• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Опіка та піклування

Предмет:Право
Тип:Курсовая
Объем, листов:30
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:піклування, опіки, або, особи, опікуна, над, осіб, піклувальника, від, підопічного, україни, права, прав, можуть, бути
Процент оригинальности:
81 %
Цена:100 руб.
Содержание:

ВСТУП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Розділ І. ПОНЯТТЯ ТА ОРГАНИ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1. 1. Фізичні особи, над якими встановлюється опіка та піклування. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1. 2. Права та обов'язки органів, на які покладено здійснення опіки та піклування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1. 3. Обов'язок повідомляти про фізичних осіб, які потребують опіки або піклування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Розділ ІІ. ПРИЗНАЧЕННЯ ОПІКУНА АБО ПІКЛУВАЛЬНИКА. . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2. 1. Порядок встановлення опіки та піклування………………………………. . 9

2. 2. Вимоги до фізичної особи, яку призначають опікуном або піклувальником. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2. 3. Фізична особа, яка не може бути опікуном або піклувальником. . . . . . . . . . . . . . 13

Розділ ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПІКУНА ЧИ ПІКЛУВАЛЬНИКА……………………………………………………………15

3. 1. Права та обов’язки опікуна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3. 2. Права та обов’язки піклувальника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3. 3. Правочини, які не можуть вчинятися або вчиняються опікуном чи піклувальником з дозволу органу опіки та піклування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3. 4. Управління майном особи, над якою встановлено опіку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3. 5. Опіка над майном. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3. 6. Право опікуна та піклувальника на плату за виконаня обов’язків. . . . . . . . . . . . 21

Розділ ІV. ПРИПИНЕННЯ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4. 1. Звільнення опікуна та піклувальника………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4. 2. Припинення опіки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4. 3. Припинення піклування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4. 4. Оскарження дій опікуна та рішень органу опіки та піклування………. . . . 25

ВИСНОВКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Вступление:

Актуальність дослідження. На будь-якому історичному етапі перед суспільством постає завдання охорони та захисту прав осіб, які в силу певних причин не можуть самостійно здійснювати свої суб’єктивні права та виконувати юридичні обов’язки.

Особливого значення принцип всебічного забезпечення й охорони прав людини, що закріплений у ст. 3 Конституції України, набуває при вирішенні питань щодо охорони та захисту особистих прав сиріт, малолітніх осіб позбавлених батьківського піклування, а також осіб, визнаних у судовому порядку недієздатними або обмежено дієздатними, та осіб, які тривалий час відсутні у місці проживання, визнані безвісно відсутніми.

Метою дослідження даної курсової роботи є комплексний теоретичний аналіз опіки та піклування як способу охорони прав фізичних осіб, обгрунтування пропозицій щодо вдосконалення законодавства, яке регулює відносини щодо встановлення, здійснення та припинення опіки чи піклування.

Для досягнення мети були поставлені та вирішені наступні основні завдання:

• Дослідження та з’ясування правової природи інституту опіки та піклування та визначення його поняття;

• Дослідження основних завдань інституту опіки та піклування;

• Визначення правового статусу учасників опікунських правовідносин, його змісту та структури;

• Висвітлення особливостей здійснення опіки та піклування;

• Розкриття прав та обов’язків опікунів, піклувальників та органів опіки і піклування.

Об’єктом даної курсової роботи є правовідносини, які виникають в процесі встановлення та здійснення опіки та піклування щодо осіб, котрі в силу певних причин не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки.

Предметом дослідження є нормативно-правові акти, що регулюють застосування інституту опіки і піклування, як спосіб охорони прав та інтересів осіб, які на підставі об’єктивних причин не можуть здійснювати свої права та виконувати обов’язки.

Основу дослідження даної курсової роботи склали загальнонаукові та спеціально-правові методи пізнання соціально-правових явищ. У роботі використовується історико-правовий, порівняльно-правовий, конкретно-статистичний, формально-юридичний та метод системного аналізу правовідносин, які виникають у процесі встановлення та здійснення опіки та піклування.

Структура роботи. Курсова робота складається з трьох розділів та 30 сторінок.

В І розділі «Поняття та органи опіки та піклування» висвітлюються основні завдання органів опіки та піклування, їх права та обов’язки.

В ІІ розділі «Призначення опікуна або піклувальника» визначається порядок призначення, вимоги до особи опікуна чи піклувальника, а також особи, які не можуть бути опікунами або піклувальниками.

В ІІІ розділі «Права та обов’язки опікуна чи піклувальника» характеризуються права та обов’язки опікуна чи піклувальника, а також правочини, які має право вчиняти опікун.

В ІV розділі «Припинення опіки та піклування» визначається порядок припинення опіки та піклування, оскарження рішень органу опіки чи піклування.

Заключение:

Будь-яка цивілізована держава дбає про охорону прав людини в державі, а особливо про тих членів суспільства, які не можуть самостійно здійснювати свої суб’єктивні права та виконувати юридичні обов’язки.

З метою забезпечення прав людини в державі, особливо при вирішенні питань щодо захисту особистих прав сиріт, малолітніх осіб позбавлених батьківського піклування і недієздатних або обмежено дієздатних осіб, запроваджено інститут опіки та піклування, робота якого регулюється законодавством України.

Опіка та піклування - це система заходів, спрямованих на забезпечення особистих не майнових і майнових прав та інтересів неповнолітніх дітей, а також повнолітніх осіб, які за віком чи за станом здоров'я не можуть самостійно реалізовувати свої права і виконувати обов'язки.

Інститут опіки і піклування носить комплексний характер. Задачею цього інституту є охорона особистих майнових і не майнових прав і інтересів підопічних, турбота про створення їм необхідних побутових умов, здійснення за ними догляду.

Зокрема його норми, регулюють відносини, пов'язані з вихованням дітей, що внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, а також для захисту особистих і майнових прав дітей.

Органами опіки та піклування є районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних Рад.

При виконанні курсової роботи розглянуті статті Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України, Правила опіки та піклування та інші джерела, на основі яких висвітлено особливості здійснення опіки та піклування, розкриті права та обов’язки опікунів, піклувальників та органів опіки та піклування, а також самих підопічних.

В курсовій роботі також досліджено нормативно-правові акти, що регулюють застосування інституту опіки та піклування, як спосіб охорони прав та інтересів осіб, які на підставі об’єктивних причин не можуть здійснювати свої права та виконувати обов’язки.

Список литературы:

1. Бірюков І. А. , Заіка Ю. О. , Цивільне право України. Загальна частина. Навчальний посібник / К. :КНТ,2006. – 480с.

2. Борисова В. І. , Цивільне право України. Підручник: У 2 т. , К. : Інтер – 2004. – Т. 1. – 552с.

3. Доліненко Л. О. , Доліненко В. О. , Сарновська С. О. , Цивільне право України. Навчальний посібник. – К. : Кондор, 2006. – 356с.

4. Заіка Ю. О. Українське цивільне право. Навчальний посібник. – К. : Істина, 2005. – 312с.

5. Закон України «Про громадянство України», Закон від 18. 01. 2001 року. №2235-ІІІ, (із змінами та доповненнями від 03. 08. 2011р. ) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www. zakon. rada. gov. ua

6. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, Інструкція від 03. 03. 2004 року. №20/5, (зі змінами та доповненнями від 12. 09. 2011р. ) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. zakon1. rada. gov. ua.

7. Конституція України, Закон від 28. 06. 1996 року. №254к/96-ВР, (зі змінами та доповненнями від 20. 10. 2011р. ) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. zakon1. rada. gov. ua.

8. Мироненко В. П. , Пилипенко С. А. , Сімейне право України. Підручник. – К. : Правова єдність, 2008. – 477с.

9. Правила опіки та піклування від 26. 05. 1999 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. zakon2. rada. gov. ua.

10. Сімейний кодекс України, Закон від 10. 01. 2002 року. №2947-ІІІ, (зі змінами та доповненнями від 14. 10. 2011р. ) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. zakon1. rada. gov. ua.

11. Стефанчук. Р. О. , Цивільне право. Навчальний посібник. – К. : Наукова думка, 2004 – 448с.

12. Фурса С. Я. , Цивільний процес України: академічний курс. – К. : Фурса С. Я. , 2009. – 846с.

13. Харитонов Є. О. , Харитонова О. І. , Голубєва Н. Ю. ,Цивільний кодекс України, науково-практичний коментар. – К. : Правова єдність, 2007. – 1140с.

14. Цивільний кодекс України, Закон від 16. 01. 2003 року. №435-ІV, (зі змінами та доповненнями від 16. 10. 2011р. ) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. zakon2. rada. gov. ua.

15. Цивільний процесуальний кодекс України, Закон від 18. 03. 2004 року №1618-IV, (зі змінами та доповненнями від 03. 11. 2011р. ) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. zakon. rada. gov. ua.