• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Проблема побудови кампусної мережі для організації ЗАТ «Аплана Софтвер»

Предмет:Технология
Тип:Дипломная/Магистерская
Объем, листов:53
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:мережі, даних, або, від, передачі, обладнання, зєднання, бути, скм, між, мереж, системи, windows, всі, моделі
Процент оригинальности:
69 %
Цена:1500 руб.
Содержание:

1. АНАЛІТИЧНІЙ ОГЛЯД ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ.

1. 1 Огляд існуючих принципів побудови мереж

1. 2 Структуровані кабельні мережі (СКМ)

1. 3 Комутаційне обладнання

1. 4 Типи пристроїв Fast Ethernet

1. 5 Функціональна відповідність видів комунікаційного обладнання рівням моделі OSI

2. ПРОЕКТ ЛОМ.

2. 1 Аналіз (формування) вимог

2. 2 Вибір обладнання

2. 3 Вибір топології

2. 4 Вибір способу управління мережею

2. 5 Вибір комплектуючих

2. 6 Вибір програмного забезпечення

2. 8 Відмовостійкість

2. 7 Побудова технічної моделі

2. 9 Захист інформації.

2. 10 Тестування

3. РОБОТА ЛВМ.

ВИСНОВОК

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

Вступление:

У даній бакалаврській роботі розглядається проблема побудови кампусної мережі для організації ЗАТ «Аплана Софтвер» під управлінням операційної системи Windows 2008 Server.

Реалізація запропонованого проекту дозволить скоротити паперовий документообіг всередині компанії, підвищити продуктивність праці, скоротити час на отримання і обробку інформації, виконувати точний і повний аналіз даних, забезпечувати отримання будь-яких форм звітів за підсумками роботи. Як наслідок, утворюються додаткові тимчасові ресурси для розробки і реалізації нових проектів. Таким чином, вирішиться проблема окупності та рентабельності впровадження корпоративної мережі. Локальна обчислювальна мережа повинна бути спроектована таким чином, щоб забезпечити належну ступінь захищеності даних.

Метою бакалаврської роботи є організація корпоративної комп'ютерної мережі.

Для вирішення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:

•Вибір СКМ, топології, обладнання та програмного забезпечення

•Вибір способу управління мережею

•Управління мережевими ресурсами та користувачами мережі

•Розгляд питань безпеки мережі

Необхідно розробити раціональну, гнучку структурну схему мережі підприємства, вибрати апаратну і програмну конфігурацію сервера, а так само опрацювати питання забезпечення необхідного рівня захисту даних.

Заключение:

У рамках бакалаврської роботи мною був складений проект кампусної відмовостійкої мережі для ЗАТ «Аплана Софтвер». ЛОМ відповідає прийнятим міжнародним стандартам (ANSI/TIA/EIA-568-A і ISO/IEC11801).

Цим проектом передбачається забезпечення будівлі наступними системами:

• маршрутизатор, комутатори та концентратори локальної комп'ютерної мережі,

• сервери, робочі станції і мережеві принтери локальної комп'ютерної мережі

• система безперебійного електроживлення

• система контролю мікроклімату

• система резервного копіювання

• система резервування серверів

• система резервування з’єднань

Для побудови мережі передачі даних в проекті застосовується топологія одноточечного адміністрування. Реалізована топологія типу «зірка» на основі витої пари категорії 5е з центром в приміщенні серверної. Для отримання найбільшої гнучкості використання всієї системи не існує поділу на мережу передачі даних і телефонну. У проекті надані необхідні креслення, специфікація обладнання і матеріалів, необхідних для побудови ЛОМ.

Список литературы:

1. Олифер В. Г. , Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, тех-нологии, протоколы, 2-е изд СПб. : Питер-пресс, 2002

2. Администрирование сети на основе Microsoft Windows 2008. Учебный курс MCSE. М. : Русская редакция, 2009

3. Кульгин М. Технология корпоративных сетей. Энциклопедия. СПб. : Питер, 2001

4. А. Б. Семенов, С. К. Стрижаков, И. Р. Сунчелей. Структурированные Кабельные Системы АйТи-СКС, издание 3-е. М. : АйТи-Пресс, 2006

5. А. Б. Семенов Волоконная оптика в локальных и корпоративных сетях М. : АйТи-Пресс, 2004

6. Новиков Ю. «Локальные сети: архитектура, алгоритмы, проектирование». М. : ЭКОМ, 2000

7. LAN/Журнал сетевых решений. М. : Открытые системы, январь 2004

8. Матеріали сайту http://www. cisco. com

9. Матеріали сайту http://www. nag. ru/goodies/lan_rse/ch5. html

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: