• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Проект нової вузлової дільничної станції

Предмет:Технология
Тип:Курсовая
Объем, листов:29
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:станції, колій, поїздів, схеми, дільничної, парку, колії, типу, вагонів, роботи, основних, дільничних, станціях, сортувального, від
Процент оригинальности:
86 %
Цена:100 руб.
Содержание:

ВСТУП 4

1. Обґрунтування типу і схеми дільничної станції 5

2. Розрахунки основних пристроїв станції 8

2. 1 Визначення колійного розвитку станції 8

2. 3 Розробка докладної схеми і проектування плану та поздовжнього

профілю станції

3. Розрахунок пропускної спроможності горловини станції 20

4. Визначення будівельної вартості приймально-відправного парку

5. Технічна характеристика запроектованої станції

6. Технологія роботи станції

Висновки

Список літератури

Вступление:

Серед дільничних станцій України біля половини-вузлові. На них виконуеться 25% обсягу переробки вагонів і більше 10% навантажувально-розвантажувальних операцій мережі залізниць. На 40 дільничних станціях виконуеться робота по зміні локомотивів і локомотивних бригад,на 30-тільки зміна локомотивних бригад.

Обсяг місцевої роботи на дільничних станціях складае від 5 до 150 вагонів на добу. Із загального обсягу вагонопотоку з переробкою більше 60% надходить у збірних поїздах,більше 20%- у вивізних,біля 15% у дільничних і менше 5% у тех-нічних маршрутах.

Дільничні станції призначені в основному для зміни локомотивів та їх екіпіру-вання (або зміни локомотивних бригад),технічного і комерційного огляду соста-вів,розформування і формування поїздів, а також викнання пасажирсь-ких,вантажних та комерційних операцій. В багатьох випадках дільничні станції обслуговують також під’їзні колії промислових підприемств ,складів.

Основними задачами при виконанні проекту є:

1. Вибір типу та схеми дільничної станції.

2. Розрахунок основних пристроїв.

3. Розрахунок пропускної спроможності стрілочної горловини.

4. Проектування плану і профілю станції.

5. Розрахунок техніко-економічних показників проекту.

6. Складання техніко-експлуатаційної характеристики запроектованої станції.

Заключение:

В 1 розділі були розглянуті особливості проектування вузлових дільничних станцій, були розглянуті переваги та недоліки станцій напів – повздовжнього та повздовжнього типу і на основі цих переваг та недоліків була вибрана станція по-вздовжнього типу.

В 2 розділі було розраховано число колій в парках станції, які відповідно скла-дають 8 колій у ПВ-ІІ та 5 колії у ПВ-І, також була розглянута розробка докладної схеми станції, проведені розрахунки сортувального пристрою. Запроектована гір-ка малої потужності з двома механізованими ГП, яка розташована на коліях сор-тувального парку. ГМП має висоту 1,41м.

В 3 розділі був проведений розрахунок пропускної спроможності стрілочної го-рловини, зроблений розподіл горловини на 7 елементів і розрахований найбільш завантажений елемент, розроблена зведена таблиця переміщень. Із розрахунків можна зробити висновок, що пропускна спроможність горловини в кілька раз пе-ревищує задану, що є ознакою роботи гірки без заторів, внаслідок утворення чер-ги.

В 4 розділі надані техніко-експлуатаційна характеристика та технологія роботи станції.

В 5 розділі була визначена вартість будівництва парку СВ, був визначений об’єм земляних робіт, надана відомість стрілочних переводів та техніко-економічні показники проекту, а саме: повна довжина станційних колій парку СВ, що укладають дорівнює 10,811км; число укладених стрілочних переводів парку СВ дорівнює 22; кошторисна вартість будівництва складає 4209386,7грн. ; коефі-цієнт повної довжини сортувально-відправних колій, тобто відношення повної довжини сортувально-відправних колій до їх корисної довжини = 1,29; коефіцієнт СП, тобто відношення загального числа СП, розташованих на сортувально-відправних коліях парку СВ до корисної довжини = 0,03.

Список литературы:

1. Крячко В. И. Требования к проектированию основных устройств на раздель-ных пунктах. Проектирование участковых станций: Конспект лекций. – Харьков: УкрГАЖТ, 2003. – Ч. 2. – 77с.

2. Довідкові матеріали «Проектування залізничних станцій і вузлів». /Склали Пестременко А. З. , Лючков Д. С. – Х. : УкрДАЗТ, 2003. – Ч. 1. – 37с.

3. Довідкові матеріали «Проектування залізничних станцій і вузлів». /Склали Пестременко А. З. , Лючков Д. С. – Х. : УкрДАЗТ, 2003. – Ч. 2. – 28с.

4. Довідкові матеріали «Проектування залізничних станцій і вузлів». /Склали Пестременко А. З. , Огар О. М. – Х. : УкрДАЗТ, 2003. – Ч. 3. – 22с.

5. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Проектування нової дільничної станції» для студентів денної і заочної форм навчання та слуха-чів ФПК спеціальності «Організація перевезень та управління на залізнич-ному транспорті». /Склав Крячко В. І. – Х . :УкрДАЗТ,1999. – Ч. 2 – 43с.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: