• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Проект системи удобрення сільськогосподарських культур в сівозміні № 44

Предмет:Сельское хозяйство
Тип:Курсовая
Объем, листов:44
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:добрив, сівозміни, удобрення, використання, визначення, органічних, мінеральних, необхідно, добривами, системи, добривах, методу, мінеральними, культури, плану
Процент оригинальности:
59 %
Цена:400 руб.
Содержание:

1. Вступ.

2. Накопичення та використання органічних добрив.

2. 1. Виробництво гною

2. 2. Баланс соломи в господарстві

2. 3. Оцінка загальної кількості добрив

та розподіл їх по полям сівозмін

2. 4. Розрахунок балансу гумусу

3. Визначення норм мінеральних добрив та розподіл під сільськогосподарські культури

3. 1. Балансово-розрахунковий метод визначення поживної речовини, яку необхідно внести з мінеральними добривами (для сівозміни №44).

3. 2 Нормативний метод визначення поживної речовини, яку необхідно внести з мінеральними добривами (для сівозміни №44).

3. 3. Визначення потреби в мінеральних добривах під

сільськогосподарські культури сівозміни (при застосуванні

балансово-розрахункового методу) (для сівозміни №44).

3. 4. Визначення потреби в мінеральних добривах під

сільськогосподарські культури сівозміни (при застосуванні

ормативного методу) (для сівозміни №44).

3. 5. Складання річного плану використання поживних речовин, які необхідно вносити з мінеральними добривами, плану використання мінеральних добрив та органічних добрив (при застосуванні

балансово-розрахункового методу) (для сівозміни №44).

3. 6. Складання річного плану використання поживних речовин, які необхідно вносити з мінеральними добривами, плану використання мінеральних добрив та органічних добрив (при застосуванні

нормативного методу) (для сівозміни №44).

4. Баланс поживних речовин в ґрунті сівозміни.

5. Економічна та енергетична ефективність використання добрив.

5. 1. Економічна ефективність використання добрив

5. 2. Енергетична ефективність використання добрив

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки

Вступление:

Система удобрення у сівозміні - це багаторічний план їх застосування з

урахуванням родючості ґрунту, біологічних особливостей рослин, складу та властивостей добрив. На відміну від системи удобрення для господарства, ця система включає розподіл добрив між культурами, встановлення норм,доз, строків та способів внесення. Кількісною характеристикою системи добрив в сівозміні являється визначена на 1 гектар ріллі середня кількість добрив. Цейпоказник називається насиченістю сівозміни добривами. Система удобрення окремих сільськогосподарських культур включає визначення потреби тієї чи іншої культури в органічних і мінеральних добривах, визначення строків та способів внесення, встановлення оплати добрив прибавкою врожаю.

Завдяки правильній системі удобрення можна вирішити наступні завдання:

систематично одержувати планові врожаї при високій якості продукції всіх

сільськогосподарських культур сівозміни і господарства в конкретних

природнокліматичних умовах;

визначити потребу в хімічних меліорантах, органічних, мінеральних та інших

видах добрив для господарства; систематично покращувати ефективну родючість ґрунту; покращувати організацію та управління сільськогосподарським виробництвом.

Система удобрення у господарстві включає чотири основні напрямки:

1) Закупівля, накопичення та зберігання добрив;

2) Раціональне розподілення добрив по сівозмінам та полям;

3) Підготовка, транспортування і внесення добрив;

4) Контроль за дією добрив з урахуванням їх агрономічної та економічної

ефективності.

Мета курсової роботи - освоєння методики розробки системи удобрення в умовах виробництва. Для цього необхідно знати ґрунтові умови, при підготовці та внесенні добрив в ґрунт. Всі основні показники системи удобрення повинні бути науково обґрунтовані.

Заключение:

Згідно розрахунків баланс соломи від’ємний, тому солома власного виробництва не може використовуватися як органічне добриво

Заходи по збільшенню виробництва органічних добрив, покращенню їх

якості та порядку при зберіганні:1)збiльшення поголiв'я ВРХ

2)оптимiзцiя ciвозмiни пiд зерновi культури для збiльшення кiлькостi соломи

3)використовувати сидеральну ланку в ciвозмiнi

4)використання сучасних технологiй обробiтку грунту як no-till,тощо.

Балансово-розрахунковий метод передбачае мiнiмальнi необхiнi норми поживних речовин необхiдних для отримання врожаю-це, безумовно,шкодить балансу поживних речовин в сiвозмiншi роблячи його екстенсивним (від’ємним),проте це економiчно дешевше нiж нормативний метод.

При застосуваннi нормативного методу сiвозмiна значно бiльше насичена поживними речовинами нiж при балансово-розрахунковому методi тому баланс поживних речовин в сiвозмiншi значно iнтенсивнiший (бiльш додатнiй).

Баланс поживних речовин у сівозміні №44 для N додатній баланс (111,88),для Р2О5_від’ємний баланс (-85,2),для К2О -від’ємний баланс (-620,5) у кг на гектар,екстенсивний (від’ємний) баланс в цiлому по сiвозмiнi,отже треба бiльше Р2О5. К2О.

Прибуток низький через низьку цiну вказану для бурякiв та високу вартiсть внесення орг. добрив, i iх зберiгання. та транспортування

Найвищий енергетичний ККД в цукрового буряка,а найменший в озимоi пшеницi ,але в середньому вiн дорiвнюе 470%,

Список литературы:

. Рекомендації по підвищенню родючості ґрунтів, раціональному

використанню добрив та одержанню екологічно чистого врожаю.

Миколаїв, 2004, 50 с.

2. Сельскохозяйственный отраслевой сервер. http://www. agromage. com/

3. Аграрний сектор України. http://agroua. net/

4. Методика ресурсно-экологической оценки эффективности земледелия

на биоэнергетической основе. Курск, 1999, 48 с.

5. Карасюк І. М. , Геркіял О. М. , Госпадаренко Г. М. , Коларьков Ю. В. , Копитко

П. Г. Агрохімія, К. : Вища школа, 1995, 471 с.

6. Методика энергетической и биоэнергетической оценки технологии в

мелиорации и орошаемом земледелии. Методические указания. Херсон,

1995, 20 с.

7. Біоенергетична оцінка систем удобрення і агротехнологій. К. , 40 с.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: