• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Електропостачання підприємств і цивільних споруд

Предмет:Технология
Тип:Курсовая
Объем, листов:44
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:вибір, електропостачання, розрахунок, цеху, споживачів, мережі, приймаємо, заземлення, нейтралі, частина, лінії, замикання, струм, від, схеми
Процент оригинальности:
56 %
Цена:400 руб.
Содержание:

Загальна частина Сторінки

1. 1 Вибір роду струму, величини напруги та засоби заземлення нейтралі. 2

1. 2 Вибір схеми електропостачання. 3

1. 3 Таблиця електронавантаження. 4

1. 4 Додаткові дані. 5

2 Електрична частина

2. 1 Розрахунок електронавантаження. 6

2. 2 Компенсація реактивної потужності. 10

2. 3 Вибір кількості і потужності трансформаторів цехової підстанції. 12

2. 4 Розрахунок і вибір кабельної лінії напругою більш 1 кВ. 17

2. 5 Розрахунок струмів короткого замикання. 18

2. 6 Вибір струмоведучих частин, ізоляторів та високовольтного обладнання. 26

2. 7 Розрахунок і вибір цехової електричної мережі та захисних апаратів. 35

2. 8 Вибір обліку електроенергії, релейного захисту та автоматики.

3 Спеціальна частина

3. 1 Виконати монтаж лінії електропостачання силового устаткування навчально посібних приміщень НКПК(гараж).

4 Охорона праці.

4. 1 Розрахунок і вибір заземлюючого пристрою 39

Вступление:

На електростанціях України виробляється трифазний змінний струм часто-тою 50 Гц, відповідно цьому для електропостачання електроспоживачів цеху приймаємо трифазний змінний струм частотою 50 Гц. Вибір напруги силових і освітлювальних електроспоживачів цеху напругою до 1 кВ повинен вирішуватися комплексно. В даний час в електроустановках напругою до 1кВ приймається без варіантних розрахунків напруга 380 / 220 В з живленням від загальних трансфор-маторів силових і освітлювальних електроприймачів.

Тому приймаємо напругу 380 / 220 В для живлення споживачів цеху. В зв’язку з великою розгалуженістю електричної мережі цеху, приймаємо систему з глухо заземленою нейтраллю, як найбільш розповсюджену в промислових електромережах.

Відповідно до цього, для розподільної мережі приймаємо напругу 6 кВ.

Вибір способу заземлення нейтралі на стороні 6 – 10 кВ визначається надійністю електропостачання, а також безпекою обслуговування електромережі.

На Україні історично електромережі 6 – 35 кВ виконуються з ізольованою нейтраллю, при цьому ці мережі мають малі струми замикання на землю, за безпечують можливість зберігання в роботі ліній, що замкнені на землю, на час необхідний для ввімкнення резерву, а також знижується вартість заземлюючих пристроїв. Тому використовую на стороні 6 – 35 кВ спосіб заземлення нейтралі з ізольованою нейтраллю.

Заключение:

Вибір раціональної схеми електропостачання цеху має велике значення. Вір-но вибрана схема повинна забезпечувати надійність роботи ЕП, високі техноло-гічні показники і зручність в експлуатації електричних мереж.

Керівні матеріали по проектуванню електропостачання промислових підприємств рекомендують:

1. Радіальні схеми взагалі використовують для споживачів першої категорії.

2. Для цехів машинобудівних підприємств слід віддавати перевагу магістральним схемам.

З. В усіх випадках, коли це можливо, приймають магістральні блочні схеми.

Проектуєма ділянка цеху випускає серійну продукцію заводу. Відповідно, ЕП цієї ділянки переважно відносяться до споживачів ІІ-Ї категорії по надійності електропостачання. Ця ділянка відноситься до машинобудівельного виробництва, верстати об'єднані у технологічні лінії. Відповідно, приймаю магістральну схему електропостачання.

Живлення споживачів виконуємо від комплектних шинопроводів, дротів марки АПВ, прокладених у сталевих трубах. Розподільні комплектні шинопро-води підводимо до живлення від комплектних трансформаторних підстанцій за допомогою комплектних магістральних шинопроводів.

Для збільшення надійності електропостачання споживачів цеху виконуємо перемичку магістральним шинопроводом від сусідньої підстанції. У зв'язку з тим, що споживачі цеха мають в основному II категорію, на перемичці встановлюємо автоматичний вимикач без електродвигунового приводу.

Список литературы:

1. Коновалова Л. Л. , Рожкова Л. Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. Москва; Энергоиздат; 1989.

2. Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в эелектроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ. ГОСТ28249-93.

3. Липкин Б. Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. Москва; Высшая школа; 1980.

4. Правила будови електроустановок. Україна; 2006.

5. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Україна; 2007.

6. Рудницький В. Г. Внутрішньоцехове електропостачання курсове проектування. Навчальний посібник. Суми; Університетська книга; 2007.

7. Сибикин Ю. Д. , Сибикин М. Ю. , Яшков В. А. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. Москва; Высшая школа; 2001.

8. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. Часть 1 Электроснабжение. Часть 2 Электрооборудование. Москва; «Энергоиздат»; 1987.

9. Шестеренко В. Е. Системи електроспоживання та електропостачання. Нова Книга; 2004.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: