• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Складання кошторису витрат на проведення капітального ремонту фільтр пресу для стічних вод

Предмет:Технология
Тип:Курсовая
Объем, листов:24
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:фонд, часу, ремонту, оплати, роботи, праці, робіт, витрат, ремонт, бригади, ппр, фонду, роботу, дні, дані
Процент оригинальности:
57 %
Цена:200 руб.
Содержание:

ВСТУП 4

1ПОЯСНЮВАЛЬНА ЧАСТИНА 5

1. 1Призначення і устрій обладнання 5

1. 2Організація технічного обслуговування і ремонту обладнання 6

1. 3Фінансування ремонтних робіт 7

2 РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА 9

2. 1Розрахунок графіку ППР 9

2. 2Складання відомості дефектів 13

2. 3Розрахунок трудомісткості ремонтних робіт 14

2. 4Розрахунок чисельності і складу ремонтної бригади 15

2. 5Розрахунок фонду оплати праці 18

2. 6Розрахунок непрямих витрат 23

2. 7Кошторис витрат на капітальний ремонт 23

ВИСНОВОК 24

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 25

Вступление:

Обладнання на хімічних підприємствах працює, як правило, в особливих умовах: високо агресивні середовища (що викликає корозію), сили тертя та ін. . Режим роботи обладнання дуже напружений ( в дві, три зміни) без зупинок у вихідні та святкові дні. Всі ці умови мають суттєвий вплив на фізичний знос обладнання. Для підтримання основних виробничих фондів у працездатному стані необхідні повсякденний нагляд, догляд і періодичний їх ремонт. Для попередження передчасного зносу вузлів і агрегатів технічного обладнання ремонтні служби здійснюють технічне обслуговування, планово-попереджувальний ремонт, модернізацію обладнання, часткове виготовлення запасних частин, пристосувань та інструмента, механізацію трудомістких і важких ремонтних робіт.

Аналіз організації ремонтних робіт показує, що підвищення продуктивності праці, зростання економічної ефективності в ремонтному виробництві забезпечується шляхом раціональної організаційної структури ремонтної служби, розробки і втілення найбільш ефективних систем оперативного планування і організації ремонтів і обслуговування обладнання, вдосконалення форм оплати праці і методів її стимулювання.

Питання ефективності виробництва, підвищення якості і зниження собівартості ремонтів повинні вирішуватись не тільки на діючих підприємствах, але і на стадії проектування. Виходячи з цього, при розробці курсових робіт (дипломних проектів)економічні питання повинні сприяти рішенню технічних задач у всіх основних розділах: розраховується економічна доцільність проведення ремонтів.

Мета економічної частини проекту – визначити найбільш економічні рішення поставлених в курсовому (дипломному) проекті завдань, а саме, показати, що планування ремонтів дозволяє завчасно підготуватись до них з боку ремонтної служби. Це дозволяє знизити витрати основного виробництва, зменшити витрати на ремонт при одночасному покращенні його якості.

Заключение:

В результаті розрахунків витрати на капітальний ремонт склали30065,52 грн. а вартість нового обладнання складає 90000грн, тому проведення капітального ремонту є доцільним та економічно вигідним.

Список литературы:

Нормативно-законодавча:

1. Україна, Президент. Про підприємства в Україні: закон №887-ХІІ від 27 березня 2000 року// Крядовий кур’єр. - 2000. - №135. - с. 9-23

2. Україна. Кабінет Міністрів. Про господарські товариства: закон №1576-ХІІ від 19 вересня 2000 року//Крядовий кур’єр. - 2000. - № 215. - с. 23-30

Навчальна

3. Васильков В. Г. Організація виробництва: Навчальний посібник. - К. :КНЕУ, 2005. - 524 с.

4. Клименко В. А. Организация планирования химических производств, Ленинград, «Химия», 1994. - 356 с.

5. Кислий В. М. Організація промислового виробництва: у 2-х частинах, ч 1/В. М. Кислий. - Суми:СумДу, 2008. - 149 с.

6. Шваб Л. І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К. :Каравела, 2004. - 568 с.

7. Організація виробництва: підручник /за заг. редакцією П. В. Круша. - К. :Каравела, 2010. - 536 с.

8. Економіка, організація і планування підприємства: методичні вказівки до виконання курсової роботи (для студентів гр. . М, спеціальність 5. 05050207 “Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості” / укладач О. Ю. Клевцова, Шостка, 2011, - 25 с.

Додаткова

9. Журнал «Економіка, фінанси» № 10. - 20100. 35 с.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: