• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Державний земельний кадастр і використання земель Бедриковецької сільської ради Городоцького району Хмельницької області

Предмет:Политология
Тип:Курсовая
Объем, листов:40
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:земель, земельного, земельних, державного, землі, кадастру, україни, ділянки, використання, ділянок, земельної, даних, від, або, оцінка
Процент оригинальности:
83 %
Цена:400 руб.
Содержание:

Вступ

I Характеристика об’єкту………………………………………………………

II Існуючий стан ведення державного земельного кадастру ……………

2. 1. Нормативно-правові основи, система управління . . . . . . ……………….

2. 2. Кадастрові одиниці. Визначення меж кадастрових зон та кварталів.

2. 3. Визначення кадастрових номерів (території адміністративно-територій) місця розсташування обмежень щодо використання земель. .

III Складові ДЗК

3. 1. Кадострове зонування. …………………………………………………

3. 2. Кадастрові зйомки. . . ……………………………………………………

3. 3. Облік кількості та якості земель. ……………………………………. . .

3. 4. Бонітування грунтів. . . . …………………………………………………

3. 5. Економічна оцінка земель. ……………………………………………

3. 6. Нормативна грошова оцінка земель. . …………………………………

3. 7. Державна реєстрація земельних ділянок. . ……………………………

IV АСДЗК……………………………………………………………………………

4. 1. Складові принципи побудови …………………. ……………………. .

4. 1. Обмінні файли. . ………………………………………………………. .

V Планово – картографічна та текстова документація у веденні ДЗК

VI Основні форми звітності ……………………………………………………

VII Застосування даних державного земельного кадастру………………

7. 1. При купівлі-продажі земельних ділянок. …………………………….

7. 2. При обгрунтуванні розміру земельного податку і орендної плати . .

Висновки………………………………………………………………………………

Перелік використаних джерел…………………………………………………. . .

Додатки………………………………………………………………………………

Вступление:

Державний земельний кадастр — один з різновидів кадастрів природних ресурсів, до яких, крім нього, включаються: водний кадастр, лісовий кадастр, кадастр тваринного світу, кадастр рослинного світу та ін.

Оскільки зміст земельного кадастру та порядок його ведення повинні відповідати рівню соціально-економічного розвитку суспільства, що склалися виробничих відносин, особливу актуальність питання вдосконалення ведення земельного кадастру, як інструменту забезпечення раціонального використання земель та на перший план вийшли питання захисту прав землекористувачів, надання їм та іншим зацікавленим особам інформації про землю, забезпечення платності землекористування та операцій із землею.

Об’єктом даної курсової роботи є Бедриковецької сільської ради Городоцького району Хмельницької області.

Предметом є земельний кадастр і грошова оцінка Бедриковецької сільської ради Городоцького району Хмельницької області.

Метою курсової роботи є виявлення теоретичних знань і практичних навиків, набутих під час вивчення теоретичного та практичного курсів з історії виникнення, розвитку та функціонування кадастру землі та нерухомості, його інформаційного забезпечення, вимог до планово-картографічніх та графічніх матеріалів, що використовуються у кадастрі землі та нерухомості, кадастрі населених пунктів тощо; оволодіння класичними та сучасними методами наукових досліджень, здобуття навиків самостійного пошуку необхідних даних у літературі, збору та обробки матеріалів дослідження.

Державний земельний кадастр складається з відповідних складових, кожна з яких має визначене законодавством цільове призначення. Державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визначення факту виникнення або припинення власності і права користування земельними ділянками та містить сукупність відомостей і документів, про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів. Державний земельний кадастр є основою для ведення кадастрів інших природних ресурсів

Перед мною були поставлені наступні завдання:

1. Охарактерезувати об’єкт дослідження;

2. Проаналізувати ведення державного земельного кадастру за його складовими;

3. Проаналізувати грошову оцінку

4. Зробити висновки із зібраних матеріалів.

5. Встановити існуючий стан ведення АС ДЗК;

Заключение:

В ході виконання курсової роботи була проведенна грошова оцінка на території Бедриковецької сільської ради Городоцького району Хмельницької області. Оцінка проводилась для сільськогосподарських угідь, площі яких для даної території становлять: рілля—201,78 га, пасовища — 18,7 га, сінокоси — 56,42 га, багаторічні насадження – 4,1. Площа даного землекористування – 281 га.

У виконанні роботи була використані літературні, нормативні та електронні джерела, а також теоретичний курс лекцій з дисципліни «Кадастр землі і нерухомості»

Дана курсова робота складалася із 7 розділів

В першому розділі ведеться коротка характеристика села Бедриківці.

В другому розділі дається можливість створити комплекс національних нормативних документів, які забезпечуватимуть реалізацію державної політики стосовно створення системи та ведення державного земельного кадастру.

В третьому розділі ведеться спостнрнження про складові ДЗК. Одна з найважливіших це нормативно грошова оцінка.

В четвертому розділі я проаналізував ведеться про автоматичні системи державного земельного кадастру і з цього стала ясно що автоматизована система державного земельного кадастру містить дані всіх його складових частин: реєстрації землеволодінь і землекористувань, облік кількості та якості земель, бонітування ґрунтів, економічної і грошової оцінок земель.

В п’ятому розділі ведеться аналіз про планово – картографічну та текстову документацію у ведені ДЗК Текстові документи і матеріали містять словесну (вербальну, семантичну) інформацію про об'єкт і суб'єкт земельного кадастру. Вони ведуться у вигляді рішень, розпоряджень державних органів з питань регулювання правового режиму земель про передачу земель у власність, надання у користування та договорів земельно-правових угод.

До шостого розділу входять дані про основні форми звітності з цього розділу відомо що, звітність – це така форма спостереження, при якій статистичні органи у певні строки одержують від відповідних підприємств, організацій і установ необхідні матеріали у вигляді визначених законом документів.

До сьомого розділу входить застосування даних державного земельного кадастру

Після закінчення виконання курсової роботи були виконані такі завдання: я охарактезував село Бедриківці, дав аналіз ведення державного земельного кадастру, провів грошову оцінку земель села Бедриківці, встановив існуючий стан ведення АСДЗК.

.

Список литературы:

1. Земельний кодекс України, № 2768-ІІІ від 25. 10. 2001 р.

2. Закон України

3. Корнілов Л. В. , Черняга П. Г. Проблеми і напрями розвитку сучасного землеустрою // Землевпорядний вісник. – 2004. – №1. – С. 14-19.

4. П. Г. Черняга. Державний земельний кадастр - Київ. Методичний посібник – 2009р. с. 321

5. Паспорт села Бедриківці Городоцького району Хмельницької област [ Електронний ресурс]. – Режим доступа: / uk. wikipedia. org›wiki/Бедриківці

6. Центр державного земельного кадастру [Електронний ресурс]. – Режим доступа http:www. http://dzk. gov. ua.

7. Конспект лекцій з дисципліни «Кадастр землі та нерухомості»;

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: