• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Бучацькому об’єкті

Предмет:География
Тип:Курсовая
Объем, листов:45
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:виробництвомна, тему, управління, курсуорганізація, проектз, курсовий
Процент оригинальности:
89 %
Цена:400 руб.
Содержание:

Вступ

Фізико-географічна та економічна характеристика об’єкту………………………. 5

Вивченість об’єкта в топографо-геодезичному відношенні………………………. 6

1. Технічна частина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1. 1. Вихідні дані до проекту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1. 2 Проектування топографічного знімання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-20

1. 2. 1. Основні вимоги до топографічного знімання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1. 2. 2. Метод топографічного знімання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-24

1. 2. 3. Розрахунок основних даних для аерофотознімання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-26

1. 2. 4. Проект розміщення планових розпізнавальних знаків. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-28

1. 2. 5. Проект розміщення висотних розпізнавальних знаків. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-29

2. Підрахунок обсягів робіт. Складання кошторису на комплекс топографо-геодезичних робіт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2. 1 Підрахунок обсягів робіт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-32

2. 2 Складання кошторису на обсяг топографо-геодезичних робіт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33-34

3. Планування та організація робіт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3. 1 Складання календарного графіка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35-37

3. 2 Загальні питання організації робіт на об’єкті. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-38

3. 2. 1 Організація робіт по створенню планово-висотної

основи та знімальних робіт на об’єкті. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3. 2. 1. 1 Підготовчі роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3. 2. 1. 2 Польові роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.

3. 2. 1. 3 Камеральні роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-41

3. 2. 1. 4 Завершувальні роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-45

Висновки

Додатки

Перелік посилань на джерела

Вступление:

Актуальним питання в даному курсовому проекті є планування і організація робіт виконання комплексу топографо - геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1 : 50000 для ведення кадастру на території Бучацької міської ради.

Роботи виконуються на основі технічного завдання виданого Івано-Франківським обласним відділом земельних ресурсів. Виходячи із цілей топографічного знімання, умов технічного завдання та вхідних даних курсовий проект розроблений в такому порядку :

1. Пояснююча записка . В даній частині проведено короткий опис вихідних даних. Розробка технологічної схеми виконання робіт . В даному розділі приведено основні вимоги до топографічного знімання , а також розрахунково – технологічну схему виконання робіт з врахуванням ситуації і рельєфу території , що підлягає зніманню , масштабу і площі об’єкту знімання. Враховуються вище наведені вимоги, мною вибрано комбінований метод знімання. В розділі виконано розрахунок основних даних для АФЗ та запроектовано планово – висотну прив’язку знімків.

2. Підрахунок об’ємів робіт . Складання кошторису та комплекс топографо геодезичних робіт . Розрахунок трудових та грошових затрат виконано по нормативним розцінкам згідно правил і розцінок , які встановлені в діючих нормативних документах . Розрахунки і нормативи трудових затрат розраховуються для виконання робіт на Бучацькому об’єкті за допомогою поправочних коефіцієнтів приведені до умов робіт і оплати праці , які діють на час складання проекту .

3. Планування і організація робіт. В цьому розділі приведені строки виконання робіт відповідно календарному плану, а також розроблені питання з організації проведення польових і камеральних робіт. Слід зауважити про те , що велика роль при розв'язуванні завдань топографо-геодезичного виробництва належить технічному проектуванню, від якого залежить успіх виробництва .

Мета даного курсового проекту полягає в тому, щоб закріпити знання і підвищити рівень кваліфікації студентів із предмету “ Організації і управління виробництвом ” , що в подальшій нашій практичній діяльності матиме позитивний вплив на результати виконаних нами робіт . Також даний курсовий проект можна використати як елементарний приклад того , що і як потрібно виконувати при плануванні і організації виконання комплексу топографо – геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 для ведення кадастру на необхідних територіях.

Заключение:

В даному курсовому проекті слід звернути увагу на вибір схеми робіт, технічних характеристик запроектованих мереж (кількість пунктів, довжини ходів, очікувані СКП в координатах і висотах найбільш слабких пунктів та інше).

Тут особлива увага приділяється складанню технологічної схеми обсягів робіт в трудових показниках, складання кошторису на виконання робіт та на планування строків виконаних робіт на об’єкті.

Згідно із завданням на технічне проектування, для топографічного знімання пропонується прийняти комбінований метод. Комбінована зйомка включає наступні види робіт: маркірування; аерофотознімання; упорядкування проекту розміщення пізнавальних знаків на накидному монтажі; планово-висотна прив’язка пізнавальних знаків; дешифрування; камеральні роботи. Комбінований метод має дві технологічні схеми.

Перший варіант передбачає виготовлення фотопланів із наступною мензульною зйомкою на них рельєфу і дешифрування контурів на місцевості. Робочий варіант карти створюється на полі.

Другий варіант комбінованої зйомки здійснюється при скороченому терміні польового сезону. Мензульну зйомку і дешифрування роблять на фотосхемах і фотознімках. Потім контурну частину і рельєф у камеральних умовах переносять на фотоплан на універсальних стереофототопографічних приладах, тобто оригінал карти створюють у камеральних умовах.

Для даного курсового проекту я вибрала перший варіант комбінованої зйомки.

Курсовий проект є дуже важливим етапом у вивченні матеріалу. Тут зосереджені всі роботи, які виконує підприємство. Завдяки цьому я відчула себе справжнім фахівцем розраховуючи графік робіт, кошторис та інші важливі документи. Це дає змогу закріпити теоретичні знання, спробувати себе у ролі начальника, від якого залежить хід роботи. Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1 :2000 на Лісківському об’єкті є дуже відповідальною роботою від якої залежить кінцевий результат роботи.

Список литературы:

1. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500. К. , ГУГКіК, 1999 р.

2. Брикин П. А. «Экономика, организация и планирование топографо-геодезического производства» , М. Недра, 1979

3. Иванов В. А. и др. «Организация, планирование и управление геодезическим производством», М. Недра

4. Измайлов Л. И. , Нормандская О. Б. «Практикум по аерофототопографии» – М. Недра, 1969

5. Збірник укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів №29/м від 19. 02. 2003 р.

6. Петрович Й. М. , Захарчин Г. М. «Організація виробництва» — Львів «Магнолія плюс», 2004 р.

7. Руководство по топографическим съемкам в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Высотные сети, М. , Недра, 1976

8. Географічна енциклопедія України в 3-х томах К. , 1990

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: