• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Сучасна енергетика

Предмет:Технология
Тип:Курсовая
Объем, листов:49
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:двигуна, або, схеми, роботи, струм, типу, також, вибір, від, між, приводу, пускач, різання, момент, подачі
Процент оригинальности:
88 %
Цена:500 руб.
Содержание:

ВСТУП

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. 1. Конструкція, робота та експлуатаційні характеристики обладнання

1. 2. . Основні напрямки технічних рішень при розробці або модернізації

електроустаткування

2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

2. 1. Технічні умови на проектування. Вибір системи електроприводу

2. 2. Циклограма логічного зв’язку між вхідними і вихідними елементами

2. 3. Розробка принципової електричної схеми електроустаткування на

базі аналізу та синтезу релейних схем

2. 4. Розрахунок та вибір елементів та провідникових матеріалів системи

управління, контролю та регулювання, силового обладнання та

захисту на базі ПК з використанням електронної бази даних

2. 5. Розрахунки та побудова характеристик електродвигунів

2. 6. Розробка схеми з’єднань щита (пульта, панелі), схеми зовнішніх

підключень щита (пульта, панелі) з обладнанням

2. 7. Розробка схеми та розрахунок заземлення обладнання

2. 8. Розробка схеми та розрахунок освітлення

2. 9. Правила монтажу, налагодження та експлуатації системи

електроустаткування

3. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ, ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ ТА ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ

3. 1. При виконанні монтажу електроустаткування

3. 2. При експлуатації електроустаткування

4. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

4. 1 Визначення витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні потреби

4. 2. Визначення матеріальних витрат на реалізацію проекту

4. 3. Визначення витрат на проектування системи електроустаткування

4. 4. Зведений розрахунок кошторису витрат на електромонтажні роботи

4. 5. Визначення ефективності витрат на розробку та модернізацію електроустаткування

ВИСНОВОК

Короткі висновки доцільності запропонованих технічних рішень

Використана література

Вступление:

З історії. Підприємство було засноване у 1936 р. під час панування на Буковині румунської боярщини. Це було кустарне сезонне виробництво. В рік вироблялось 600-800 тис. шт. цегли. Виробничі можливості складались з однієї печі (що працювала на вугіллі), декількох шатрових сушильних приміщень, пари коней. Електроенергія майже не використовувалась. Тимчасово наймані робітники жили в бараках.

В період Великої Вітчизняної війни завод наполовину був зруйнований і фактично не працював.

У 1944 р. після звільнення Чернівців від німецько-фашистських загарбників завод увійшов в дію поступово, за рахунок інтенсифікації виробництва і продовження сезону збільшував випуск своєї продукції.

У 1950 р. був встановлений перший цегловиробляючий прес ЛП-2. Потужність заводу в 1955 р. досягла 6 млн. шт. цегли в рік.

У 1956 р. після реконструкції виробництва завод перейшов на цілорічну роботу і став випускати ще більше продукції. Одночасно покращувались умови праці і життя працівників. Були побудовані гуртожиток на 100 місць, два житлові будинки, їдальня, побутові приміщення, був проведений благоустрій території.

У 1966 р. був освоєний випуск білого лицьового каменю. З використанням цього матеріалу був побудований цілий житловий масив на проспекті Незалежності у Чернівцях.

Напочатку 80-х років завод пережив другу хвилю реконструкції. Був встановилений автомат-укладальник сировини, що значно полегшило ручну працю. Був побудований новий цех фактурної маси. Побудована тунельна піч №2, а також підсобні комплекси, пральня, теплиця, сауна, клуб, спортивний комплекс.

У 1993 р. завод перейшов на орендну форму господарювання.

У 1995 р. , змінивши орендну форму господарювання на колективну, завод перетворився на відкрите акціонерне товариство «Чернівецький цегельний завод №3» («Захід-цегла»), а 20. 05. 2011 р. назву змінено на публічне акціонерне товариство «Чернівецький цегельний завод №3» (ПАТ «Чернівецький цегельний завод №3»).

Виробнича потужність тепер дозволяє заводу випускати приблизно 50 млн. шт. цегли в рік.

У 2004 р. на базі одного з цехів був облаштований сучасний спортивний зал, який став домашньої ареною «заводської» волейбольної команди «Будівельник-Динамо-Буковина»

Енергетика України посідає провідні позиції у світі за обсягом виробленої електроенергії, поступаючись лише таким країнам як США, Японія, Канада та ще деяким високорозвиненим країнам.

В даний час на Україні діють такі атомні електростанції як Рівненська, Запорізька, Південноукраїнська, Хмельницька, на яких виробляється значна частина електроенергії.

За останні роки розвиток енергетики здійснюється за рахунок введення в дію нових потужностей атомних електростанцій. Велику увагу останнім часом привернули до себе нетрадиційні способи отримання електроенергії. Це енергія вітру, сонця, переваги яких у тому, що така електроенергія є екологічно чистою.

Сучасна енергетика характеризується наростаючою централізацією виробництва і розподілу електроенергії.

Електрифікація - це основа комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів у промисловості, на транспорті, в міському господарстві, одна з головних умов всебічної інтенсифікації виробництва. Саме електрифікації в сучасних умовах належить провідна роль у розвитку продуктивних сил суспільства.

Сучасний етап розвитку електрифікації називають етапом суцільної електрифікації На цьому етапі величезне значення має безперебійне постачання народного господарства паливом і енергією, розвиток атомної енергетики, освоєння такого перспективного виду енергії, як термоядерна, при одночасному забезпеченні широкої економії палива і енергії, на що орієнтуються цільові комплексні програми розв'язання найважливіших науково-технічних проблем.

Енергетичною програмою України передбачено подальше підвищення надійності електропостачання народного господарства на основі удосконалення і раціоналізації електричного виробництва.

Завдання підвищити надійність електропостачання вирішується як шляхом покращення конструкцій, кріплень та ізоляції ліній електропередачі, так і шляхом створення оптимізованих первинних схем мереж з використанням секціювання, мережного резервування, кільцювання тощо.

Високих показників надійності електропостачання по таких розподільчих мережах можна досягти лише при істотному підвищенні ефективності дії існуючих пристроїв релейного захисту, автоматики та елементів телемеханіки, а також впровадження нових прогресивних пристосованих до використання в мережах ускладненої меридіанної конфігурації.

Об’єктом проектування є консольно-фрезерний верстат моделі ВМ127М.

Заключение:

Поняття про електромонтажні роботи. Технічна документація для виконання електромонтажних робіт. Умовні позначення на електричних схемах. Класифікація електричних схем. Читання електричних схем. Порядок організації електромонтажних робіт. Механізація електромонтажних робіт.

Електромонтажні матеріали, деталі та вироби: проводи, паси, шнури, шини та кабелі, їх марки, конструкції та галузі застосування. Електроізоляційні матеріали і вироби, їх призначення та властивості. Вироби з перфорованої сталі, установочні і кріпильні вироби, ізолятори, їх класифікація та призначення.

З'єднання, відгалуження та окільцювання жил проводів і кабелів. Правила оброблення проводів і кабелів. Способи з'єднання жил проводів та кабелів при підключенні до контактних виводів електрообладнання. Способи з'єднання проводів мережі з проводами освітлювальних затискачів. Способи опресування: обтиснення, суцільне та комбіноване обтиснення, інструменти та пристрої.

Лудіння та паяння. Призначення лудіння. Матеріали для лудіння. Способи лудіння. Дефекти при лудінні, їх попередження. Контроль над якістю лудіння. Призначення та застосування паяння. Припої, флюси, їх марки. Інструмент та пристрої для паяння. Види і способи паяння жил проводів та кабелів. Контроль над якістю паяльних з'єднань. Дефекти при паянні, їх попередження та способи усунення.

Допоміжні електромонтажні роботи. Послідовність виконання. Розмітка місць монтажу. Креслення робочого проекту. Вимоги до виконання розмітки. Види розміток. Інструмент та пристрої. Заготовлення елементів електропроводок. Виконання пробивних робіт і отримання гнізд та отворів (послідовність, способи, механізми, інструмент та пристрої). Установлення кріпильних виробів та електромонтажних конструкцій без в'яжучих розчинів і клеїв. Класифікація кріпильних робіт і виробів. Способи кріплення. Інструмент, механізми і пристрої. Кріплення світильників. Установлення кріпильних виробів і електромонтажних конструкцій за допомогою в'яжучих розчинів і клеїв. Види розчинів. Заповнювачі та добавки, їх призначення. Кріплення за допомогою клеїв. Види кріплень. Переваги і недоліки.

Монтаж шинопроводів. Призначення шинопроводів. Маркування шинопроводів. Відкриті та закриті шинопроводи, їх конструкції. Послідовність операцій при монтажі шинопроводів. Інструмент та пристрої.

Монтаж заземлювальних пристроїв. Призначення заземлення. Захисне та робоче заземлення. Сфери їх застосування. Природні та штучні заземлювачі. Заземлювальні провідники. Послідовність операцій при виконанні заземлення. Інструмент і пристрої. Способи закріплення заземлювальних провідників. Послідовне та паралельне з'єднання заземлювальних провідників. Вимоги безпеки праці при виконанні електромонтажних робіт.

Експлуатація верстатів являє собою систему заходів, що включає транспортування та монтаж верстатів, настройку та налагодження обладнання, контроль геометричної та технологічної точності, догляд та обслуговування. Перевіз верстатів потрібно здійснювати виключно за інструкцією, вказаною в керівництві з експлуатації. Пересувати верстати по цеху можна лише волоком на аркуші або на спеціальному візку. Важкі верстати для зручності ремонту розташовують у зоні дії підйомно-транспортних засобів.

Верстати нормальної точності, легкі та середні, встановлюють на загальне бетонне полотно цеху з ретельною вивірянням положення рівнем і регулюванням за допомогою клинів. Надійне кріплення здійснюється за допомогою фундаментних болтів і заливкою підстави верстата бетоном. Точні і важкі верстати встановлюють на індивідуальні фундаменти. Також на індивідуальні виброизолирующие фундаменти ставлять верстати з великими динамічними навантаженнями і підвищеною вібрацією при роботі, для того щоб ізолювати верстат від іншого обладнання та перешкодити передачі коливань через грунт. З тією ж метою верстати встановлюють на виброизолирующие опори. Якщо верстати транспортують у частково розібраному стані.

Виконують заземлення, підводять електроживлення і, якщо необхідно, з'єднують комунікації центральної подачі змащувально-охолоджувальної рідини, стружковидалення, мережі стисненого повітря. Налагодження та налаштування верстатів виробляють також у суворій відповідності з керівництвом по експлуатації.

Наладка-це сукупність операції з підготовки та регулювання верстата, що включають настройку кінематичних ланцюгів, установку і регулювання пристосувань, інструментів, а також інші роботи, необхідні для обробки деталей. Налаштування - це регулювання параметрів машини в зв'язку зі зміною режиму роботи в період експлуатації. З часом налаштування верстата частково порушується, і періодично потрібно її відновлення (Підналагоджує). На універсальних верстатах налаштування режимів різання виробляє верстатник безпосередньо перед або під час обробки, встановлюючи рукоятками частоту обертання шпинделя, подачу та глибину різання. На спеціальних та спеціалізованих верстатах режими різання встановлюються заздалегідь відповідно до карти налагодження шляхом установки змінних коліс в ланцюгах головного руху і подач. Налагодження завершують регулюванням інструментів на розмір і пробними роботами.

Геометричну точність верстатів перевіряють згідно з ГОСТами. Суть перевірки полягає в контролі точності і взаємного розташування базових поверхонь, форми тректоріі руху виконавчих органів (наприклад, биття шпинделя), у перевірці відповідності фактичних переміщень виконавчого органу номіналом (наприклад, точність позиціонування, кінематична ТОЧНІСТЬ). Технологічну точність, яка належить більшою мірою до спеціальним та спеціалізованим верстатів і верстатним системам, контролюють перед початком експлуатації устаткування. Для цього на верстаті обробляють партію деталей, вимірюють їх і з використанням методів математичної статистики оцінюють розсіювання розмірів, ймовірність випадання розмірів за межі заданого допуску та інші показники технологічної точності.

Догляд та обслуговування включає чистку і змащування, огляд і контроль стану механізмів та деталей, догляд за гідросистемою, системами змащування і подачі СОЖ, регулювання та усунення дрібних несправностей. При експлуатації автоматизованих верстатів застосовують змішану форму обслуговування: налагодження виробляє наладчик, а підналагодження - оператор. При цьому функції оператора різноманітні: приймання заготовок та їх встановлення, зняття готових деталей, оперативне управління, періодичний контроль деталей, зміна або регулювання різального інструменту, регулювання подачі СОЖ, контроль видалення стружки та ін Догляд за гідросистемою передбачає контроль температури масла, яка зазвичай не повинна перевищувати +50 ° С. Першу заміну масла в гідросистемі, як правило, проводять через 0,5-1 місяці роботи, щоб видалити продукти притирання механізмів. Надалі заміну масла проводять через 4-6 місяців. Необхідно систематично контролювати і підтримувати рівень масла, стежити за станом трубопроводів, щоб не було витоків і не потрапило повітря в гідросистему, регулярно проводити чистку фільтрів.

Догляд за електрообладнанням включає щомісячну очищення апаратів від пилу і бруду, підтягування гвинтових з'єднань, контроль плавності переміщень і надійність повернення рухомих частин електроапаратів у вихідне положення. Періодично змащують приводи апаратів тонким шаром мастильного матеріалу, не допускаючи попадання його на контакти.

Раз на півроку міняють полярність робочих контактів у кнопок і вимикачів, що працюють в колах постійного струму, перевіряють стан контактів. При появі пригара або крапель металу на поверхні контактів їх злегка зачищають оксамитовим надфілем (зачищення абразивними матеріалами неприпустима). Особливості експлуатації верстатів обов'язково вказують в інструкціях по використанню. Дотримання інструкцій забезпечить тривалу, безперебійну роботу обладнання.

Список литературы: