• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Основи Цивільного права України

Предмет:Право
Тип:Курсовая
Объем, листов:22
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:права, україни, право, цивільного, власності, відносини, кодекс, кодексу, цивільноправові, цивільних, поняття, відносин, суспільстві, прав, законом
Процент оригинальности:
90 %
Цена:100 руб.
Содержание:

ВСТУП 3

1. Загальна характеристика цивільного права в Україні 4

1. 1. Функції цивільного права 5

1. 2. Цивільно-правові відносини 6

2. Право власності та його конституційний захист 8

2. 1. Форми права власності 10

3. Поняття, підстави та види представництва 11

4. Поняття, види зобов'язань, підстави їхнього виникнення і припинення 15

5. Спадкове право. Загальна характеристика. Поняття спадкування 17

5. 1. Спадкування за заповітом і за законом 18

5. 2. Перша і друга черги спадкоємців за законом 19

5. 3. Право на обов'язкову частку у спадщині 20

ВИСНОВКИ 21

ЛІТЕРАТУРА

Вступление:

Сучасна правова система України перебуває в стані реформування, зумовленому побудовою в нашому суспільстві демократичної, соціальної, правової держави, яка б існувала і творила право для людини, для захисту її загальновизнаних прав і свобод. Встановлення європейського типу публічного правопорядку і законності в країні — його має забезпечити і гарантувати на своїй території молода незалежна держава — є метою такого реформування правової системи.

Цивільне право є однією з фундаментальних галузей правової системи нашої держави. Суспільні відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, які є головними в перебудовному процесі, що триває в державі, грунтуються на цивільно-правових засадах, регулюються цивільним- правом. Останнє тісно пов'язане з економікою держави, є юридичним виразом економічних основ її суспільного життя. 3 появою в нашій державі відносин, які базуються на приватній економічній свободі, підприємництві, рівності усіх форм власності, виникає необхідність у більш ефективних засобах їх правового регулювання, а відтак — удосконаленні існуючих та запровадженні принципово нових норм цивільного права.

Заключение:

Одним з найпоширеніших і найважливіших видів суспільних відносин в більшості країн, особливо європейських, безперечно вважаються цивільні відносини, адже саме ними охоплюється врегулювання питань підприємництва, права власності, укладання договорів, спадкування тощо. Цим пояснюється неабияка зацікавленість держави до створення такого правового поля, де ці відносини могли б розвиватися вільно та гармонічно. Україна не є виключенням з цього правила.

Часи переходу від планово-централізованої системи економіки до побудови ринково-капіталістичних відносин вимагали від уряду оновлення цивільного законодавства, яке вже не тільки не відповідало вимогам часу, а й гальмувало розвиток бізнесу. Не випадково початок 2004 року охарактеризувався набранням чинності нового Цивільного кодексу України, прийнятого 16 січня 2004 року. В порівнянні зі старим, цей документ не лише виглядає значно більшим і об’ємним, а й містить досить нових положень і правил.

В новому Цивільному кодексі України знайшли втілення оновлені, хоча і не цілком досконалі, погляди на те, як мають складатися і регулюватися в нашому суспільстві майнові та особисті (немайнові) відносини. Білих плям у цивільному законодавстві, безперечно, стало менше [1].

Список литературы:

1) www. scenter. kiev. ua

2) Бірюков І. А. , Заіка Ю. О. , Співак В. М. Цивільне право України. – К. : “Наукова думка”, 2000. – 303 с.

3) Бойко О. М. Основи правознавства. – Біла Церква, 2003. – С. 118 – 149.

4) Основи правових знань: Підручник/ П. І. Гнатенко, В. М. Калашникова та ін. ; Кер. авт. кол. П. І. Гнатенко. – К. : “Юридична книга”, 2000. – С. 87 – 115.

5) Основи правознавста України: Навчальний посібник. Видання п’яте/ Ківалов С. В. , Музиченко П. П. , Крестовська Н. М. , Крижанівський А. Ф. – Х. : “Одіссей”, 2005. – С. 208 – 242.

6) Погорілий Д. Є. Правознавство: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Х. : Видавництво НфаУ:Золоті сторінки, 2003. – С. 211-235.

7) Правознавство: Підручник/ А. І. Берлач, Д. О. Карпенко та ін. ; За ред. В. В. Копейчикова. – К. : “Юрінком Інтер”, 2004. – С. 420 – 465.

8) Цивільний кодекс України. – К. : “Атіка”, 2003. – 416 с.

Бесплатные работы:

Рекомендованные документы: