• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Грошi

Предмет:Политология
Тип:Курсовая
Объем, листов:38
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:гроші, грошей, можна, тому, від, вони, грошової, золота, грошова, тобто, грошових, звернення, або, але, стали
Процент оригинальности:
80 %
Цена:400 руб.
Содержание:

ВВЕДЕННЯ …………………………………………………………………………. 3

I Розділ

1. Природа і суть грошей……………………………………………………………. 5

1. 1. Історія появи грошей……………………………………………………………. 5

1. 2. Функції сучасних грошей ………………………………………………………7

1. 3. Грошова система………………………………………………………………. . 10

II Розділ

2. Структура грошового обігу ……………………………………………………. . 14

2. 1. Характеристики і вимоги до грошових знаків ………………………………. 24

III Розділ

3. Види сучасних грошей…………………………………………………………. . . 28

3. 1. Електронні гроші - гроші майбутнього………………………………………. 28

3. 2. Електронні гроші в системі Інтерне…………………………………………. . 30

3. 3. Горячі гроші …………………………………………………………………. . . 31

Висновок………………………………………………………………………. 35

Список використаної літератури …………………………………………. . 36

Вступление:

Що таке гроші? Навіщо вони потрібні? Звідки вони з'являються? Скільки грошей потрібні, щоб купити на них річний об'єм товарів, з якої формули мож-на це упізнати? Чому, як тільки збільшують заробітну плату, тут же збільшу-ються ціни на товари і слуги? Ці питання банальні і відповіді на них усім відомі. У сучасному капіталістичному світі гроші грають головну роль. Чи мо-жна сказати, що гроші управляють світом? З давніх часів гроші виконували свої основні функції, які здійснюють і зараз : міра вартості, засіб звернення, функція збереження, засіб платежу, - про яких я розповідатиму далі. Гроші з'являлися перед нами з різними «особами». На початку формування товарно-грошових стосунків в якості товарних грошей могли виступати і худоба, і хутра, і тютюн, і навіть сушена риба. Довгий процес еволюції грошей привів до утворення еле-ктронних грошей, грошей, записаних у вигляді чисел на потужних вінчестерах. Здавалося б, вирішені багато проблем, пов'язаних з постійним зношуванням грошей, їх властивістю малотранспонтабельности і неоднорідності, але виникає ще серйозніша проблема: що заважає якій-небудь державі приписати до свого бюджету додаткові нулі? Яку програму необхідно придумати для контролю сві-тової електронно-грошової системи? Але у кожного винаходу існують як нега-тивні сторони, так і позитивні. У електронних грошей маса переваг перед паперовими і, тим більше, металевими, причому спектр цих переваг широкий: від користі звичайному споживачеві до значень державної ваги. Наприклад, гроші перестають мати національність, що важливо у світлі боротьби за рів-ність усіх людей(навіть у сучасних паспортах вже немає графи «національ-ність»). Електронні гроші також дають можливість людині скористатися благами різних цивілізацій у будь-якій точці земної кулі у будь-який момент часу. Якщо будь-яка купівля фіксуватиметься на комп'ютері, то логічно зробити висновок, що купівля заборонених товарів і послуг буде неможлива.

Якщо характеристика золотих грошей - стабільність цін, а характеристика па-перових грошей - інфляція в тій чи іншій мірі, то характеристика електронних грошей - стабільність цін і відсутність інфляції. Невже електронні гроші ідеа-льні?

Ще одна проблема, яка виникає при абсолютному введенні електронних гро-шей, - питання про прожитковий мінімум. Тобто, якщо у людини немає грошей, то у нього абсолютно немає ніяких коштів для існування, і він просто помре з голоду, адже навіть милостиню попросити буде неможливо, оскільки числа не покладеш в руку прохача. Означає суспільство повинно кожному надати необ-хідний прожитковий мінімум. Звідси витікає нове протиріччя: якщо у людини будуть необхідні кошти для існування, то він просто не працюватиме.

Итак, з поняттям «гроші» будь-яка цивілізована людина стикається безліч разів щодня, а якщо запитати перехожого, що таке гроші, він, швидше за все, довго думатиме, але так і не сформулює правильно думку. Я хочу сказати, що, мені здається, соромно, знаходячись у світі, де все побудовано на грошах, не знать, що таке ці гроші.

Заключение:

Люди упродовж довгого часу прагнули зробити життя зручнішим, підви-щити рівень життя. Ми переходили від менш ліквідних грошових коштів(хутро, худоба) до більше ліквідних(готівка), здається, дошли до межі - придумали гроші у вигляді чисел, грошо-экономічного відношення. Що далі? Я думаю, людина не зупиниться у своєму просуванні в нових технологіях, тому що і у електронних грошей є свої великі мінуси.

Можливо, я занадто консервативний, але, зате я не розраховую на поряд-ність людей. Я знаю напевно, що якщо навіть найпрацелюбнішій людині дати просто так кошти для існування, а, може бути, і до життя, то він не стане пра-цювати. Чому? Уся справа в корисності. Робота перестане задовольняти його, почнуться хронічні депресії, безсоння і тому подібне, тому що він не відчува-тиме корисності своєї праці. Інша справа, коли втомлений батько сідає за кермо улюбленого автомобіля, він знає, якими працями він йому дістався, і цінує його відповідно. Адже саме такий безперспективний шлях нав'язують нам електро-нні гроші, якщо вони стануть загальними грошима. Я виходжу з того, що будь світ керований електронними грошима, то бідняк-банкрот прирівнювався б до не жильцу, оскільки вже якщо немає грошей, то їх зовсім немає. Тому держава повинна була б фінансувати таких банкротів, даючи їм можливість не працюва-ти абсолютно. А хто тоді працюватиме? Виходить якась порочна система.

Крім того сидінням електронних грошей на вершині світу довелося б ви-рішувати надто багато витратних проблем: організація захисту секретних да-них, місце розташування центрального банку світу, здійснення емісії грошей і інші. Причому, ці питання приймають міждержавний характер, що може приве-сти до серйозних конфліктів.

Підводячи підсумок, я б хотів трохи себе заспокоїти, що доки електронні гроші не стали загальними, поки можна роздумувати на подібні теми і приду-мувати, як прибрати недоліки електронних грошей.

Все-таки людина - примітивна істота. Мені здається, що я вільний, тому що можу вибирати яким засобом оплати мені скористатися, хоча здогадуюся, що усі, хто не у влади, - раби. Для того, щоб купити шоколадку в рундуку, я беру готівку; щоб придбати терміново комп'ютер - кредитні гроші; щоб сплатити пе-ребування в єгипетському готелі - електронні гроші. Адже було б легше плати-ти за все за допомогою однієї лише картки, а ось і не легше, про що вже я згадував. Так або інакше, електронні гроші є неминучий результат науково-технічного прогресу в грошово-кредитній сфері.

У укладенні не можу не згадати дуже вподобану мені фразу Минза : «Сьогодні гроші стали по суті електронними спалахами, які пролітають через електричні дроти і посилаються з супутників : жодна валюта у світі не підкріп-люється більше нічим, окрім чистої віри».

Список литературы:

1. Курс економіки. Під ред. Б. А. Райзберга. - М. : Инфра-м, 2003.

2. Гроші. Кредит. Банки. А. В. Борискин. - С-Пб. : Спецліт, 2000.

3. Економіка. И. В. Липсиц, М. : Вита-прес. - 2002.

4. Макроекономіка. Э. Д. Долан, Д. Е. Линдсей. - С-Пб. : 1994.

5. Обществознання. В. Н. Овчинніков. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2001.

6. Енциклопедичний словник, том 19. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, репринтное від-творення.

7. Великий економічний словник. Під ред. А. Н. Азрилияна. - М. : ИНЭ, 2002.

8. http://yur. ru

9. http://moneyport. ru/serious. htm#07

10. http://www. looking. ru

11. http://pcclub. com. ua

12. http://www. ifin. ru/publications/read/398. stm

13. http://borlpasc. narod. ru/docym/shay/teor/chapter9/1 9 11. htm

14. Гроші, кредит, банки. Під ред. Кравцовой И. Г. - Мінськ: Меркаванне, 1994.

15. Гроші: минуле і сучасність. Пашкус Ю. В. - Л. : Видавництво Ленінградського університету, 1990.

16. Гроші, кредит, банки. Свиридов О. Ю. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2000.

17. Гроші і економічні рішення. Матлин А. М. - М. : Справа, 2001.

18. Гроші, кредит, банки, біржі. Хольнова Е. Г. - С-Пб. : СПбГИЭУ, 2002.

19. Електронні гроші. Афонина С. В. - С-Пб. : Пітер, 2001.

20. Приватні гроші: історія і сучасність. Генкин А. С. - М. : Альпина-Паблишир, 2002.

21. Фальшиві гроші. Під ред. Ларичева В. Д. - М. : Іспит, 2002.

22. Гроші і влада. Г. Минз, пер. А. Шматов. - М. : Аналітика, 2002.

23. Електронні гроші: накопичення, використання, зберігання, безпека. Під ред. Не-вежина В. П. - М. : 1995.

24. Фінанси, гроші, кредит. Під ред. Соколовой О. В. - М. : Юристъ, 2000.

ССИЛКИ

Монета - грошовий знак, виготовлений з металу.

2 Корисність - суб'єктивна користь, витягування із споживання індивідом то-вару або послуги.

3 Галопуюча інфляція - інфляція, що нестримно розвивається.

4Номінальна вартість - ціна, представлена на лицьовій стороні документу.

5 Вексель - боргова розписка, що виписується покупцем продавцеві, безумовне зобов'язання однієї особи іншому сплатити фіксовану суму грошей в певний момент часу.

6 Банкнот - своєрідний вексель на банкіра, банкнот випускається банком за-мість його золотих запасів.

7 Чек - наказ банку видати суму, позначену на чеку, власникові чека.

8 Гроші, кредит, банки. Під ред. Кравцовой И. Г. - Мінськ: Меркаванне, 1994, с. 65.

9 Інфляція - порушення грошового обігу, який проявляється в надлишку гро-шової маси в зверненні і в знеціненні грошей, що супроводжується зростанням цін на товари.

10Гроші: минуле і сучасність. Пашкус Ю. В. - Л. : Видавництво Ленінградського університету, 1990, с. 87.

11Гроші і економічні рішення. Матлин А. М. - М. : Справа, 2001, с. 49.

2 Представницька вартість грошей - вартість, величина якої визначається за-коном грошового обігу.

3Конвертована валют - можливість обміну цієї валюти країни на валюту іншої країни по діючому валютному курсу.

4 Девіз - іноземна валюта, розмінна на золото.

5 Вільна конкуренція - змагальність великого числа продавців і покупців, ко-жен з яких має достатню інформацію, жоден не контролює доставку товарів, ціну на них та ін.

6 Гроші, кредит, банки, біржі. Хольнова Е. Г. - С-Пб. : СПбГИЭУ, 2002, с. 56.

7 http://borlpasc. narod. ru/docym/shay/teor/chapter9/1 9 11. htm

8 Електронні гроші: накопичення, використання, зберігання, безпе-ка. Під ред. Невежина В. П. - М. : 1995, с. 47.

9 Грошовий мультиплікатор - показник, що характеризує можливості економі-ки в цілому, і банківські системи зокрема, збільшувати грошову масу в обороті

20Квазігроші - високоліквідний актив, що не є засобом платежу, але що викори-стовується для погашення зобов'язань.

2 Номінальна ціна - ціна, опублікована в прейскурантах.

22чекові депозити - гроші безготівкового розрахунку; боргові зобов'язання депо-зитних установ.

23ВНП - сукупний об'єм кінцевих товарів і послуг, створений за певний період за допомогою чинників виробництва, національних господарюючих суб'єктів, що знаходяться у власності.

24Емісія грошей - випуск в звернення додаткової кількості грошей.

25Субсидія - посібник в грошовій або натуральній формі.

26Внутрішній борг - сума заборгованостей по випущених і непогашених держ-позиках.

27Бюджетний дефіцит - перевищення витрат по бюджету над доходами.

28Реальні доходи населення - кількість благ і послуг, які можна придбати на до-ход.

31,32http://www. looking. ru

33http://pcclub. com. ua

34Приватні гроші: історія і сучасність. Генкин А. С. - М. : Альпина-Паблишир, 2002, с. 290.

35http://moneyport. ru/serious. htm#07

36Фальшиві гроші. Під ред. Ларичева В. Д. - М. : Іспит, 2002, с. 11.

37Гроші і влада Г. Минз, пер. А. Шматов. - М. : Аналітика, 2002, с. 225.