• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Огляд Конституції України

Предмет:Право
Тип:Курсовая
Объем, листов:24
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:україни, держави, влади, права, прав, людини, право, україні, інших, ладу, також, або, норм, органів, від
Процент оригинальности:
62 %
Цена:300 руб.
Содержание:

Вступ. 3

1. Розвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції. 5

2. Конституція 1996 р. – Основний Закон сучасної Української держави .

2. 1. Загальні засади конституційного ладу України . 10

2. 2. Конституційний статус людини і громадянина. 16

2. 3. Конституція України про систему органів державної влади. 19

3. Конституція України і перспективи подальшої розбудови правової держави. 21

Висновки. 23

Список використаної літератури та законодавства. 24

Вступление:

28 червня 1996 року була прийнята Конституція України. Прийняття Конституції України мало важливе політичне, економічне, соціальне та духовне значення. Нова Конституція України сприяла примиренню та консолідацій політичних сил, подолання економічної кризи причиною якої у багатьох випадках була не досконалість та колізійний характер національного законодавства, вирішенню на конституційному рівні соціальних проблем та гармонізації міжнаціональних і міжконфесійних взаємовідносин в Україні розвитку національної духовності Українського народу. Конституція України – це єдиний, наділений найвищою юридичної силою нормативно –правовий акт, через який український народ і Українська держава виражають свою суверену волю, утверджує основні принципи суспільного та державного ладу, основи правового статусу особи і громадянина, визначає систему і функції органів державної влади її органів місцевого самоврядування, механізм реалізації державно-владних повноважень і територіальний устрій держави. Чітка структура конституції змістові позначення не лише частин, а й статей спрощують користування нею. Конституція України 1996 року належить до кодифікованих конституційних актів. Вона існує у вигляді єдиного нормативно – правового акту, що складається з трьох основних частин тому користування нею для громадян, котрим легше знайти матеріал статті яким вини цікавляться. Нормативною частиною Конституції України 1996 року є переважно її основна частина що складається з 13 розділів та 159 статтей. В основній частині Конституції України 1996 року містяться групи норм Конституції, що визначають загальні засади суспільного і державного ладу права, свободи та обов’язки людини і громадянина конституційні основи виборців і референдумів, правовий статус вищих органів державної влади – Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України правовий статус прокуратури, систему та функції судів загальної юрисдикції, особливості адміністративно – територіального устрою України, правовий статус АР Крим основи місцевого самоврядування, порядок внесення змін до Конституції України. Окремим розділом в Конституції України визначено Конституційний Суд України в якому зазначено, що Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні на який покладено вирішення питань про відповідність законів та інших правових актів Конституції України. Ст. 160 Конституції України прикінцевих положень визначає особливий порядок набуття Конституцією України чинності ніж це передбачено ч. 5 ст. 94 Конституції України, якщо Закони України, як правило набувають чинності не раніше дня їх опублікування, то Конституція України набула чинність з дня її прийняття 28 червня 1996 року. Ст. 161 прикінцевих положень Конституції України визначила дату прийняття Конституції України державним святом – Днем Конституції України. На сьогоднішній день - День Конституції України є одним із найвизначніших і найбільш шанованим народом державним святом.

Заключение:

Конституція України, прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року, являє собою Основний Закон нашої держави, що створює підгрунтя для подальшого розвитку правотворчого процесу в нашій країні. Поява Конституції стала одним з етапів процесу державотворення, продовживши конституційні традиції, що мають витоки ще в конституції П. Орлика. Конституція України містить 15 розділів, 161 статтю. Вона проголошує Україну суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою, в якій найвищою соціальною цінністю визнається людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека, а носієм суверенітету і єдиним джерелом влади – народ. Конституція визнає принципи поділу влади і верховенства права. Конституція України визнає рівноправ’я різних форм власності, зокрема, приватної. Захист суверенітету та безпеки України Конституція покладає на її Збройні Сили. Розділ II Конституції присвячено правам, свободам і обов’язкам людини і громадянина. У даній курсовій роботі вони охарактеризовані по трьом категоріям:

- особисті права і свободи;

- політичні права і свободи;

- економічні, соціальні і культурні права і свободи.

Велику увагу приділено в Основному Законі характеристиці системи органів державної влади і місцевого самоврядування, елементами якої є Верховна Рада, Президент, Кабінет Міністрів, інші органи виконавчої влади, прокуратура, органи правосуддя, державні органи Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, Конституційний Суд України. Юридичне оформлення Основного Закону в Україні стало своєрідним поштовхом до активізації процесу подальшої розбудови правової держави.

Список литературы:

I. Нормативно-правові акти.

1. Конституція України. – К. : Преса України, 1996. – 80 с.

2. Из союзного рабоче-крестьянского договора между РСФСР и УССР// Хрестоматия по истории СССР, 1917-1945/ Сост. С. И. Дегтев и др. – М. : Просвещение, 1991. – С. 211.

II. Довідкова література.

3. Словник іншомовних слів. – К. : УРЕ, 1985. – 966 с.

III. Наукова література.

4. Історія української Конституції/ Упоряд. А. Г. Слюсарено, М. В. Томенко. – К. : Право, 1997. – 464 с.

5. Основи конституційного ладу України/ А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, С. Л. Лисенков, В. В. Медведчук. – К. : Либідь, 1997. – 206 с.

6. Панюк А. , Рожик М. Історія становлення української державності. – Львів: Центр Європи, 1995. – 166 с.

7. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. Т. 2. Від середини XVII ст. до 1923 р. – Кю: Либідь, 1993. – 608 с.

8. Основи правознавства / За ред. І. Б. Усенка. – К. ; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 1997. – 416 с.

9. Правознавство: Навч. посібник / В. І. Бобер, С. Е. Демський, А. М. Колодій та ін. ; За ред. В. В. Копєйчикова – 2-ге вид. , перероб. та допов. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 704с.

10. Загальна теорія держави і права: Навч. посібник / За ред. В. В. Копєйчикова. – К. : Юрінком, 1999. – 320с.

IV. Публікації періодичних видань.

11. Опришко В. Конституція України – основа розвитку законодавства // Право України. – 1997. - № 8. – С. 14-17.

12. Стефанюк В. Реалізація судами норм Конституції // Право України. – 1997. - № 8. – С. 7-10.

13. Шкорута Л. Поняття моралі, права та держави // Розбудова держави. – 1997. - № 1. – С. 13-17.

Бесплатные работы:

Готовые работы: