• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Хімічне вивитрювання

Предмет:Химия
Тип:Курсовая
Объем, листов:31
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:вивітрювання, порід, породи, гірських, або, мінералів, під, температури, гірські, руйнування, процес, хімічного, повітря, впливом, відбувається
Процент оригинальности:
80 %
Цена:300 руб.
Содержание:

ВСТУП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1. ФІЗИЧНЕ ВИВІТРЮВАННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2. ХІМІЧНЕ ВИВІТРЮВАННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3. РОЛЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ В ПРОЦЕСАХ ХІМІЧНОГО ВИВІТРЮВАННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

4. ОСНОВНІ ГРУНТОУТВОРЮВАЧІ ПОРОДИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

5. ПРОДУКТИ ВИВІТРЮВАННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

6. ОРГАНІЧНА ЧАСТИНА ТВЕРДОЇ ФАЗИ ГРУНТУ І ЇЇ СКЛАД. . . . . . . . . 27

ВИСНОВКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

СПИСОК ПОСИЛАНЬ НА ДЖЕРЕЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Вступление:

Гірські породи, що складають земну кору, піддаються денудації в результаті їх попереднього вивітрювання. Цей процес призводить до появи рихлих (дисперсних) новоутворень зони гіпергенезу, істотно відмінних за своїми фізичними властивостями від початкових корінних порід.

Вивітрювання – це руйнування порід на земній поверхні і їх перетворення на продукти, які є стійкішими в нових фізико-хімічних умовах. Багато порід спочатку утворювалися при високих тисках і температурах і за відсутності води і повітря. Продукти вивітрювання можуть сильно розрізнятися по складу, і навіть ті з них, які за одних умов є стійкими, при зміні умов можуть стати нестійкими. Би. Полинов виділив чотири стадії вивітрювання, що характеризують єдиний безперервний процес гіпергенезу, що протікає в часі. Перша стадія характеризується переважаючою роллю фізичних чинників вивітрювання з утворенням крупнообломочних і дрібнозернистих продуктів механічного розпаду масивних гірських порід. В умовах суворого клімату і активної денудації сучасне вивітрювання нерідко обмежується цією першою стадією. Друга стадія характеризується лужною реакцією середовища за рахунок витягання в розчин підстав при гідролізі мінералів. На цій стадії утворюються вторинні мінерали в результаті окислення, гідратації, гідролізу і карбонатизации первинних мінералів. Серед вторинних алюмосиликатов на цій стадії переважають мінерали групи монтмориллонита і нонтроніт. При відносному надлишку в породах кальцію в продуктах вивітрювання відбувається накопичення карбонату кальцію, що нерідко утворює кірку на обламаннях масивних порід, Би. Б. Полинов іменує цю стадію «обизвесткованной» або насиченою сиаллитной корою вивітрювання» ; найбільше поширення вона має в умовах помірного клімату при вивітрюванні вивержених і метаморфічних порід. У гірських районах сучасні рихлі утворення на схилах часто відносяться саме до цього типу.

Третя стадія – залишкової ненасиченої сиаллитной кори вивітрювання – характеризується подальшим винесенням з продуктів вивітрювання лужних і лужноземельних елементів, внаслідок чого реакція середовища стає кислою. У цій обстановці серед вторинних алюмосиликатов переважають галуазит і каолініт. Розвиток цієї стадії вивітрювання має місце в умовах уповільненої денудації і відносно щедрішого зволоження.

У четвертій стадії утворюється залишкова алітна кора вивітрювання, що характеризується накопиченням оксидів кремнію, заліза і алюмінію. Розвиток її визначається поєднанням активного хімічного вивітрювання з уповільненою денудацією в умовах печені і вологого клімату. Утворення шару вивітрених порід полегшує денудацію і одночасно утрудняє подальший доступ агентів вивітрювання до свіжих, незмінених корінних порід. Видалення процесами денудації вивітреного шару активізує вивітрювання, що у свою чергу створює умови для посилений денудації. У результаті між вивітрюванням і денудацією встановлюється рухлива рівновага, що визначає потужність продуктів вивітрювання в області позитивних форм рельєфу. Рухлива (динамічне) рівновага не виключає поступального розвитку, через який равновес зрушується в ту або іншу сторону. Якщо переважаючу роль придбаває денудація, потужність сучасних продуктів вивітрювання для нових умов рівноваги зменшується. При уповільненій денудації і, отже, триваліше вивітрюванні рівновага буде досягнута при великих значеннях потужності продуктів вивітрювання.

Термін «вивітрювання» не відбиває усій складності процесу, але широко поширений в геологічній, географічній, грунтовій літературі. Як синонім вживається термін «гіпергенез», введений А. Е. Ферсманом. У єдиному і складному процесі вивітрювання умовно виділяються дві основні взаємозв'язані форми:

1) фізичне вивітрювання;

2) хімічне вивітрювання.

Іноді виділяють ще органічне вивітрювання. Проте роль організмів і їх дія на гірські породи зводяться або до механічного руйнування, або хімічного розкладання. Отже, органічне вивітрювання включається в умовно виділені дві форми єдиного процесу.

Заключение:

Вивітрювання (гіпергенез) - процес руйнування гірських порід і мінералів під впливом деяких природних факторів (повітря, води, коливання температури, живих організмів). При цьому утворюються інші породи і синтезуються нові мінерали. Вивітрювання - це сукупність складних і різноманітних процесів, кількісних і якісних змін гірських порід. Горизонти гірських порід, де відбувається процес вивітрювання, називають корою вивітрювання. Потужність її буває від кількох сантиметрів до 2—10 м.

Вивітрювання - єдиний процес, але для зручності його розуміння виділяють три його форми: фізичну, хімічну, біологічну.

Фізичне вивітрювання - механічне подрібнення гірських порід і мінералів без зміни їх хімічного складу. Ця форма вивітрювання відбувається під впливом таких фізико-механічних факторів: зменшення тиску після виходу породи на поверхню; бічний тиск на уламок породи, зумовлений адсорбованою водою, льодом, корінням рослин і кристалами солей; коливання температури і різниця коефіцієнтів лінійного розширення мінералів, які входять до складу даної породи; руйнівна діяльність водних потоків, льодовиків, що рухаються, зсувів, вітру.

Список литературы:

1. Герасимов И. П. , Глазовская М. А. Основы почвоведения и география почв. М. , Географгиз, 1990.

2. Добровольский В. В. Гипергенез четвертичного периода. - М. , Недра, 1996.

3. Основи геології та геоморфології. – М. , 1994.

4. Панас P. M. Ґрунтознавство: навчальний посібник. - Львів: "Новий Світ - 2000", 2006. - 372 с.

5. Петров В. П. Основы учения о древних корах выветривания. - М. , Недра, 1997

6. Страхов Н. М. Основы теории литогенеза. Т. 1. - М. , изд во АН СССР, 960.

7. Фридланд В. П. Почвы и коры выветривания влажных тропиков. М. , Наука, 964.