• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Розрахунок підсилювача низької частоти

Предмет:Технология
Тип:Курсовая
Объем, листов:32
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:каскаду, струму, типу, ??, опір, сигналу, напруга, пнч, струм, джерела, мка, мом, частот, к–в, спокою
Процент оригинальности:
81 %
Цена:300 руб.
Содержание:

ВСТУП. 3

1. АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ. 4

2. ПОПЕРЕДНІЙ РОЗРАХУНОК ПНЧ. 5

3. РОЗРАХУНОК ВИХІДНОГО КАСКАДУ ПНЧ. 8

4. РОЗРАХУНОК ТРЕТЬОГО КАСКАДУ ПНЧ. 13

5. РОЗРАХУНОК ДРУГОГО КАСКАДУ ПНЧ. 18

6. РОЗРАХУНОК ПЕРШОГО КАСКАДУ ПНЧ. 23

ВИСНОВОК. 28

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 29

ДОДАТОКИ. 30

Вступление:

Технічна електроніка широко застосовується практично у всіх сферах науки і техніки, тому нам необхідні знання з основ електроніки. Багато задач вимірів, управління, інтенсифікації технологічних процесів, що з’являються в різних областях техніки, можуть бути успішно вирішені фахівцем знайомим з основами електроніки. У наш час в техніці широко використовуються різні підсилювачі пристроїв. Підсилювачі скрізь оточують нас. В кожному радіоприймачі, телевізорі, комп’ютері, станку з числовими програмними управлінням є підсилюючі каскади. В залежності від типу підсилюючого параметра підсилюючі пристрої розподіляють на підсилювачі струму, напруги та потужності. В даній курсовій роботі вирішується задача проектування підсилювача низької частоти (ПНЧ).

Об’єктом дослідження даної роботи підсилювач.

Предметом дослідження – ПНЧ.

Метою курсової роботи є розрахунок параметрів елементів ПНЧ.

Відповідно до мети були поставлені наступні завдання:

- аналіз технічного завдання;

- виконати попередній розрахунок ПНЧ;

- розрахувати каскади ПНЧ;

Шляхом вимірювань та обчислень визначити номінальні значення елементів ПНЧ, методом аналізу і синтезу виявити кількість каскадів в ПНЧ та розглянути кожен з них окремо, за допомогою індукції та дедукції обрати елементи ПНЧ. Шляхом моделювання зобразити структурну та електричну схему ПНЧ, використовуючи метод екстраполяції, аксіоматичний, гіпотези та припущення, а також за допомогою системного підходу і систематизації пояснити отримані результати в курсовій роботі.

Курсова робота складається з вступу, шести пунктів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Обсяг роботи становить 29 сторінок, містить 3 рисуноки та 1 таблицю. Список використаної літератури налічує 7 найменувань.

Заключение:

Відповідно до заданого технічного завдання проаналізовано та обрано методи розрахунку ПНЧ.

Попередній розрахунок показав, що вхідний сигнал необхідно підсилити на 69,031 дБ, при врахуванні, що кожен з каскадів підсилить вхідний сигнал на ~20 дБ, необхідно для якісного підсилення використати 3,451 ? 4 каскади.

Значення перевищує отримане значення в попередньому розрахунку. Це зумовлено тим, що в третьому каскаді відбувається підсилення на 49,768 дБ, набагато більше ніж припущено в попередньому розрахунку (кожен з каскадів підсилює на ~20 дБ). Дана ситуація не є недоліком – в підсилювачах використовують від’ємний зворотній зв’язок, який покращує деякі параметри ПНЧ, але разом з тим зменшує коефіцієнт підсилення за потужністю. Крім того в схемі ПНЧ передбачено регулятор рівня сигналу (резистор додаток В). При необхідності за допомогою цього регулятора можна зменшити коефіцієнт підсилення або викинути другий чи третій каскад. Також необхідно зазначити, що транзистори в третьому каскаді працюють на межі з областю відсічення, для реальних умов необхідно зміни вхідні умови, або якісніше підібрати транзистор.

Список литературы:

1. Алексеева И. Н. В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 109 / И. Н. Алексеева. – М. : Патриот, 1991. – 80 с.

2. Гуревич Б. М. Справочник по электронике для молодого рабочего : 4-е изд. , перероб. и доп. / Б. М. Гуревич, Н. С. Иваненко. – М. : Высшая школа, 1987 – 272 с.

3. Гендин Г. С. Всё о резисторах : справочное издание. Вып. 1239 / Г. С. Гендин. – М. : МРБ, 2000. – 192 с.

4. Брежнева К. М. Транзисторы для аппаратуры широкого применения : справочник / К. М. Брежнева, Е. И. Гантман, Т. И. Давыдова [и др. ], под ред. Б. Л. Перельмана. – М. : Радио и связь, 1981. – 656 с.

5. Забродин Ю. С. Промышленная электроника : учебник для вузов / Ю. С. Забродин. – М. : Высшая школа, 1982 – 496 с.

6. Колонтаєвський Ю. П. Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія і практикум. / Ю. П. Колонтаєвський, за ред. А. Г. Соскова. – К. : Каравела, 2003 – 364 с.

7. Бойко В. І. Схемотехніка електронних систем : в 3 к. / В. І. Бойко, А. М. Гуржій [та ін. ]. – К. : Вища школа, 2004. – К. 1 : Аналогова схемотехніка. – 366 с.

8. Методические указания для выполнения курсовой работы по теме «Расчет усилителей низкой частоты» по дисциплине «Аналоговая схемотехника» для студентов специальностей: 6. 090803 «Электронные системы», 6. 090802 «Электронные приборы и устройства», 6. 090804 «Физическая биомедицинская электроника» всех форм обучения Сумы, издательство СумГУ 2005

9. http://tec. org. ru/_bd/13/1306_kt315. pdf

Бесплатные работы:

Готовые работы: