• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Природний рух населення

Предмет:Политология
Тип:Курсовая
Объем, листов:39
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:населення, народжуваності, жінок, україні, україни, кількість, років, від, дітей, природного, смертності, показники, ніж, віку, людей
Процент оригинальности:
87 %
Цена:350 руб.
Содержание:

Вступ 2

1. Теритичні основи природного руху населення та його складових 3

1. 1. Чисельність населення України 3

1. 2. Теоритичні основи природного руху населення 8

1. 3. Народжуваність та смертність в Україні на порозі нового тисячоліття 15

2. Аналіз прироного руху населення за допомогою статистичних показників 26

2. 1. Аналіз абсолютних та відносних показників природного руху населення 26

3. Кареляційно-регресійний аналіз народжуваності 35

ЛІТЕРАТУРА 38

Вступление:

Природний рух населення визначається показниками народжуваності, смертності та природного приросту. Вони в сучасних умовах визначають, головним чином, людність країни.

На сьогодні проблема відтворюваності населення є дуже актуальною. Загалом перевищення кількості померлих над кількістю народжених характерно для багатьох країн світу. Зокрема, у 2001 р. в Європі депопуляцією було охоплено 17 країн, нульовий рівень природного приросту населення мали 5 країн. Багато країн перебувають на межі переходу до "нульового приросту". В Україні впродовж 90-х рр. спостерігалося перевищення смертності над народжуваністю. Внаслідок цього чисельність населення скоротилася на 2880,7 тис. осіб.

Заключение:

Помилки побудованої моделі розподілені згідно з законом нормального розподілу.

Після побудови моделі, бачимо, що найбільший вплив на рівень народжуваності має рівень заробітної плати, але цей зв’язок зворотний. Це можна пояснити тим, що усі дані були взяті по всім регіонам України, а як відомо заробітна плата у західних регіонах значно нижча, ніж у східних. А народжуваність у західних регіонах вища. Тобто маємо зворотний зв’язок в цілому по країні: зі зменшенням заробітної плати, росте народжуваність

Що стосується інших показників, то вони мають прямий вплив на народжуваність. На другому місці за впливом на народжуваність має рівень забрудненості атмосфери.

Список литературы:

1. Репродуктивне здоров"я українських жінок: Попередній звіт. - К. : Київський міжнародний інститут соціології, Центри з контролю та профілактики захворювань (США), 1999 - 2000. - 16 с.

2. Бреева Е. Б. Основы демографии: Учебное пособие. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К*", 2005. - 352 с.

3. Борисов В. А. Демография: Учебник для вузов, 3-е изд. - М. : Издательский дом NOTA BENE, 2004. -272 с.

4. Харченко Л. П. Демография: Учебное пособие. - М. : Омега-Л, 2006. - 350 с.

5. Демографический ежегодник Украины. Официальное издание. К. , 2001. – 403 с.

6. Демографический энциклопедический словарь. / гл. ред. Д. И. Валентей. М. , «Сов. Энциклопедия», 1985. – 608 с. , илл.

7. Демография и статистика населения. Под ред. И. И. Елисеевой. М. , 2006. – 688 с.

8. Кильдишев Г. С. , Козлова Л. Л. , Ананьева С. П. и др. Статистика населения с основами демографии. М. : Финансы и статистика, 1990. –312 с.

9. Красинец Е. , Тюрюканова Е. Нелегальная миграция в России // Народонаселение. – М. , 1998. – №1. – С. 38–50.

10. Медков В. М. Демография. Учебник. М. : ИНФРА-М, 2004. – 576 с.

11. Международная миграция населения России и современный мир. Вып. 1. М. , 1998.

12. Народонаселение мира. 2005 год. Обещание равноправия. – UNFPA – ЮНФПА, 2005. – 140 с.

13. Народонаселение стран мира. Справочник. М. : Финансы и статистика, 1984. – 112 с.

14. Население и глобализация // под. ред. Н. М. Римашевской. М. : Наука, 2002. – 322 с.

15. Население мира. Демографический справочник. М. : Мысль, 1989. – 477 с.

16. Население России за 100 лет (1897–1997). Стат. сб. М. , 1998. – 222 с.

17. Соболева С. В. , Чудаева О. В. Иностранные мигранты на российском рынке труда // ЭКО. – 2003. – №1. – С. 60–79.

18. Харченко Л. П. Демография. М. -Л, 2006. – 350 с.

19. Жилка Н. , Іркіна Т. , Стешенко В. Стан репродуктивного здоров"я в Україні. - К. : Міністерство охорони здоров"я України, Національна академія наук, Інститут економіки, 2001. - С. 68. 4. Эпидемия ВИЧ/СПИДа в Украине: социально-демографический аспект / Под ред. В. С. Стешенко. - К. : МОЗ, ПРООН, 2000. - С. 42.

Рекомендованные документы: