• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Вивчення можливостей утилізації відходів полімерних матеріалів

Предмет:Химия
Тип:Курсовая
Объем, листов:55
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:хімії, можна, його, також, каучуку, уроці, роблять, вони, енергії, каучук, лише, країнах, таких, синтезу, хімік
Процент оригинальности:
87 %
Цена:500 руб.
Содержание:

ВСТУП. ЕКОЛОГІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ПОТРЕБА У ЗМІНІ ОРІЄНТАЦІЇ РОЗВИТКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ. 5

РОЗДІЛ 1. Хімія полімерів як частина розвитку хімічної промисловості. 9

1. 1. Зародження хімії полімерів. 9

1. 2. Історія вивчення природних високомолекулярних сполук. 12

1. 3. Розвиток хімії полімерів у 20 – 70 тих рр. 13

1. 4. Використання полімерів у сучасній промисловості . 17

1. 5. Використання полімерів у побуті. 19

РОЗДІЛ 2. Зворотній бік розвитку хімії полімерів. 21

2. 1. Накопичення пластикових викидів у країнах Європи та США. 21

2. 2. Стан переробки пластика в Україні. 33 РОЗДІЛ 3. Використання вторинно перероблених пластмас . 36

3. 1. Матеріали з вторинно перероблених пластмас. 36

3. 2. Вибір галузей застосування перероблених пластмас. 38

3. 3. Одержання енергії через пластмасові відходи. 40

3. 3. 1. Методи отримання енергії з пластмасових відходів. 41

3. 3. 2. Спільне спалювання. 42

3. 3. 3. Співставлення моно- та змішаного спалювання. 46

3. 3. 4. Спалювання з викопним паливом. 49

3. 3. 4. 1. Отримання палива з міських відходів. 49

3. 3. 4. 2 Отримання палива з пакувальних матеріалів. 49

ВИСНОВКИ. 51

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 53

Вступление:

Якщо в декількох словах зазначити основну загрозу цивілізації, то це всесвітня екологічна катастрофа. Вчені визнають, що потреби людства виходять за межі екологічних можливостей планети. Тому стає зрозуміло, що подальший розвиток суспільства не можна розглядати лише з погляду економічного та соціального, і треба визнати, що визначальним параметром є навколишнє середовище з його ресурсами життєзабезпечення.

Вчені припускають, що печерна людина використовувала близько 1% тієї кількості енергії, яку, в середньому, використовує сучасний мешканець Землі. Друга вражаюча цифра – у 60-ті роки XX ст. , коли використовувались такі ж джерела енергії і суспільство було майже таким, як тепер, людство споживало лише половину енергії, яку використовує сьогодні. Вчені розрахували, що за наявністю сучасних термодинамічних циклів кожен використаний джоуль енергії супроводжується викидом у довкілля приблизно 3-4 Дж теплової енергії. Г. Хефлінг пише, що сукупна потужність усіх енергетичних систем на поверхні Землі не повинна перевищувати 5% потужності сонячної енергії, що потрапляє на її поверхню. Приблизно це буде становити близько 20 кВт на одну людину. Як відомо, вже зараз витрачається у розвинених країнах 10-15 кВт. Щоб упередити перетворення кризових явищ у екологічну катастрофу треба переглянути ставлення суспільства щодо споживання енергії та енергозбереження.

Особливо складна задача стоїть перед українським суспільством, адже енергоємність української промисловості значно перевищує цей показник у розвинених країнах.

Одночасно як економічною, так і екологічною проблемою є перетворення мільйонотонних викидів, що забруднюють довкілля на вторинну сировину для одержання пального.

Актуальність теми дослідження «Вивчення можливостей утилізації полімерів» зумовлена тим, що найважливішою проблемою викидів є пластмаси. Їх кількість у викидах зросла настільки, що у західних країнах закликають до повернення багаторазових скляних пляшок і відмови від пакувальної пластикової плівки.

У то же час пластмаси - речовини, які можна перетворити на паливо. Вирішення цих питань потребує уваги вчених, а також інвестицій з боку держави. Не можна також обійтись без участі населення, тому що утилізація сміття може бути ефективною лише за умови його сортування. При цьому можна забезпечити повернення приблизно 80% речовин у вигляді вторинної сировини. В Європі вже давно домогосподарки збирають окремо папір, банки, скло, пластикові вироби. Їх до цього матеріально заохочують: чим ретельніше вони сортують сміття, тим менше платять за комунальні послуги. Закордонний досвід показав, що без участі населення в процесі сортування відходів це питання не можна вирішити. За останні 20-30 років у вирішенні екологічних проблем у таких країнах як Японія, США, Канада, Великобританія відбулось багато змін у напрямку очищення довкілля. Значно зменшилась концентрація автомобільних викидів – з вулиць Токіо прибрали автомати, що продавали чисте повітря, а також регулювальників у протигазах. Головну водну артерію Німеччини, р. Рейн, більше не називають стічною канавою Європи, у ній з’явилась форель як ознака чистої води.

Для цих досягнень були виконані великомасштабні екологічні програми, видані закони, введені суворі екологічні стандарти, обов’язкова екологічна експертиза всіх проектів. При цьому значно збільшена кількість персоналу у сфері охорони навколишнього середовища.

Другою особливістю в розвинених країнах є створена система екологічного менеджменту, яка має як економічні важелі (податки, платежі, штрафи), так і методи регулювання (закони, стандарти, ліцензування, планування), комунікативні методи (екологічне виховання, взаємодія з населенням через громадські організації, інформування населення). Створення цієї системи потребувало великих коштів, але тепер вона успішно працює. Не можна ідеалізувати ставлення розвинених країн до довкілля. На власних територіях вони досягли успіхів, але не можна не помічати, що найбільш брудні підприємства вони намагаються розмістити на територіях інших країн.

Наведене вище є першою складовою частиною питання щодо відтворення екологічної рівноваги та енергозбереження, до вирішення якої треба приступати негайно.

Мета: Визначення позитивного та негативного впливу полімерів на розвиток цивілізації.

Завдання:

1. Дослідити джерела літератури з історії хімії полімерів

2. Вивчити застосування полімерів у промисловості та побуті.

3. Шляхи утилізації відходів полімерних сполук.

4. Використання відходів полімерів для одержання енергії.

Об'єкт дослідження: дослідити шляхи переробки відходів з метою отримання енергії.

Предмет дослідження: дослідити шляхи утилізації полімернихматеріалів.

Робота складається з трьох розділів. Перший розділ – огляд літератури щодо зародження і розвитку хімії полімерів, історії вивчення природних високомолекулярних сполук, використанні полімерів у сучасній промисловості й побуті. У другому розділі досліджується зворотній бік розвитку хімії полімерів – це накопичення відходів та боротьба з ними у Західних країнах та в Україні. Третій розділ – дослідження шляхів утилізації відходів та можливість перетворення їх в енергію.

Методи дослідження: теоретичні (вивчення та аналіз літератури з проблеми дослідження, теоретичний аналіз, абстрагування і конкретизація, аналогія).

Заключение:

Аналіз даних літературних джерел щодо розвитку хімії полімерів, дозволяє стверджувати:

1. Високомолекулярні сполуки – білки, целюлоза, є складовими живих організмів весь час їх існування.

2. Хімія синтетичних полімерів завдячує виникненню теорії хімічної будови у ХХ ст.

3. У 20 – 70 рр. ХХ ст. . відбувався швидкий розвиток хімії полімерів. Полімери як природні, так і штучні використовуються майже у всіх галузях промисловості.

4. Полімери синтетичного походження становлять велику загрозу для нашої планети, бо є забрудниками довкілля та не можуть розкладатись природним шляхом.

5. Європа та США активно ведуть боротьбу з викидами пластмас, створюючи заводи, вводячи закони, екологічне виховання у школярів та проводячи різні екологічні акції.

6. Україна тільки починає розвивати напрямок переробки пластмас.

7. Розвиток промисловості вторинно переробки пластмас неспинно зростає, задовольняючи потреби людства, але незважаючи на поточне зростання, виробництво вторинно перероблених матеріалів має безліч проблем, таких як розробка і впровадження нових технологій, визначеність ринку, зниження витрат.

8. Застосування вторинно перероблених пластмас має такі переваги: по – перше, вторинні матеріали продають за ціною, нижче на 20 -25 % ніж первинні матеріали. По – друге, також важливим є екологічний фактор, бо не можна щоб відходи спалювались, якщо при цільовому використанні у спеціальних печах з них можна одержувати енергію.

9. Потенціал попиту на вторинні пластмаси обмежений двома факторами – ринком, тобто якими хочуть бачити перероблені матеріали покупці або вимогам з охорони здоров’я та техніки безпеки.

10. Вторинно перероблені пластмаси можна застосовувати в багатьох технологічних процесах, включаючи лиття під тиском, компресійне пресування, екструзії, каландрування, термоформування, але всі ці процеси потребують ряд змін.

11. Для фракцій відходів, які не придатні для рекуперації (переробки) в економічно рентабельний матеріал, вилучення енергії шляхом спалювання в спеціальних установках є. Це особливо справедливо для високотеплотворних фракцій, які погано піддаються біорозкладанню – для пластиків.

12. Одним із шляхів збереження деревини є переробка пластикових відходів з наповнювачем під високим тиском.

13. На Україні розпочато переробку ПЕТ – пляшок на рідке пальне.

Список литературы:

1. Азимов А. А. Краткая история химии / А. А. Азимов. - М. : Центрполиграф, 2002. - 365 с.

2. Стрепихеев А. А Основы химии высокомолекулярных соединений / А. А. Стрепихеев, В. А. Деревицкая, Г. Л. Слонимский Г. Л. - М. : 1967. - 465 с.

3. Фігуровський Н. А. Нарис загальної історії хімії / Н. А. Фігуровський. - К. :Наука, 1969. - 273 с.

4. Энциклопедии полимеров / под ред. В. А. Каргина. - М. : 1972—1977. - 564 с.

5. Полимеры в биологии и медицине / под ред. Майка Дженкинса. - М. : Научный мир, 2011. - 256 с.

6. Поллер А. Д. Химия на пути в третье тысячелетие / А. Д. Поллер. - М. : Центрполиграф, 1979. -404 с.

7. Тростянская Е. Б Химия синтетических полимеров / Е. Б. Тростянская. - М. : 1971. - 316 с.

8. Коршак В. В. Прогресс полимерной химии / В. В. Коршак. - М. : Академия, 1965. - 414 с.

9. Шур А. М. Высокомолекулярные соединения / А. М. Щур. - М. : Академия, 1971. - 520 с.

10. Прогресс полимерной химии / под ред. В. В. Коршака. - М. : 1969. - 460 с.

11. Успехи химии и технологии полимеров / под ред. 3. А. Роговина. - М. : 1970. - 448 с

12. Бреслер С. Е. Физика и химия макромолекул / С. Е. Бреслер, Б. Л. Ерусалимский. - М. : Наука, - 1965. - 509с.

13. Френкель С. Я. Физика сегодня и завтра / С. Я. Френкель. - Л. : Наука, 1973. - 329 с.

14. Энциклопедия полимеров: У 2-х т. / М. : «Советская Энциклопедия», 1972—1974. - 1224 с.

15. Химия и технология полимеров: У 2-х т. / Р. Хувинк, А. Ставерман пер. с нем. - М. : Академия, 1965. — 66с.

16. Вацулик П. Химия мономеров / П. Вацулик. - М. : Академия, 1960. - Т. 1. - 735 с.

17. Бертенев Г. М. Физика полимеров / Г. М. Бертенев, С,Я. Френкель. - М. : Академия,1990. - 432 с.

18. Шефтель В. О. Вредные вещества в пластмассах / В. О. Шефтель. - М. : Наука, 1991. - 365 с.

19. Медведев С. Коротко о рынке полимерных композиционных материалов/ С. Медведев // Полимеры — деньги, 2006, вип. 1. - С . 21-24

20. Сорокин А. Прочнее, тверже, долговечнее/А. Сорокин // Полимеры — деньги, 2006, вип. 3. - с . 17-19

21. Лесной В. Наполнители для полимеров / В. Лесной // Полимеры — деньги, 2006, вип. 3. - с . 33-37

22. Пластики конструкционного назначения // под ред. Е. Б. Тростянской, М: Наука, 1974. 263 с.

23. Миколайчук М. Деньги из мусора : семья Тимошенко заработала состояние на переработке пластика/М. Миколайчук // Фокус, 2009, вип. 7. - С. 29-32.

24. Кацнельсон М. А. Пластические массы. Свойства и применение / М. А. Кацнельсон. - М. : Химия, 1978. - 317 с.

25. Крючков А. М. Искусственный каучук / А. М. Крючков. - М. : ГИТТЛ, 1950. - 48 с.

26. Башкатов Т. В. Технология синтетических каучуков / Т. В. Башкатов. - К. : Химия, 1987. - 360 с.

27. Щур А. М. Высоко молекулярные соединения / А. М. Щур. - М. : Академия, 1981. - 656 с.

28. Губенко А. Б. Строительные конструкции с применением пластмасс / А. Б. Губенко. – М. : Стройиздат,1970. – 520с.

29. Кедик С. А. Полимеры для фармацевтической технологии / С. А. Кедик. – М. :,2011. – 629 с.

30. Аверко-Антонович И. Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров: Учебное пособие / И. Ю. Аверко-Антонови, Р. Т. Бикмуллин. - КГТУ. Казань, 2002. - 604с.

31. Конкин А. А. Полиолефиновые волокна / А. А. Конкин, М. П. Зверев. – Л. :Химия, 1966. – 320 с.

32. Тугов И. И. Химия и физика полимеров: Учебное пособие для вузов / И. И. Тугов ,Г. И. Кострыкина. – М. :Химия, 1989. - 432с