• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Експлуатацяї автомобілів

Предмет:Технология
Тип:Курсовая
Объем, листов:30
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:зварювання, деталей, дроту, ремонт, від, подачі, газу, дуги, подача, автомобілів, після, результаті, електродного, його, деталі
Процент оригинальности:
82 %
Цена:100 руб.
Содержание:

Вступ. 4

РОЗДІЛ 1. Обладнання, пристосування та інструменти, які використовуються при ремонті. 6

РОЗДІЛ 2. Технологічний процес ремонту. 11

РОЗДІЛ 3. Безпека праці при виконанні зварювальних робіт. 18

3. 1 Організація безпеки життєдіяльності в зварювальному відділенні. 18

3. 2 Шкідливі і небезпечні фактори, які мають місце в зварювальному відділенні. 19

3. 3 Умови праці та організація робочого місця. 19

3. 4 Вимоги техніки безпеки в зварювальному відділенні. 20

3. 5 Організація електробезпеки. 23

3. 6 Санітарно-гігієнічні заходи. 24

Висновки. 25

Список використаної літератури. 26

Вступление:

В процесі експлуатації автомобілів в результаті роботи механізмів та агрегатів відбуваються зміни форми, розмірів деталей, зниження міцності на втому їх матеріалів.

Під час зберігання автомобілів деталі підлягають дії різних фізико-хімічних процесів, в результаті яких відбувається корозія деталей, виготовлених з металів, зниження жорсткості та поява деформацій, перетворення структури та погіршення фізико-механічних властивостей деталей (виготовлених з гуми, пластмас), скла, та лакофарбових покрить.

Процес зміни форми та розмірів деталей відносно вихідних називається спрацьовуванням.

Порушення цілісності деталей (поява тріщин та деформацій), погіршення фізико-механічних властивостей, відхилення розмірів від вимог ТУ прийнято називати дефектами деталей.

Внаслідок спрацьовування деталей та зміни фізико-механічних властивостей їх матеріалів погіршуються робочі характеристики спряжень та агрегатів [1].

Різні несправності, які виникають у автомобілів усувають при обслуговуванні та ремонті на авторемонтних заводах (АРЗ).

Ремонт являє собою комплекс операцій по відновленню справності виробів і відновленні ресурсу деталей та їх складових частин.

Необхідність і доцільність ремонту автомобілів обумовлена перш за все нерівномірною міцністю їх складових частин. Для того, щоб підтримувати автомобіль в технічно справному стані він проходить періодичне обслуговування і ремонт на АРЗ.

При тривалій експлуатації автомобілі досягають такого стану, при якому витрати засобів та праці, пов’язаних з підтримуванням їх у

працездатному стані в умовах АТП, стають більшими за прибутки, які вони приносять при експлуатації. Такий технічний стан автомобілів вважається граничним, і вони відправляються у капітальний ремонт . Завдання КР полягає у тому, щоб з оптимальними витратами відновити втрачені автомобілем працездатність та ресурс до рівня нового або близького до нього [1, 2].

Заключение:

У ході проведеної роботи була розроблена схема проведення технічного обслуговуваннядля автомобіля КамАЗ 5320. Був визначений перелік виконуваних операцій при технічному обслуговуванні.

Технологічні процеси ремонту різних агрегатів, вузлів і деталей, як цілеспрямована дія на зміну і подальше визначення стану предмету ремонту, різняться між собою рядом певних особливостей у послідовності і номенклатурі спеціальних робіт по ремонту. Це залежить від конструктивних особливостей предметів ремонту, характеру пошкоджень та способів їх усунення. Однак є загальна схема послідовності певних операцій, якої доцільно дотримуватись при ремонті. Так, наприклад, технологічний процес ремонту рам та кабін відрізняються по виконанню робіт, однак загальна послідовність основних операцій, таких як миття, дефектування, розбирання тощо, залишається однаковою для обох.

Усі технологічні процеси повинні правильно організовуватись, так як від цього залежить правильність й в кінцевому результаті якість ремонту, яка забезпечуватиме надійну експлуатацію автомобіля.

Список литературы:

1. Костів Б. Ф. Експлуатація автомобільного транспорту / Костів Б. Ф. - Львів: Світ, 2004. – 496 с.

2. Кисликов В. Ф. Будова і експлуатація автомобілів: Підручник. / Кисликов В. Ф. , Лущик В. Р. — К. : Либідь, 2000. — 400 с.

3. Машков Е. А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей КамАЗ–5320, 53211, 53212, 53213, 5410, 54112, 55111, 55102/ Машков Е. А. - Издательство «Третий Рим», 1997- 480 с.

4. Дехтеринский Л. В Капитальный ремонт автомобилей: Справочник/ Дехтеринский Л. В. , Есенберлин Р. Е. , Акмаев К. Х. и др. ; Под ред. Р. Е. Есенберлина. — М. : Транспорт, 1989. — 335 с.

5. Боровских Ю. И. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. / Боровских Ю. И. , Буралев Ю. В. , Морозов К. А. , Никифоров В. М. , Фешенко А. И. – М. : Высшая школа; Издательский центр «Академия», 1997. -528с.

6. Краткий автомобильный справочник. — 10-е изд. , перераб. и доп. — М. : Транспорт, 1985. — 220 с.

7. Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту. — Міністерство транспорту України, 1998 р. // Автомобільний транспорт в Україні. Нормативна база. — Київ: КНТ, АТАКА, 2004. — С. 494—504.

8. Поляков А. П. Методика прогнозування технічного стану систем автомобіля / Поляков А. П. , Плахотник О. М. // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту. — 2009. — № 1(8) — С. 82-86.

9. Кузнецов Е. С. Техническая эксплуатация автомобилей / Кузнецов Е. С. — 3-е изд. , перераб. и доп. — М. : Транспорт, 1991. — 413 с.

10. Крамаренко Г. В. Техническая эксплуатация автомобилей: / Крамаренко Г. В. — М: Транспорт, 1983.

11. Фастовцев Г. Ф. Автотехобслуживание. / Фастовцев Г. Ф. — М. : Машиностроение, 1985. — 256 с.

12. Автомобили. Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию: М. : Третий Рим, 2002. – 185с.

13. Бабушко С. М. Ремонт тракторов и автомобилей / Бабушко С. М. – К. : Висшая школа. 1982. – 344с.

14. Ильин М. С. Кузовные работы: рихтовка, сварка, покраска, антикоррозийная обработка / Ильин М. С. - М. : Изд-во «Книжкин Дом», Изд-во «Эксмо», 2005, — 480 с.

15. Лауш П. В. Техническое обслуживание и ремонт машин / Лауш П. В. – К. : Висшая школа, 1989. – 350с.

16. Строков О. В. Технічне обслуговування та ремонт вантажних і легкових автомобілів, автобусів / Строков О. В. – К. : Грамота, 2005.

17. Родичев В. А. Тракторы и автомобили / Родичев В. А. , Родичева Г. И. – М. : Высш. школа, 1982. – 320с.

18. Токаренко В. М. Практикум по устройству, техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта / Токаренко В. М. – К. : Урожай, 1989. – 350с.

19. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей КамАЗ-5320, -53211, -53212, -53213, -5410, -54112, -55111, -55102. – М. : Третий Рим, 2000. – 240 с.

20. Титунин Б. А. Ремонт автомобилей КамАЗ. – 2-е изд. , перераб. и доп. / Титунин Б. А. – М. : Агропромиздат, 1991. – 320 с.

21. Осыко В. В. и др. Устройство и эксплуатация автомобиля КамАЗ-Учебное пособие / Осыков В. В. , Петриченко И. Я. , Алленов Ю. А. , Цветков В. Н. , Лысов М. А. –М. : Патриот, 1991. –351 с.

22. Роговцев В. Л. и др. Устройство и эксплуатация автотранспортных средств: Учебник водителя / Роговцев В. Л. , Пузанков А. Г. , Олдфильд В. Д. –М. : Транспорт, 1989. –432 с.

23. Чабанний В. Я. Ремонт автомобілів / Чабанний В. Я. - К. : Кіровоградська районна друкарня, 2007. – 720 с.

24. Инструкция по безопасности труда для персонала, занятого на ремонте и техническом обслуживании автомашин и дорожно-стоительной техники ИБТ-К–97-85.

25. Кузнєцов В. М. Техніка безпеки. / Кузнєцов В. М. – К: Вища школа, 2001.