• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Прийняття управлінських рішень в організації

Предмет:Менеджмент
Тип:Курсовая
Объем, листов:44
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:організації, відділу, працівників, зат, щодо, діяльності, лікаря, головного, перед, якість, підприємства, забезпечення, потреб, менеджменту, формування
Процент оригинальности:
81 %
Цена:300 руб.
Содержание:

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика організації 4

Розділ 2. Формування функцій менеджменту на підприємстві 7

2. 1 Планування 7

2. 2 Організування 12

2. 3 Мотивування 16

2. 4 Контролювання 23

2. 5 Регулювання 24

Розділ 3. Використання методів менеджменту в організації 26

Розділ 4. Розроблення механізмів прийняття управлінських рішень в організації 28

Розділ 5. Проектування комунікацій на підприємстві 33

Розділ 6. Формування механізмів управління групами працівників в організації 36

Розділ 7. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва 38

Розділ 8. Оцінювання ефективності систем менеджменту 42

Висновки

Список використаної літератури

Вступление:

Медична галузь є однією із найстаріших галузей людської діяльності. Вона безумовно є найважливішою, адже здоров’я- це найцінніше, що нам дано. Отже варто розвивати цю галузь задля підвищення добробуту людей. Для ефективної діяльності медичних організацій потрібний висококваліфікований персонал, використання новітніх технологій та надання необхідних послуг . В Україні ця галузь ефективно розвивається, та найбільша частка медичних закладів належить державі. Проте разом з тим виникають і приватні організації, акціонерні товариства.

Отже, об’єктом дослідження у курсовому проекті є закрите акціонерне товариство „Медіко”, яке працює у медичній галузі. На даний час медичний центр ефективно функціонує на ринку послуг. В медичному центрі працюють 65 осіб, медичний центр надає 15 видів послуг, середня заробітна плата працівників становить 1640 грн. , що значно перевищує середню заробітну плату у медичній галузі. Для забезпечення ефективної діяльності ЗАТ „Медіко” та збереження і підтримання необхідного рівня обслуговування необхідна наявність ефективної системи менеджменту в організації та вирішення наявних в організації проблем, а саме: закінчення терміну дії ліцензії, конфлікт між формальною та неформальною групами, скарги клієнтів. Відповідно предметом дослідження у курсовому проекті є система менеджменту закритого акціонерного товариства „Медіко”.

Метою курсового проекту є розроблення фактичної системи менеджменту і її раціоналізація у зв’язку із зміною умов функціонування. Відповідно до мети проекту його завданням є розроблення технології менеджменту з врахуванням очікуваних змін, тобто реалізація функцій менеджменту в організації; формування методів менеджменту на підприємстві; розроблення та реалізація управлінських рішень в організації з метою розв’язання існуючих на підприємстві проблем; удосконалення системи комунікацій в організації; формування та забезпечення функціонування формальних та неформальних груп на підприємстві; обґрунтований вибір підходів до керівництва менеджерів організації при подоланні існуючих організаційних проблем; визначення ефективності фактичної та раціональної систем менеджменту.

Заключение:

У курсовому проекті відповідно до поставленої мети розроблено фактичну систему менеджменту медичного центру ЗАТ „Медіко” та раціоналізовано її відповідно до змін у середовищі функціонування з метою реалізації обраної медичним центром стратегії, досягнення поставлених завдань та цілей. Проект формувався у контексті процесу менеджменту, тобто спочатку в цетрі розроблялася база для реалізації конкретних функцій менеджменту – загальні функції менеджменту: планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання. У процесі планування ретельно проаналізовано середовище функціонування організації, що дало змогу зробити прогнози умов та результатів діяльності медичного цетру, сформовано стратегію діяльності, установлено цілі, у яких закладено напрямки раціоналізації, визначено основні планові показники, заходи та бюджетний механізм щодо їх досягнення. Під час організування здійснено реорганізацію організаційної структури управління у напрямку створення нового ЛОР відділу. Також створено посади Чисельність працівників було збільшено з 65 до 75 осіб. У процесі мотивування розраховано ФОП працівників ЗАТ „Медіко” за фактичної та раціональної структур управління, який зріс з 52415 грн. до 69355грн. (тобто на 32,32%), що зумовило зростання середньої заробітної плати працівників на 17,38%. Характеристика процесів контролювання та регулювання у ВАТ „Леополіс” відображена у контексті етапів виробничо-господарської діяльності відносно різних видів ресурсів. Також відображено процедури регулювання виявлених у процесі контролювання на підприємстві недоліків, проблем, відхилень.

Результатом реалізації функцій менеджменту в медичному центрі є розроблені дієві методи менеджменту (економічні, технологічні, соціально-психологічні та адміністративні), тобто способи впливу керуючої системи не керовану. Також показаний механізм трансформації методів менеджменту в управлінські рішення, охарактеризовані фактори та умови прийняття управлінських рішень. У проекті наведено процеси прийняття раціональних управлінських рішень щодо подолання трьох наявних організаційних проблем:закінчення терміну дії ліцензії( продовження дії ліцензії), конфлікт між формальною та неформальною групами( вирішення конфлікту шляхом компромісу), скарги клієнтів( оновлення технології обслуговування, що призведе до підвищення якості обслуговування). У проекті розроблено комунікаційну систему організації, наведено приклади використання документації та графічних засобів при передачі інформації, приклад комунікаційного процесу. Також розглянуто особливості формальних та неформальних груп у ЗАТ „Медіко” та описано особливості управління ними, при цьому враховано раціональні зміни у організаційній структурі управління організаціє. Наведено характеристику ефективних підходів до керівництва та обґрунтовано застосування окремих з них менеджерами інституційного рівня управління організацією. Також оцінено професійні якості п’яти менеджерів організації: директора, головного бухгалтера, заступника директора з виробництва, на засадах розробленої методики.

В результаті аналізу ефективності фактичної та раціональної систем менеджменту можна стверджувати, що організаційні зміни принесли позитивні результати у економічній, організаційній та соціальній сферах, тобто виправдали себе.

Список литературы:

1. Економіка та менеджмент: Навч. посібник / Під ред. проф. О. Є. Кузьміна. – Львів: Державний Університет „Львівська політехніка”, 2007. – 828с.

2. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера. / Під ред. Р. Дяківа. – К. : Міжнародна економічна фундація, 2000. – 700-706с.

3. Кузьмін О. Є. Сучасний менеджмент. – Львів: „Центр Європи”, 1995. - 38-46с.

4. Обєр-Крие Дж. Управление предприятием. М: „Прогресс”, 1973. – 305с.

5. Сем нот менеджмента. – М. : ЗАО „Журнал Єксперт”, 2001. – 656с.

6. О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник Теоретичні та прикладні засади менеджменту. – Львів: НУ „Львівська політехніка”, 2003. – 43-139, 151-161, 269-313с.

7. Господарський кодекс України.

8. ,Закон України „Про державну підтримку малого підприємництва” від 19. 10. 2000 р. , № 20363-14 – остання редакція.

9. КМУ Розпорядження від 26. 12. 2003 р. №809-р „Про затвердження заходів щодо виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні на 2004 рік”.

10. www. kyiv. verchovnarada. com. ua