• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Стіл тумба

Предмет:Технология
Тип:Курсовая
Объем, листов:61
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:тумби, стані, зібраному, вигляд, дсп, має, стілтумба, розібраному, займає, ммширина, розміри, кріпляться, допоміжних, столешніц, „стілтумба
Процент оригинальности:
98 %
Цена:0 руб.
Содержание:

2. РОЗРАХУНКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

3. ЕНЕРГЕТИЧНА ЧАСТИНА

4. БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА

5. ОХОРОНА ПРАЦІ

6. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

Вступление:

За вибір аналог для виконання розрахунків приймаємо стіл-тумба. Цей вибір відноситься до корпусних меблів.

Стіл тумба має вигляд в зібраному стані „тумба”, а в розібраному „стіл”.

В зібраному стані займає простір 70см по ширині і 48см по глибині. Розширя-ється за рахунок підняття допоміжних столешніц по бокам тумби які зафіксову-ються в горизонтальному стані поворотними упорами. В розібраному стані „стіл-тумба” перетворюється в хороший стіл для сімейних празників, а в зібраному тум-ба призначена для зберігання різних предметів.

Даний виріб облицьований тонкою синтетичною плівкою, що не потребує опорядженню. Стіл-тумба виготовлений з ламінованого ДСП, не облицьованого ДВП та фасадів МДФ.

Стіл-тумба, сконструйований в стилі конструктивізму, що в зв’язку з облицьо-ваним ламінатом який імітує породу бука, створює ідеальне гармонійне естетичне ціле.

Каркас виробу має такий вигляд: кришка з ДСП кріпиться до основних несу-щих бокових стола тумби і верхніх конструктивних связів за допомогою шкантів які садяться на клей.

Двері тумби ДСП кріпляться на чотирьохшарні петлі до вертикальних бокових щитів.

Допоміжні столешніци і рухомі опори для фіксації допоміжних столешніц в розвернутому стані кріпляться на рояльні петлі.

Фальш стойки які скривають рухому опору і позволяють допоміжним столеш-ніцам за подліцо прилягати до боку тумби.

Заключение:

Таблиця 6. 15 – Техніко-економічні показники.

Найменування показників Одиниця ви-міру Числовий вимір показників

1. Річна виробнича програма шт.

грн. 22 000

11 959 885

2. Чисельність працюючих, всього

у тому числі: людей 39

основних робочих людей 30

допоміжних робочих людей 6

цехового персоналу людей 3

3. Річний фонд заробітної плати, всього

у тому числі: грн. 1 355 020

основних робочих грн. 972 400

допоміжних робочих грн. 234 660

цехового персоналу грн. 147 960

4. Вартість основних виробничих фондів, у тому числі: грн 1 497 614

будівель, споруд грн 856 604

обладнання грн 641 010

Продовження таблиці 6. 15– техніко-економічні показники.

5. Собівартість продукції, повна одиниці

виробу грн/м2 434,9

6. Прибуток грн 2 391 977

7. Рентабельність % 25

8. Фондовіддача грн/грн 7,98

9. Строк окупності рік 0,62

10. Коефіцієнт економічної ефективності - 1,61

11. Виробіток на одного робітника промис-лово-виробничого персоналу м2/люд

грн. /люд 564

30 666

12. Середньорічна заробітна плата: грн.

на одного працюючого грн 34 744

на одного робочого грн 33 529

Виробіток на одного працівника промислово-виробничого персоналу в натураль-ному та вартісному виразі визначається:

ПТ = В ,

Чс

де: В - річний обсяг випуску продукції в натуральному та вартісному виразі (од. , грн. );

Чо - облікова чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.

ПТ = = 564 грн.

ПТ = = 30 666 грн.

Середньорічна заробітна плата одного працюючого визначається:

Зср. р = ФЗПс ,

Чо

де: ФЗПс - фонд заробітної плати всього промислово-виробничого персоналу, грн. ;

Чо – облікова чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.

Зср. р = = 34 744 грн.

Середньорічна заробітна плата одного робочого визначається:

Зср. р = ФЗПр ,

Чр

де: ФЗПр - фонд заробітної плати основних і допоміжних робочих, грн. ;

Чр - чисельність основних і допоміжних робочих, чол.

Зср. р = = 33 529 грн.

Список литературы:

Бесплатные работы:

Готовые работы: