• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Проект реконструкції ВАТ ”Продсервіс”

Предмет:Общественное питание
Тип:Дипломная/Магистерская
Объем, листов:76
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:проекту, вибрану, процесу, амета, формату, джерел, частина, робота
Процент оригинальности:
70 %
Цена:2100 руб.
Содержание:

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ . . . . . . . .

2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 1 Характеристика сировини і допоміжних матеріалів. . . . . . . . . . . . . .

2. 2 Технологічні схеми виробництва консервів . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2. 1 Аналіз вибраних технологій. . . . . . . . . . . . . . .

2. 2. 2 Опис апаратурно – технологічних схем виробництва консервів . .

2. 3 Техно - хімічний і мікробіологічний контроль виробництва . . . . .

2. 4 Види браку продукції, його причини та способи попередження . . .

2. 5 Вимоги до готової продукції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ТЕХНОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 1 Продуктові розрахунки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2 Розрахунки потреби тари та допоміжних матеріалів . . . . . . . . . . . . .

3. 3 Підбір та розрахунки технологічного обладнання . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 4 Інженерно –технічне забезпечення підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 1 Розрахунок виробничих площ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2 Компонування обладнання та планування виробничих цехів. . . . . . .

4. 3 Опис будівельних конструкцій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 4 Санітарно – побутові приміщення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. ОХОРОНА ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА . . . . . . . .

6. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

АРКУШІ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вступление:

Консервне виробництво пов’язане з використанням найрізноманітнішої і дуже нестійкої сировини рослинного і тваринного походження. Значно ускладнюють завдання, що стоять перед консервною промисловістю, багатокомпонентність і широкий асортимент продукції, суворі вимоги до стерильності консервів, а також прагнення до максимального збереження натуральних властивостей сировини [1].

Консервування, як метод зберігання харчових продуктів від псування, виникло ще на ранніх етапах його розвитку, з появою потреби продовжити використання здобутих або створених харчових продуктів.

Консервовані продукти дають змогу значною мірою скоротити витрати часу та праці, урізноманітнити меню в громадському харчуванні, забезпечити протягом року населення продуктами з сировини, що росте тільки в теплий період року, тобто з плодів і овочів.

Сучасний стан харчової промисловості можна охарактеризувати як перехідний від кризового стану до стабільного розвитку. Значною мірою ця тенденція зумовлена стабілізацією платоспроможного попиту споживачів, усвідомлення споживачами переваг продуктів харчування вітчизняного виробника.

До цих продуктів, у першу чергу, відносяться продукти для дитячого харчування. Якщо раніше асортимент цих продуктів складався тільки з пюреподібних і сокових продукті, то зараз у світовій практиці вже випускаються численні продукти у вигляді спеціально подрібнених плодів, плодоовочевої сировини з активними молочнокислими й рослинними добавками.

У дипломному проекті застосований варіант теплової стерилізації – асептичне консервування.

Асептичне консервування харчових продуктів полягає у тому, що стерильно підготовлений продукт шляхом короткочасної теплової обробки переважно соків і пюреподібних продуктів при високій температурі (110- 130 ?С) в потоці декілька хвилин і охолодження до 30 ?С; фасують у стерильну тару різної ємності в стерильних умовах і в цих же умовах герметизують, що виключає попадання в ємності мікроорганізмів.

Асептичне консервування дозволяє урізноманітнити асортимент консервів дитячого харчування та більш ефективніше використовувати потужності підприємства.

Новий принцип вдалось реалізувати перш за все у випадку рідких та пюреподібних продуктів, які можна було без особливих зусиль швидко прогріти у тонкому шарі до високої температури, перекачуючи за допомогою насосу через трубчасті або кожухотрубні теплообмінники. Таким же шляхом

було здійснене охолодження простерилізованих продуктів в потоці.

В дипломному проекті пропонується проект реконструкції Білоцерківського консервного заводу з метою будівництва овочевого цеху напівфабрикатів з таким асортиментом продукції: ”Пюре з перцю”, ”Пюре з моркви”, ”Пюре із гарбуза ” методом асептичного консервування

Представлені в дипломному проекті напівфабрикати виготовляються без використання шкідливих для організму консервантів. Тому доцільність їх виробництва ґрунтується, перш за все, на безумовній корисності даної продукції та значному подовженні роботи підприємства.

Сировинна зона заводу дозволяє значно розширити асортимент консервованої продукції, у т. ч. для виробництва консервів дитячого харчування.

Обсяг виробництва напівфабрикатів складе 3019,32 т /рік.

Заключение:

В результаті виконання дипломного проекту на тему «Проект реконструкції ВАТ ”Продсервіс” з метою будівництва цеху н запроектовано випуск таких напівфабрикатів:

- ”Пюре з перцю” – 483 т/рік,

- ”Пюре з моркви” – 1050 т/рік,

- ”Пюре із гарбуза” – 1575 т/рік

-

Впровадження нових маловідходних та безвідходних технологій дозволяє скоротити не тільки матеріалоємність виробництва, але і зменшує витрати енергії на одиницю товарної продукції.

Перевагами спроектованих ліній є використання сучасного обладнання, можливість автоматизації технологічних процесів, зменшення ручної праці.

Також у дипломному проекті застосований варіант теплової стерилізації – асептичне консервування.

В Україні консерви дитячого харчування майже не виробляються. А населення забезпечується в основному консервами імпортного виробництва. Тому впровадження даного дипломного проекту дозволить розширити асортимент та збільшити обсяг консервів дитячого харчування вітчизняного виробництва.

Список литературы:

1. Б. Л. Флауменбаум, Є. Г. Кротов, О. Ф. Загібалов. Технологія консервування плодів, овочів, м’яса і риби. / За ред. Б. Л. Флауменбаума. - К. :Вища школа. 1995-301 с.

2. Б. Л. Флауменбаум. Основы консервирования пищевых продуктов. –М. : Агропромиздат, 1986-494 с.

3. Економіка підприємства. : підручник /М. Г. Грещак, В. М. Калот, А. П. Наливайко та інші. За ред. . С. Ф. По кропивного. Вид. 2-е, -К: КНЕУ, 2004 – 528 с.

4. Організація планування та управління виробництвом на підприємствах. Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту для студентів спец. 7. 09. 1706. -К. : НУХТ, 2004

5. Сборник технологических инструкций и нормативно-технических документов по производству консервов для детского питания. М. -: Агропромиздат. 1986. - 534 с.

6. Васильев А. И. Справочник плодоовощника. – М. : Экономика, 1964. – 358с.

7. Гельфанд С. Ю. , Дьяконова Э. В. , Медведева Т. Н. Справочник работника лаборатории консервного завода. – М. : Агропромиздат, 1990. – 172 с.

8. Ситников Е. Д. Дипломное проектирование заводов по переработке плодов и овощей. М. : Агропромиздат 1990 –225

9. Б. Л. Флауменбаум, Є. Г. Кротов, О. Ф. Загібалов. Технологія консервування плодів, овочів, м’яса і риби. / За ред. Б. Л. Флауменбаума. - К. :Вища школа. 1995-301 с.

10. Микитин В. С. , Бурашников Ю. М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности

11. ДР-97. Державні і гігієнічні нормативи. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90 Sr у продуктах харчування, питній воді, затверджені МОЗ України 19. 08. 97, № 255.

12. МУ 5161-89. Методические указания по определению нитратов и нитритов в плодоовщной консервной продукции, утв. в установленном порядке.

13. Грысс З. Использование отходов плодоовощной консервной промышленности. – М. : Лег. и пищ. пром. , 1982. – 240 с.

14. Гореньков З. С. Бирячар В. А. Оборудование консервного производства. Переработка плодов и овощей. Справочник. М. : Агропромиздат 1989 –256

15. Основи охорони праці. М. П. Купчик, М. П. Гандзюк, І. Ф. Степанець та ін. –К. : Основа, 2000. -416 с.

16. Правила безпеки при виробництві консервованої продукції. К. : Основа, 1997. – 297 с.

17. Салюк А. 1. Промислова екологія. - М. :Агропромиздат,1995

29. Проектування підприємств з основами САПР. Підбір та розрахунок технологічного обладнання. /Хомич Г. П. , Кожухар В. В. , Шеляков О. П. Методичні рекомендації. -Полтава:РВВ ПУСКУ,- 71с.

30. Фан-Юнг А. Ф. Проектирование консервных заводов. – М. : Пищепромиздат, 1963. – 271 с.

31. Дикис М. Я. , Мальский А. Н. Технологическое оборудование консервных заводов. - М. : Пищ. пром-сть, 1973. – 423 с.

32. Справочник технолога плодоовощного консервного производства. – М. : Профи КС, 2001. – 478 с.

33. Методичские указания к выполнению строительной части дипломного проекта для студентов всех специальностей всех форм обучения / Сост. А. А. Домашевский. – К. : КТИПП, 1988. – 112 с. + 2 вкл.

34. Ткачук К. Н. Основи охорони праці. – К. : Основа, 2003. – 472 с.

35. Никитин В. С. , Бурашников Ю. М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности. -М. : Агропромиздат, 1991. – 350 с. : ил. – (Учебники и учеб. пособия для студентов вузов).

36. СанПиН № 4630-88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения .

37. ДСП 201-97. Санитарные правила охраны атмосферного воздуха.

38. Стеблюк М. І. Цивільна оборона. – К. : 1994.

39. Довідник з цивільної оборони. – К. : ЗАТ «Укр. Технолог. Група», 2004.

40. ДСТУ 2659-94 Перець солодкий свіжий ТУ

41. ГОСТ 1721-85 Морква свіжа ТУ

42. ДСТУ 3190 – 95 Гарбуз свіжий ТУ

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: