно наочно проявитись в кваліфікаційному рості (підвищення спортивних розрядів боксерів, що займаються).

Вірогідність отриманих результатів забезпечена обґрунтованиими даними в медичній літературі та даних об’єктивних методів, що відповідають меті і задачам експерименту.

На захист виноситься магістерська робота в цілому і наступні основні положення:

- високий рівень технічних умінь та навичок є основною умовою розвитку майстерності і спортивних досягнень в боксі;

- запропонована методика є дієвим засобом покращення спортивних умінь та навичок боксерів з ефективним підвищенням їх фізичної форми.

Наукова новизна :

-розроблена і обгрунтована методика розвитку технічних умінь та навичок боксерів з ефективним підвищенням її в підготовці до змагань;

-розроблена динаміка розвитку фізичної та технічної підготовки боксерів на основі нормативних показників, функціональних, антропометричних, медичних та інших даних;

-встановлені особливості аналізу впливу запропонованої методики на розвиток технічних умінь та навичок боксерів та загальне оздоровлення організму.

- доповнені знання, щодо питання технічних умінь та навичок боксерів.

Практичне значення: результати роботи можуть бути використані у навчально-виховному процесі при вивченні дисципліни “ бокс” для студентів інститутів фізичної культури, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та інших спортивних закладів.

Структура й обсяг: магістерська робота складається зі вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, додатків і списку літератури. Загалний обсяг роботи 92 сторінки

Заключение:

1. Вивчення режимів тренувальних занять у секціях боксу говорить про те, що без застосування науково-обгрунтованих методичних рекомендацій вони недостатньо ефективні і вимагають оптимізації за рахунок поліпшення методичної якості і збільшення кількості тренувань у річному циклі підготовки на всіх етапах: підготовчому, змагальному, перехідному).

2. Співставлення достовірних результатів експериментальної і контрольної груп боксерів: функціональних і антропометричних показників, медичних досліджень, педагогічних спостережень, суб'єктивних оцінок, контрольних нормативів і виступів у змаганнях дозволило дати аналіз динаміці розвитку засвоєння та придбання технічних умінь та навичок спортсменів.

3. Введення в тренувальні заняття з експериментальною групою боксерів прогресивних методів навчання (цілісний, розчленований) і тренування (рівномірний, перемінний, повторний, інтервальний, ігровий, змагальний, коловий), методичних прийомів навчання техніці боксу (групове і самостійне навчання прийому, з партнером і без, умовні бої з обмеженим і широким діапазоном техніко-тактичних задач, індивідуальне освоєння прийомів до роботи з тренером, (вільні бої) і різноманітних засобів навчання і тренування (спеціальних бойових) , спеціально-підготовчих і загально-підготовчих (загально-розвиваючих вправ) дозволило вірогідно поліпшити загальний рівень розвитку технічних умінь та навичок.

4. Широке коло методів, що використовувалися в процесі дослідження, соціологічних (опитування, анкетування, бесіда),психолого-педагогічних(педагогічне спостереження), фізіологічних(проби Штанге і Генча),

експериментальні проби в спокої і під навантаженням), медичних(електрокардіографія, електропровідність шкіри, антропометрія)та ін. дозволило об'єктивно апробувати методику розвитку технічних умінь та навичок боксерів, виявити її вплив на зміни в стані організму спортсменів, що займаються.

5. Порівняння двох тренувальних методик боксерів контрольної й експериментальної груп, що відрізняються стислістю занять, обсягом і інтенсивністю навантаження, різноманітністю застосовуваних засобів наочно

показало ефективність запропонованої нами методики розвитку технічних умінь та навичок боксерів у підготовці до змагань різних рівнів.

6. Запропонована методика розвитку технічних умінь та навичок боксерів дозволяє рекомендувати її для широкого кола фахівців, тренерів, інструкторів, а також тих, хто самостійно займається і вивчає бокс,та готується до відповідальних змагань.

Список литературы:

1. Аганянц Е. К. Функциональная структура целестного пооведения//Физиология мышечной деятельности(Под ред. Я. М. Коца. )-М. :ФиС,1982. -Гл. . 4. -82-84.

2. Амасов Н. М. Физическая активность и сердце/ Н. М. Амасов, Я. А. Бендет. -Киев: «Здоровя»,1975. -255с.

3. Анохин П. К. Очерки по физиологии функциональных систем/ Анохин П. К. – М. : Медицина,1975. -166 с.

4. Бортонец К. Биомеханический анализ ударных действий в некоторых видах спорта Дисс. Канд. . пед. Наук. / Бортонец К. -М. : 1974. -92 с.

5. Бернштейн Н. А. О ловкости и её развитии/Бернштейн Н. А. -М. : ФиС,1991. -288 с.

6. Боген М. М. Обучение двигательным действиям/ Боген М. М. -М. : ФиС,1985. -192 с.

7. Градополова Б К. Бокс: учебное пособие для тренеров/ Под ред. К. В. Градополова. –М. : ФиС, 1963. -287 с.

8. Тараторин Н. Н. Бокс . Энциклопедия//Составитель Н. Н. Тараторин-М. : «Терра Спорт»,1998. -232 с.

9. Бутенко Б. И. Специализированая подготовка боксёра/ Бутенко Б. И. -М. : ФиС. -1967. - 83 с.

10. Верхошанский Ю. В. Основы специальной силовой подготовки в спорте//Изд. 2-ое /. -М. : ФиС 1997. -215 с.

11. Верхошанский Ю. В. Программирование и организация тренеровочного процесса/ Верхошанский Ю. В. -М. : ФиС,1985. -191 с.

12. Верхошанский Ю. В. Основы специальной физической подготовки спортсменов/ Верхошанский Ю. В -М. : Фис,1988. -331 с.

13. Воробьёв А. Н. Тренеровка,работоспособность,реабилитация/ Воробьёв А. Н. –М. : ФиС,1989. -272 с.

14. Горстков Е. Н. Анализ тренеровочной и соревновательной деятельности боксёров тяжёлых весовых категорій // Бокс. Ежигодник. -М. : ФиС,1983. -43-46с.

15. Горбунов Г. Д. психопедагогика физического воспитания и спорта/ Горбунов Г. Д. -Автореф. Дисс…док. пед. наук-Санкт-Петербург. 1995. -184 с.

16. Гужаловский А,А. Физическое состояние спортсмена и его оценка // Теория и практика Ф. К. -1973. - №3. -с. 70-72.

17. Диагностика предстартового состояния спортсманов/ Сборник научных трудов. Л. : 1991. -124 с.

18. Денисов Б. С. Техника - основа мастерства в боксе/ Денисов Б. С. - М. : ФиС, 1957. - 271 с.

19. Джероян Г. О. Совершенствование техники и тактики боксера/ Джероян Г. О. -М. : ФиС, 1955. - 195 с.

20. Джероян Г. О. Тактическая подготовка боксеров/ Джероян Г. О. - М. : ФиС, 1970. -312 с.

21. Джероян Г. О. , Худадов Н. А. Предсоревновательная подготовка боксеров. М. : ФиС, 1971. -124 с.

22. Джероян Г. О. , Худадов Н. А. Общая физическая подготовка боксера высшей квалификации // В сб. «Друзья встречаются на ринге». - М. : ФиС, 1972. - с. 101. 23. Джероян Г. О. Тактика бокса // В кн. : Бокс. Учебник для институтов физ. культ. - М. : ФиС, 1979. -гл. III. - с. 54.

24. Дмитриев А. В. , Фролов О. П. , Худадов Н. А. Анализ манер боя в современном боксе // Бокс. Ежегодник. - М. :ФиС, 1975. -с. 11.

25. Донской Д. Д. Законы движений в спорте/ Донской Д. Д - М. : ФиС, 1968. - 176 с.

26. Жаров К. П. Волевая подготовка спортсменов/ Жаров К. П. –М. : Физкультура и спорт. 1976. -151 с.

27. Зациорский В. М. Физические качества спортсмена/ Зациорский В. М. - М. : ФиС, 1966. -200 с.

28. Зимкин Н. В. Качественные стороны двигательной деятельности // Глава в кн. : «Физиология мышечной деятельности, труда и спорта». - Л. : «Наука», 1969.

29. Иванов В. В. Комплексный контроль в подготовке спортсменов/ Иванов В. В. - М. : ФиС, 1987. - 256 с.

30. Иванов И. И. Уроки бокса (методическое пособие)/ Иванов И. И. - М. : Воениздат, 1973. - 141с.

31. Ильинич В. И. Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе физического воспитания// Физическая культура студента. - М. : «Гардарики», 1999. - Гл. 5. - с. 205-261.

32. Калинин В. К. Волевая регуляция,как проблема формы деятельности// Эмоционально-волевая регуляция поведения и деятельности:Сб. науч. тр. /СГПИ. –Симферополь,1983. –с. 166-178.

33. Карпман В. Л. Исследование физической работоспособности у спортсменов/ Карпман В. Л. , Гудков И. А. , Белоцерковский З. Б. - М. : ФиС, 1974. - 94 с.

34. Карпман В. Л. Сердце и работоспособность спортсмена/ Карпман В. Л. , Хрущев СВ. , Борисова К. А. - М. : ФиС, 1978,- 120 с.

35. Качурин А. И. Варианты технико-тактического применения ударов в боксе (методическая разработка для тренеров и спортсменов)/ Качурин А. И. - М. : МИИТ, 1998. - 41 с.

36. Кличко В. В. Методика определения способностей боксёров в системе многоэтапного спортивного отбора/ Кличко В. В. –К. : 1999. -187 с.

37. Кличко В. В. Педагогический контроль в ситеме управления базовой подготовки квалифицированных боксёров/ Кличко В. В. - К. : 2000. -169 с.

38. Клевенко В. М. Быстрота в боксе/. Клевенко В. М. - М. : ФиС, 1968. - 95 с.

39. Куликов Л. М. Управление спортивной тренеровки:системность,адаптация,здоровье/. Куликов Л. М. - М. : ФОН, 1995 -395 с.

40. Кузнецов В. В. Специальная силовая подготовка спортсмена/ Кузнецов В. В. - М. :«СоветскаяРоссия»,1975. -208с. 41. Лавров В. А. , Начальное обучение боксеров-юношей/ Лавров А. В. - Волгоград: ВГИФК, 1976. - 112 с.

42. Липинский Э. Ч. Управление тренированностью боксёров в связи с особенностями адаптации физическим и механическим нагрузкам/. Липинский Э. Ч. - М. : 1998. -197 с.

43. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов/МатвеевЛ. П. -Киев:Олимпийскаялитература,1999. -318с. 44. Михайлов В. В. Дыхание спортсмена/ Михайлов В. В. - М. : ФиС,1983. -215 с.

45. Мокеев Г. , Никифоров Ю. , Черняк А. Повышение эффективности предсоревновательной подготовки боксеров// Бокс. Ежегодник. - М. : ФиС, 1977. - с. 18.

46. Никоноров Б. Н. Методические рекомендации по обучению боксёров новичков/ Федерация бокса/ Никоноров Б. Н. –М. -1999. -64 с.

47. Нейгл Ф. Д. Физиологическая оценка максимальной физической работоспособности // Наука и спорт. -М. : Прогресс, 1982. - с. 90-118.

48. Никифоров Ю. Б. Построение и планирование тренировки в боксе/ - Ю. Б. Никифоров, И. Б. Викторов- М. :ФиС, 1978.

49. Никифоров Ю. Б. Эффективность тренировки боксеров/ Никифоров Ю. Б. - М. : ФиС, 1987.

50. Нормативные показатели физической и функционально подготовленности юных спортсменов: Методические рекомендации/ [ Коллектив авторов под руков. М. Я. Набатниковой. ] - М. : ВНИИФК, 1985. -72 с.

51. Огуренков В. И. Левша в боксе/ Огуренков В. И. - М. : ФиС, 1959. - 136 с.

52. Огуренков В. И. Методика обучения технико-тактическим действиям боксеров-левшей с учетом факторов двигательной ассиметрии: Дисс . . . . канд. пед. наук. /Огуренков В. И. - М. : 1972.

53. Огуренков Е. И. Современный бокс/. Огуренков Е. И. - М. : ФиС, 1966. - 248 с,

54. Огуренков Е. И. Ближний бой в боксе/ Огуренков Е. И. -'М. : ФиС, 1969. - 188с.

55. Озолин Н. Г. Современная система спортивной тренировки/ Озолин Н. Г. - М. : ФиС, 1970. -128 с.

56. Платонов В. Н. Подготовка квалифицированных спортсменов/ Платонов В. Н. -М. :ФиС,1986-221с.

57. Романенко М. И. Молодому боксеру/ Романенко М. И. - М. : ФиС, 1968. - 128с.

58. Романенко М. И. Бокс/ Романенко М. И. - Киев: Вища школа, 1985. - 319 с. – (Изд. 2-ое. )

59. Романов В. М. Бой на дальней, средней и ближней дистанциях/ Романов В. М. - М. : ФиС, 1979. - 189 с.

60. В. Л. Карпман. Спортивная медицина / В. Л. Карпман. - М. : ФиС, 1987. - 304с.

61. Степанов А. И. О тактике бокса/ Степанов А. И. - Рига: 1963. - 158 с.

62. Сурков Е. Н. Антиципация в спорте/ Сурков Е. Н. - М. : ФиС, 1982. - 144 с. 63. Тактика бокса/Коллектив авторов ЦНИИФК/. - М. : ФиС, 1952. - 180 с.

64. Топышев О. П. , Джероян Г. О. Некоторые вопросы техники ударов в боксе // Бокс. Ежегодник. -М. : ФиС, 1978. - с. 9-12.

65. Фарфель В. С. Управление движениями в спорте/ Фарфель В. С - М. : ФиС, 1975. - 208 с.

66. Фролов О. П. Методика вычисления коофицента боевых действий боксёра / Фролов О. П- М. : ФиС,1981. -166 с.

67. Худадов Н. А. Психологическая подготовка боксера/. Худадов Н. А. - М. : ФиС, 1968. - 160с.

68. Хусяйнов З. М. Формирование ударных движений с учетом скоростно-силовых особенностей боксеров-юношей ( Дисс. на соиск. . . канд. пед. Наук)/ Хусяйнов З. М. - М. , 1983. - 196с.

69. Хусяйнов З. М. Тренировка нокаутирующего удара боксеров высокой квалификации/ Хусяйнов З. М. - М. : МЭИ, 1995. -72 с.

70. Черный В. Г. Спорт без травм/ Черный В. Г - М. : ФиС, 1988. - 95 с.

71. Чудинов В. А. Физическое воспитание начинающего боксера/ Чудинов В. А. - М. : ФиС. - 1976.

72. Шмидт Тевс. Физиология человека/ Шмидт Тевс -1988. - 56 с.

73. Юшкевич Т. П. Тренажеры в спорте / Юшкевич Т. П. , Васюк В. Е. , Буланов В. А - М. : ФиС, 1989. - 320 с.

74. Яковлев Н. Н. Физиологические и биохимические основы теории и методики спортивной тренировки/ Яковлев Н. Н. , Коробков А. В. , Янанис СВ - М. : ФиС, 1957. - 310с.

75. Яковлев Н. Н. Биохимия спорта/ Яковлев Н. Н. - М. : ФиС, 1974. - 288 с.

76. Жечев Е. П. Техника и тактика на бокса // «Медицина и физкултура». - София, 1963. - 123 с.

Бесплатные работы:

Готовые работы: