• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Удосконалення технології станції в нових економічних умовах

Предмет:Технология
Тип:Дипломная/Магистерская
Объем, листов:115
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:станції, вагонів, поїздів, роботи, колії, парку, вантажів, колій, кількість, товарів, або, формування, час, поїзда, оформлення
Процент оригинальности:
90 %
Цена:1150 руб.
Содержание:

Вступ.

1. Техніко – експлуатаційна характеристика станції “ К “.

1. 1 Технічна характеристика станції “ К “.

1. 2 Експлуатаційна характеристика станції.

1. 3 Удосконалення технічного оснащення станції.

1. 4 Техніко економічні показники роботи станції за період з 2006 -2009

рік.

1. 5 Прогнозування обсягів перевезень до 2012 року.

2. Технологія роботи станції “ К “.

2. 1 Технологія формування і розформування составів.

2. 2 Порядок митного оформлення при ввезенні вантажів на митну

територію України.

2. 3 Порядок митного оформлення й контролю товарів при вивезенні за

межі України.

2. 4 Порядок митного оформлення й контролю транзитних товарів.

2. 5 Порядок передавання поїздів, вагонів, контейнерів.

2. 6 Обробка составів після прибуття на станцію.

2. 6. 1 Технологічні норми опрацювання поїздів і вагонів у парках станції.

2. 6. 2 Нормування операцій на гірці і розрахунок її переробної

спроможності.

2. 6. 3 Нормування тривалості операцій по закінченню формування составів

на витяжних коліях.

2. 7 Організація місцевої роботи.

2. 8 Особливості роботи прикордонної передавальної станції у взаємодії

з контролюючими органами.

3. Організація роботи сортувальної станції “ К “ в нових економічних

умовах.

3. 1 Побудова добового плану – графіка роботи станції.

3. 2 Аналіз показників добового графіка роботи станції .

4. Розрахунок основних пристроїв станції.

4. 1 Розрахунок числа колій у парках станції.

4. 2 Розрахунок сортувальної гірки.

4. 3 Комплексна розробка профілю сортувальної гірки.

5. Методика визначення способів розміщення та кріплення вантажів у на-

піввагонах.

5. 1 Розміщення вантажу у на піввагоні.

5. 2 Розрахунок кріплення вантажів та сил, що діють на вантаж при

перевезенні.

6. Перспективи підвищення прибутковості станції “ К “.

6. 1 Розрахунок капітальних і експлуатаційних витрат.

6. 2 Економічна оцінка роботи станції.

7. Охорона праці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 1 Заходи безпеки та санітарно – гігієнічні вимоги при проведенні робіт

на станції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 2 Розрахунок освітлення території станції. . . . . . . . . . . . . . .

7. 3 Організація проведення інструктажів з питань охорони праці. . . . . .

8. Охорона навколишнього середовища на залізничному транспорті. . . .

Висновок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Список використаних джерел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ДОДАТОК А Аналіз показників роботи станції з 1006-2009 рр. . . . . .

ДОДАТОК Б Прогнозування обсягів перевезень до 2012 р. . . . . . . .

ДОДАТОК В Аналіз показників добового графіка роботи станції. . . . .

ДОДАТОК Г Розрахункова схема профілю сортувальної гірки. . . . .

ДОДАТОК Д Графік окупності проекту. . . . . . . . . . . . . . . .

ДОДАТОК Ж Схема освітлення сортувальної гірки на колії насуву. . .

Вступление:

В успішному вирішенні задач повного задоволення потреб України в перевезеннях пасажирів і вантажів провідна роль відводиться залізницям та структурним підрозділам Державної адміністрації залізничного транспорту України в тому числі сортувальним станціям .

Основним призначенням сортувальних станцій є приймання, пропуск, відправлення транзитних поїздів, формування та розформування передаточних поїздів, виконання операцій з технічного обслуговування рухомого складу.

Залізничний транспорт України як галузь матеріального виробництва повинен задовольняти потреби господарського механізму країни в перевезенні вантажів та пасажирів. При цьому, виходячи із коньюктурних роздумів, забезпечення перевезення вантажів та обслуговування пасажирів повинно проводитися у відповідності з сучасними вимогами до транспортного сервісу при мінімальних витратах засобів та часу на їх здійснення. Як показує практика, залізничний транспорт стає конкурентноспроможним, коли необхідно перевозити велику кількість продукції або велико вагове чи громіздке обладнання на великі відстані. При виконанні цих умов вартість залізничних перевезень буде меншою ніж інших видів транспорту. Потужність транспортних об’єктів безпосередньо визначається як степінь оснащення і технічний стан сучасних технологічних засобів. Технічний стан як рухомого складу так і технічних засобів повинен не тільки підтримуватися в робочому стані, а й постійно вдосконалюватися і покращуватися. До залізничного транспорту, в якості визначних показників, що характеризують потужність транспортно-залізничних об’єктів, завжди відносили швидкість руху та масу поїздів, статичне навантаження та вантажопідйомність вагонів, довжину станційних колій та силу тяги (потужність) локомотивів, потужність рейкової основи та інших технічних засобів залізниці. Розвиток та використання потужності залізниці, транспортних об’єктів можливі за рахунок реалізації заходів в двох напрямках: організаційно-технологічних та технічних .

Організаційно-технологічне направлення розвитку залізниці передбачає зріст швидкості руху поїздів, впровадження прогресивних нормативів, раціонального використання технічних засобів.

Технічне направлення включає в себе заходи, пов’язані з посиленням пропускної спроможності ліній, штучних будівель, засобів електрозабезпечення, тощо.

Для реалізації цих двох направлень в першу чергу необхідно провести аналіз технології та технічного оснащення залізничних станцій.

У даному дипломному проекті буде розглянута робота по удосконаленню односторонньої сортувальної станції К в нових економічних умовах.

Основними завданнями проекту є:

а) розробка варіантів удосконалення станції;

б) техніко-економічні показники роботи станції за період з 2006 – 2012 рік;

в) розробка висоти сортувальної гірки;

г) розробка графічної моделі роботи станції та її аналіз;

д) розрахунок навантаження і кріплення вантажу, непередбачено технічними умовами;

Метою дипломного проекту є придбання навиків по прийманню інженерних рішень стосовно роботи сортувальної станції.

Заключение:

В даній дипломній роботі був виконаний аналіз технології та технічного оснащення станції “ К ”, який направлений на удосконалення наявних засобів та введення нових технологій в забезпечення станції. В результаті аналізу був виявлений ряд недоліків, найбільш суттєві із яких недостатньо колій в сортувально – відправному парку, подовження колії та реконструкція гірки. Для усунення цих недоліків був розроблений варіант удосконалення сортувальної станції “ К” – міроприємств по подовженню колії та реконструкції гірки.

Було виконано прогнозування обсягів перевезень на 2012 рік.

Для рекомендованого варіанта був розроблений технологічний процес роботи станції, в якому відображені технології роботи з поїздами всіх категорій, місцева робота станції. На основі прогнозування обсягів перевезенеь на 2012 рік було розроблено графічну модель роботи станції, по ній розраховані показники роботи станціх:

- простій транзитного вагона складає - 0,5 годин;

- середній простій транзитного вагона з переробкою - 15,2 години;

- середній простій місцевого вагону під однією операцією становить - 12,71

годину;

- коефіцієнт здвоєних операцій – 1,74.

При розрахунку сортувальних пристроїв виконані розрахунки висоти гірки та профілю спускної та насувної частини гірки. Тобто, при збільшені вагонопотоків висота сортувальної гірки середньої потужності становить 2,4 м. е. в.

В дипломному проекті було розраховано спосіб розміщення і кріплення брусків у напіввагоні, непередбачені технічними умовами.

Дослідивши розмір капіталовкладень в реконструкцію, встановлено вартість витрат на укладку і демонтаж пристроїв, що складає 1098,485 тисяч гривень. Побудувавши графік окупності проекту встановлено, що витрати на реконструкцію окупляться вже після з років і 7 місяців.

При розробці заходів по охороні праці виконані розрахунки освітлення сортувальної гірки.

В розділі охорони навколишнього середовища розглянуті існуючі методи очищення станційних ділянок, забруднених нафтою та нафтопродуктами.

Для доповнення дипломного проекту розроблені такі графічні роботи:

1. План сортувальної станції “ К ”.

2. Аналіз показників роботи станції з 2006-2009 рр.

3. Прогнозування обсягів перевезень до 2012 р.

4. Добовий план – графік роботи сортувальної станції.

5. Аналіз показників добового графіка роботи станції

6. Розрахункова схема профілю сортувальної гірки.

7. Схема навантаження і кріплення вантажу.

8. Графік окупності проетку.

9. Схема освітлення сортувальної гірки на колії насуву.

Список литературы:

1 Закон України « Про залізничний транспорт » // Магістраль. – 1996. -56 с.

2 Статус залізниць України. – Київ: Транспорт України, 1998. – 84 с.

3 Митний кодекс України ( зі змінами і доповненнями ). – ТОВ « Неофіт », 1997. – 200 с.

4 Типовий технологічний процес роботи сортувальної станції

5 Типовий технологічний процес роботи вантажної станції

6 Методичні вказівки джо виконання курсового проекту з дисципліни « Проектний аналіз » для студентів спеціальності « Організація перевезень та управління на транспорті » / Укладач: О. О. Кравченко. № 143 - К. : 44 с.

7 Основи технології роботи міждержавної передаточної станції. – Київ: Транспорт України, 1997. – 13 с.

8 Методичні вказівки до виконання курсового проектування, по загальній тематиці «Організація роботи сортувальної станції» для студентів спеціальності 7. 100403 «Організація перевезень та управління на залізничному транспорті» денної форми навчання / Укладачі: В. Р. Кордун, П. О. Яновський, М. І. Данько, Ю. Ю. Лук’янов. № 609 – К. : 200о.

9 Дьомін Ю. В. Залізнична техніка міжнародних транспортних систем: Книга. – К. : Юнікон- Прес, 2001. – 342 с.

10 Макаренко М. В. Основи управління економічними процесами на залізничному транспорті: Довідник 2-ге видання. - К. : КУЕТТ, 2003. – 478 с.

11 Уздина М. М. Железные дороги общий курс. – М. : Транспорт, 1991. – 294 с.

12 Крячко В. І. Проектування сортувальної станції та залізничного вузла. Навчальний посібник. – Х. : Транспорт, 1999. – 66 с.

13 Методичні вказівки до виконання розрахунково – графічних, контрольних робіт, курсового і дипломного проектування та практичних занять з дисципліни « Управління вантажною та комерційною роботою на залізничному транспорті » для студентів спеціальності 7. 100403 « Організація перевезень і управління на транспорті » усіх форм навчання

/ Укладачі: В. К. Миро ненко, В. П. Єгошина, І. В. Миронюк. №866 – К. : 49 с.

14 Методичны вказівки до виконання економічних розрахунків дипломних проектів з дисципліни « Економіка залізничного транспорту » для студентів спеціальності « Організація перевезень і управління на транспорті » усіх форм навчання / Укладачі Є. М. Сич, Ю. Ф. Кулієв, В. П. Гудкова, В. М. Кислий. №1061 – Київ: КУЕТТ, - 43 с.

15 Бузанов С. П. , Харламов В. Ф. Охрана труда на железнодорожных станциях. – М. : Транспорт, 1986. – 239 с.

16 Пам’ятка з охорони праці для працівників станції. – Київ: Транспорт України, 2000. – 62 с.

17 Кутах О. П. , Зеркалов Д. В. Охорона праці на залізничному транспорті. Навчальний посібник. – К. : ТОВ « Міжнародна фінансова агенція », 1997. – 63-79 с.

18 Маслов Н. Н. , Коробов Ю. И. Охрана окружающей среды на железнодорожном транспорте. – М. : Транспорт, 1996. – 270 с.

19 Павлова Е. И. , Буралев Ю. В. Экология транспорта. – М. : Транспорт, 1998. – 232 с.

20 ГОСТ 2. 105-95 ЕКСКД. Международный стандарт. Общие требования к текстовым документам.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: