• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

База данных магазина автозапчастей

Предмет:Информатика
Тип:Курсовая
Объем, листов:27
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:даних, запиту, код, бази, модель, вид, конструкторі, проектування, товару, «продажі», СУБД Microsoft Access, ERWIN, БД
Процент оригинальности:
87 %
Цена:400 руб.
Содержание:

Вступ .

Глава 1. Обстеження предметної області в BPWIN .

Глава 2. Концептуальне проектування .

2. 1 Перелік сутностей .

2. 2 Перелік атрибутів .

Глава 3. Логічне проектування в ERWIN .

3. 1 Модель «сутність - зв'язок» .

3. 2 Класифікація зв'язків .

Глава 4. Реляційна модель БД .

4. 1 Функціональні залежності між атрибутами .

4. 2 Вибір ключів .

4. 3 Нормалізація відносин .

Глава 5. Даталогіческое проектування .

5. 1 Склад таблиць бази даних .

5. 2 Засоби підтримки цілісності .

Глава 6. ЗАПИТИ До БД .

Глава 7. Вимоги до технічного забезпечення .

Глава 8. Інструкція з використання БД .

8. 1 Виклик програми .

8. 2 Екранні форми .

8. 3 Опис звітів .

Висновок .

Список використаної літератури .

Додаток А

Додаток В

Вступление:

В даному курсовому проекті розроблена база даних для інформаційної підтримки діяльності магазину автозапчастин, з метою автоматизувати спостереження за процесами руху товару і діями співробітників магазина. Інформація про клієнтів і товару заноситься в базу даних. При отриманні нового товару, йому присвоюється свій індивідуальний код, в базі даних реєструється наступна інформація: код товару, відділи, найменування товару, назва, кількість, ціна і т. д.

Метою даного курсового проекту є придбання практичних навичок обстеження предметної області, концептуального, логічного та фізичного проектування бази даних, освоєння коштів підтримки цілісності бази даних, запитів, звітів. Курсовий проект відображає етапи створення бази даних в СУБД Microsoft Access, з моменту обстеження предметної області та до налаштування параметрів запуску.

Заключение:

Створюючи базу даних по магазину автозапчастин, були придбані практичні навички обстеження предметної області, концептуального, логічного та фізичного проектування бази даних, освоїла кошти підтримки цілісності бази даних, запитів. А також вивчені й освоєні принципи, прийоми розробки, формалізації предметної області у вигляді функціональної BPwin моделі, інформаційної моделі ERwin для побудови АСУ.

В процесі роботи над курсовим проектом придбані практичні навички створення бази даних в СУБД Microsoft Access з моменту обстеження предметної області та до налаштування параметрів запуску.

Список литературы:

1. Горєлов А. , Ахаян Р. , Макашарипов С. Ефективна робота із СУБД - СПб. : Питер, 2000. - 704 с.

2. Віллет, Кроудер Microsoft Office 2000 Біблія користувача. : Пер. з англ. -М. : Видавничий дім «Вільямс», 2001. - 1026 с.

3. Марков А. С. , Лісовський К. Ю. Бази даних. Введення в теорію і методологію: Підручник. - М. : Фінанси і статистика, 2004. - 512 с.

4. Інформатика: Підручник / За ред. проф. Макарової Н. В. - М. : Фінанси і статистика, 2000. -768 С.

5. Хомоненко А. Д. , Циганков В. М. , Мальцев М. Г. Бази даних. Підручник для ВНЗ / Під ред. проф. А. Д. Хомоненко. - СПб. : КОРОНА-принт, 2000. - 416 с.

6. Черемних С. В. та ін Моделювання та аналіз систем. IDEF-технології: практикум / С. В. Черемних, І. О. Семенов, В. С. Ручкін. - М. : Фінанси і статистика, 2005. - 192 с.

7. Карпова Т. С. Бази даних. Моделі, розробка, реалізація. - СПб. : Питер, 2002. 304 с.

8. Малихіна М. П. Бази даних: основи, проектування, використання. - СПб. : БХВ - Петербург, 2004. - 512 с.

9. Практикум з інформатики / А. А. Землянський, Г. А. Кретова, Ю. Р. Стратонович, Е. А. Яшкова; Під ред. А. А. Землянського. - М. : Колос, 2003. - 384 с.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: