• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Iнструменти маркетингових комунікацій на різних етапах життєвого циклу товару

Предмет:Маркетинг
Тип:Курсовая
Объем, листов:55
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:товару, циклу, життєвого, ринку, його, маркетингових, товарів, товар, двигуна, тому, двигунів, від, етапі, виробництва, зростання
Процент оригинальности:
84 %
Цена:100 руб.
Содержание:

ВСТУП. 3-5

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти проблеми життєвого циклу товару

1. 1. Поняття життєвого циклу товару та основні етапи життєвого циклу товару. 6-8

1. 2. Основні інструменти маркетингових комунікацій, що застосовуються на різних етапах життєвого циклу товару. 8-16

РОЗДІЛ 2. Аналіз основних етапів життєвого циклу товару на прикладі турбореактивного авіадвигуна АІ-25 ПАТ «Мотор-Січ»

2. 1. Коротка характеристика компанії. 17-20

2. 2. Характерні ознаки та відмінності АІ-25. 20-26

2. 3. Основні етапи життєвого циклу товару. 26-31

2. 4. Застосування та ефективність основних інструментів маркетингових комунікацій. 31-34

РОЗДІЛ 3. Проект рекомендацій з розробки маркетингових стратегій для продовження життєвого циклу товару

3. 1. Методи розробки для покращення маркетингових комунікацій на різних етапах життєвого циклу товару. 35-42

ВИСНОВКИ. 43

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . 44-45

Вступление:

В сучасному суспільстві кожен конкретний товар, який з'являється, існує, задовольняє потреби споживача, вичерпавши свої можливості, припиняє своє існування. Період існування певного товару - від моменту його появи на ринку до моменту зникнення з ринку є життєвим циклом товару. Проведення досліджень життєвого циклу товару - одне з найважливіших напрямів діяльності сучасних підприємств. Аналіз життєвого циклу здійснюється протягом всієї діяльності компанії, є найважливішим завданням маркетингових досліджень, джерелом інформації для прийняття рішень по всіх складових комплексу маркетингу, і, перш за все по товарній політиці. Життєвий цикл товару - це корисний інструмент, який підказує стратегії, які треба використовувати протягом життя товару, і моменти, коли стратегії слід змінювати для того, щоб максимально продовжити життєвий цикл товару, протягом якого з’являються певні проблеми, які потребують комплексного підходу для їх вирішення. Для цього застосовують основні інструменти маркетингових комунікацій, відповідно до етапу життєвого циклу певного товару.

Актуальність теми. Постійне дослідження життєвого циклу товару дозволяє своєчасно та ефективно застосувати основні інструменти маркетингових комунікацій на різних етапах життєвого циклу товару, що дає змогу більше часу залишатися на ринку, підвищувати обсяги продажів, виявляти можливі проблеми та їх вирішення.

Мета дослідження. Виявити основні проблеми та їх вирішення на різних етапах життєвого циклу товару шляхом виявлення найбільш вдалих для використання інструментів маркетингових комунікацій.

Завданням дослідження є:

- Виявити особливості товару та його життєвого циклу;

- Визначити найбільш вдалі розробки маркетингових стратегій для його продовження та основні інструменти маркетингових комунікацій, враховуючи попередній досвід компанії;

- Виділити основні маркетингові проблеми, з якими стикається виробник; проаналізувати та зробити висновки щодо подальшого попередження чи вирішення цих проблем.

Об’єктом дослідження є життєвий цикл товару (турбореактивний авіадвигун АІ-25).

Предметом дослідження буде виявлення маркетингових проблем на різних етапах життєвого циклу турбореактивного авіадвигуна АІ-25 та шляхи застосування основних інструментів маркетингових комунікацій для їх вирішення.

Методи дослідження. Для написання курсової роботи були використанні наступні методи:

- загальнонауковий метод аналізу, який дозволив визначити стан життєвого циклу товару, його особливості, проблематику та методи їх вирішення;

- при аналізі вторинних даних ПАТ «Мотор-Січ» (АІ-25) був використаний описовий метод;

- метод аналізу літератури, котрий дає змогу розібрати всі аспекти життєвого циклу товару та необхідні методи його продовження.

Характеристика використаних джерел. Для написання курсової роботи використовувались літературні джерела та Інтернет ресурси. Одними з таких є підручник Голубкова Є. П. «Основи маркетингу». У цьому посібнику було розглянуто види життєвих циклів товару, специфіку кожного з етапів на різних його рівнях. Особливо детально про кожен з них, стратегії та інструменти маркетингових комунікацій, що застосовувались відповідно етапам життєвого циклу товару, виявлення проблем та методи розробки їх рішень, були представлені в підручнику Еріашвілі Н. Д. «Маркетинг», що дуже влучно доповнив попереднє джерело. При використанні інтернет-джерел були використані онлайн-енциклопедії та спеціалізовані сайти.

Заключение:

Мета маркетингу полягає в тому, щоб, по можливості, продовжити термін перебування товару на ринку. При цьому слід деякі етапи життєвого циклу товару скорочувати, а деякі - затягувати, користуючись інструментами регулювання попиту. Для успішного досягнення мети необхідно в кожному конкретному випадку розробляти концепцію життєвого циклу товару. Аналіз концепцій життєвого циклу товару дозволяє прийняти низку термінових заходів щодо зміни обсягів виробництва і збуту, рівня цін, методів просування товарів, які дають можливість мінімізувати витрати і досягти максимального прибутку.

Ми розглянули життєвий цикл турбореактивного двигуна АІ-25 та його модифікацій АІ-25ТЛ і АІ-25ТЛШ, й спираючись на вихідні дані виявили основні засоби стимулювання збуту, які були використані від початку введення товару на ринок. Вивчення коливань обсягів і тривалості виробництва АІ-25 дозволило встановити, що ці показники змінюються в часі циклічно, є закономірними і піддаються вимірюванню інтервалами, що ми графічно зобразили (Рисунок 5) й дійшли висновку, що даний товар має постійні обсяги збуту.

Аналізуючи все й підводячи підсумки щодо проблематики АІ-25 на даному етапі його життєвого циклу, ми виділили 5 основних маркетингових проблем та варіантів їх можливих рішень, з чого виокремили найгострішу проблему – недостатню увагу з боку держави та повільний занепад авіаційної промисловості.

Список литературы:

Літературні джерела:

1. Ноздревой Р. Б. Маркетинг: Підручник, практикум та навчально-методичний комплекс з маркетингу. - М. : МАУП, 2000. - 568 с.

2. Хісамутдінов С. П. , Шабанова Л. Б. Маркетинг: Теорія і практичне застосування: Підручник. - М. : Вуз і школа, 2001. - 324 с.

3. Романов А. Н. Маркетинг: Підручник. - М. : Банки і біржі, ЮНИТИ, 1996. - 560 с.

4. Еріашвілі Н. Д. Маркетинг: Підручник для вузів. - 3-е изд. , Перераб. і доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 631 с.

5. Голубков Є. П. Основи маркетингу: Підручник. - М. : Видавництво «Финпресс», 199. - 656 с.

6. Голубков Є. П. Маркетингові дослідження: теорія, методологія і практика. - 2-е видання, перероб. і доп. - М. : Видавництво «Финпресс», 2000. - 464 с.

Інтернет-джерела:

7. http://ua-referat. com/Життєвий_цикл_товару_політика_маркетингу_на_різних_етапах.

8. http://astra. ssmsc. gov. ua:8082/rpt235_sect0. aspx.

9. http://www. motorsich. com/rus/.

10. http://www. airwar. ru/enc/engines/ai25. html.

11. http://aviaros. narod. ru/ai-25. htm.

12. http://www. airwar. ru/enc/engines/ai25tlsh. html.

13. http://studentbooks. com. ua/content/view/112/44/1/10/.

14. http://www. motorsich. com/rus/press/news/news-28. 04. 2010/.

15. http://www. motorsich. com/rus/press/news/news-02. 06. 2010.

16. http://wiki. airforce. ru/index. php?title=АИ-25.

17. http://www. airshow. ru/airshow/index. php.

18. http://ru. wikipedia. org/wiki/Як-40.

19. http://www. airwar. ru/enc/craft/yak40. html.

20. http://uk. wikipedia. org/wiki/Повітряні_Сили_Збройних_Сил_України.

21. http://www. airwar. ru/enc/attack/m346. html.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: