• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Розробка рекламної стратегії вищого навчального закладу, який надає освітні комп‘ютерні послуги, на світовому ринку

Предмет:Информатика
Тип:Курсовая
Объем, листов:26
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:вНз, комп’ютерного, профілю, діяльності, який, освіти, ринку, його, має, фахівця, формування, проведення, стратегії, рекламної, тис
Процент оригинальности:
91 %
Цена:200 руб.
Содержание:

ВСТУП

ГЛАВА 1. РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ…………………………………………………………………………. . . . 6

1. 1. Формування маркетингового комплексу для навчальних закладів. 6

1. 2. Висновки, рекомендації і перспективи подальших розробок ………19

ГЛАВА 2. РОЗРОБКА РЕКЛАМНОЇ СТРАТЕГІЇ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, ЯКИЙ НАДАЄ ОСВІТНІ КОМП‘ЮТЕРНІ ПОСЛУГИ, НА СВІТОВОМУ РИНКУ………………………………………. . . 20

2. 1. Результати дослідження та їх обговорення …………………………. . . 20

2. 2. Рекламна стратегія вищого навчального закладу, який надає освітні комп‘ютерні послуги, на світовому ринку………………………………. . . . 24

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………. . 25

ЛІТЕРАТУРА……………………………………………………………………. . . 26

Вступление:

Курсоваробота присвячена плануванню, проведенню маркетингового дослідження на тему «Розробка рекламної стратегії вищого навчального закладу, який надає освітні комп‘ютерні послуги, на світовому ринку» за допомогою сучасних інтернет-технологій.

Відповідно до технічного завдання та інших вимог курсовоїроботи містить етапи аналізу становища на ринку вищої освіти в цілому та в окремих її областях, характеристику вибору методів дослідження та можливості використання інтернет-технологій, етапи проведення дослідження, характеристику використаних інтернет-ресурсів та характеристику їх застосування в процесі дослідження.

За отриманими результатами розроблено комплекс рекомендацій щодо поліпшення процесу регулювання випуску спеціалістів комп‘ютерного напрямку.

Заключение:

Запропонована у роботі теоретична модель маркетингової стратегії ВНЗ комп’ютерного профілю може стати важливим інструментом впровадження маркетингу у практику підготовки фахівців з комп’ютерного профілю. Головними компонентами структури є організаційний, який передбачає створення у структурі ВНЗ спеціального структурного підрозділу – відділу маркетингу, та функціональний, який забезпечує розгортання усіх напрямів маркетингу.

Головною відмінністю моделі є її комплексний характер. Іншими авторами пропонувались моделі, які на практиці мали забезпечити розв’язання окремих завдань, головним чином таких, які пов’язані з працевлаштуванням випускників ВНЗ. Функції відділу маркетингу, згідно нашої моделі, сформовані таким чином, щоб забезпечити розв’язання усього комплексу завдань з позицій класичної теорії маркетингу. До них належать аналіз і прогнозування кон’юнктури галузевих ринків праці і освітніх послуг; проведення соціологічних досліджень з різних питань ринкової поведінки ВНЗ; здійснення профорієнтаційної роботи серед населення; налагодження стосунків з представниками засобів масової інформації; формування позитивного іміджу ВНЗ тощо.

Список литературы:

1. Азейнберг А. Менеджмент рекламы. - М. : 1993. стр. - 409с.

2. Батра Р. , Майерс Д. Д. , Аакер Д. А. Рекламный менеджмент: Пер. с англ. - 5-е изд. – М. и др. : Вильямс, 2001.

3. Бедулин Ю. Н. Технологии эффективных продаж рекламы в газеты. -СПб. : Питер, 2001. – 380с.

4. Бове К. Л. , Аренс У. Ф. Современная реклама / Под общ. ред. О. А. Феофанова. -Тольятти: Изд. дом «Довгань», 1999.

5. Бороноева Т. А. Современный рекламный менеджмент. - М. : Аспект Пресс, 2002. – 140с.

6. Власовой В. М. Основы предпринимательской деятельности. - М. : 1996. - 360с.

7. Гольман И. А. Рекламная деятельность. - М. : Гелла-Принт, 2002. – (Рекламные технологии). – 389 с. : ил.

8. Гребенкин Ю. Ю. Психотехнологии в рекламе: Учеб. Пособие. -Новосибирск: Риф – плюс, 2000. – 214с. : ил.

9. Дихтль Е. Практический маркетинг. - М. : Центр, 1995. - 306с.

10. Имшинецкая И. Креатив в рекламы. - М. : РИП-Холдинг, 2002. – (Академия рекламы). – 172 с. : ил.

11. Калашников В. А. Словарь рыночной экономики. - М. : Центр, 1993. - 380с.

12. Карпова Б. Г. Реклама за рубежом. - М. : ЭКСМОС, 1997. - 301с.

13. Картер Г. Эффективная реклама. - М. : ЭКСМОС, 1996. - 430с.

14. Котлер. Ф. Основы маркетинга. - М. : ИМА-ПРЕСС, 1995. - 650с.

15. Маслова Т. Д. Маркетинг: пособие по подготовке к экзамену. - СПб. : Питер бук, 2001. - 224с.

16. Матанцев А. Н. Эффективность рекламы. – М. : Издательство «Финпресс», 2002.

17. Музыкант В. Л. Теория и практика современной рекламы: Учеб. Пособие для вузов по базовому курсу «Паблик рилейшнз» и «Реклама». – М. : Евраз. Регион, 2000.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: