• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Використання комп'ютерної техніки

Предмет:Технология
Тип:Курсовая
Объем, листов:28
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:вмiєте, ваша, таблице, рівень, слою, вміння, серед, вiкова, прибл, від, частота, вмiю, тещо, група, меры
Процент оригинальности:
57 %
Цена:300 руб.
Содержание:

Вміння користуватись комп'ютером

Користування комп'ютером/вік

Вміння користуватись комп'ютером / освіта

Рівень користування комп'ютером/стать

Проведення вільного часу – це заняття за комп'ютером?

Рівень користування Інтернет

Користування Інтернет /вік

Користування Інтернет в Інтернет-кафе

Вміння користуватись комп'ютером /матеріальне становище сім'ї

Застосування регресії

Висновки

Вступление:

Актуальність : наш час- це час нових технологій, прогресивних змін людства в цілому, та кожної людини зокрема. Сьогодні суспільство все частіше називають інформаційним. Широкого застосування набули інформаційно-комунікаційні технології, які відкривають глобальні можливості, дозволяють змінити характер навчання з групового на індивідуалізоване, користуватися віддаленими інформаційними та дидактичними ресурсами. Використання людиною інформаційно-комунікаційних технологій базується на такій формі зв’язку як “людино-машинний діалог”, який імітує природнє спілкування людей. Велику роль у цьому відіграє комп’ютер, за допомогою якого може бути реалізований найважливіший дидактичний принцип індивідуалізації навчання, що дозволяє використовувати цей технічний засіб не тільки для подання навчальної інформації, а й для керування навчальною діяльністю. Комп’ютер може також використовуватися для розв’язання багатьох інших методичних і наукових завдань з використанням Інтернету. Знайомство з основами комунікації через Інтернет можна провести в чотирьох напрямках: Інтернет як засіб отримання інформації; Інтернет як засіб спілкування; Інтернет як засіб навчання; Інтернет як засіб розваги. Від формулювання завдань залежить успіх використання Інтернету. А от який рівень оволодіння комп'ютером в нашому суспільстві? Чи використовують вони Інтернет,як потребу?

Тож, відповідаючи на ці та інші запитання, ставляться наступні завдання: не стільки описати, а проаналізувати, вияснити та визначити рівень та вміння користування комп'ютером та Інтернет, а також зробити висновки, та дати поради для виправлення ситуації, що склалася. .

Мета роботи: визначити рівень вміння користування комп'ютером, визначити фактори, котрі впливають на ці показники, провести аналіз основних тенденцій соціальних змін в суспільстві.

Об'єкт дослідження: населення України.

Предмет – вміння користування комп'ютером та Інтернет.

Вибірка: вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України, віком від 18 до 65 років.

Інструментарій: для аналізу використовується масив анкет UKR-2005 та за допомогою програми SPSS 17. 0 обробляю необхідні ознаки масиву. Дані масиву взяті із соціологічного моніторингу

Гіпотези:

1. Вміння користуватись комп'ютером в українського населення на високому рівні.

2. Молодь має високі навички користування комп'ютером.

3. Рівень користування комп'ютером залежить від освіти.

4. Рівень користування комп'ютером не залежить від статі.

5. Більшість вільного часу люди проводять за комп'ютером.

6. Рівень користування Інтернет – високий.

7. Рівень користування Інтернет залежить від віку.

8. Значна частка населення України користується Інтернетом в Інтернет-кафе.

9. Рівень вміння користування комп'ютером та Інтернет залежить від матеріального стану сім'ї.

Ознаки: : # 435 Чи вмієте ви користуватись комп' ютером

#308 Перелік занять_заняття з комп'ютером.

# 436 Чи користуєтесь Ви Інтернетом_не маю потреби і ніколи не користувався.

#438 Чи користуєтесь Ви Інтернет_користуюсь вдома.

#440 Чи користуєтесь Ви Інтернетом_користуюсь в Інтернет-кафе.

#578 Вікова група

#449 Ваша освіта

# 546 Ваша стать

# 603 матеріальне_становище ( нова ознака)

Заключение:

На підставі даного аналізу можемо зробити наступні висновки:

Гіпотеза №1 "Вміння користуватись комп'ютером в українського населення на високому рівні. "- спростована, адже більшість ( 56,8 %) – не вміють і ніколи не користувались, тоді як 28, 3% респондентів вміють працювати та іноді користуються, і лише 13, 8% постійно використовують комп'ютер в своїй роботі. На підставі цього можемо зробити наступні висновки: серед населення України все ще вагомий відсоток, котрі не вміють користуватись комп'ютером. Більше того, на превеликий жаль, що такий малий відсоток використовують його у своїй роботі ( але ж знову таки: тут варто відмітити ту характерну рису, що велика частка працездатного населення – це люди старшого віку, котрі навіть не вважають за потрібне у житті навичку користуватись комп'ютером.

Гіпотеза №2 "Молодь має значно більші навички користування комп'ютером" підтверджена. Серед тих, хто вміє та постійно користується на роботі: 39,4% респондентів віком до 30 років, 54,2% - від 30 до 55 років, і 6,4% - старше 55 років.

Гіпотеза №3 "Рівень користування комп'ютером залежить від освіти"- підтверджена. Найбільший рівень вміння та постійного користування комп'ютером (37,8%) серед людей з повною вищою освітою( спеціалістів, магістрів, аспірантів, науковців); найнижчий ( 2,0%) та (4,8%) серед людей із початковою освітою та середньою загальною відповідно. Серед тих, хто не вміє та ніколи не користувався комп'ютером все повністю навпаки: найменший відсоток(7,0%) – люди з повною вищою освітою, на найвищий( 36,8%)- люди з початковою освітою.

Гіпотеза №4 "Рівень користування комп'ютером не залежить від статі". рівень тих, хто вміє користуватись комп'ютером та використовує постійно його у своїй роботі серед жінок (51,2%), тоді як серед чоловіків – 48,8%.

Частка жінок серед тих, хто не вміє користуватись комп'ютером складає 56,4%, серед чоловіків – 43,6%. Але коефіцієнт Крамера вказує на те, що зв'язок дуже слабкий, тож дана гіпотеза підтверджується.

Гіпотеза № 5 "Більшість вільного часу люди проводять за комп'ютером"- спростована. Тож перевіряючи гіпотезу цю гіпотезу, визначили: 81,6% респондентів зазначили, що не проводять таким способом свій вільний час, тоді як 18,4% - проводять. Тут варто сказати про те, що час, проведений за комп'ютером – це не тільки заняття, а й інформаційний пошук, робота у комп'ютерних мережах.

Гіпотеза №6 "Рівень користування Інтернет – високий"- спростована. Варто відмітити те, що 68,2% респондентів не мають потреби та ніколи не користувались Інтернетом, і 31,8% користуються. На підставі цього варто відзначити: українське населення знаходиться на етапі поступового розвитку та оволодіння навичками користування Інтернет ( але якщо в даному випадку ми говоримо про потребу користування, то слід зазначити, що звісно, дані є репрезентативні, бо ж в опитуванні брали участь особи різноманітних професій та соціальних прошарків, і потреба користування Інтернет дійсно є далеко не в кожного).

Гіпотеза №7 "Рівень користування Інтернет залежить від віку" -підтверджена.

Серед всіх респондентів, ті хто найбільше користується Інтернетом вдома(54,2%)- особи, віком від 30 до 55 років, 37,4% - молодь до 30 років, та ті, хто не користується Інтернетом – найменший відсоток (19,0%) - молодь до 30 років.

Гіпотеза №8 "Значна частка населення України користується Інтернетом в Інтернет-кафе" - спростована. Тільки 2,8% респондентів користуються послугами Інтернет в Інтернет – кафе, тоді як 97,2% не користуються.

Гіпотеза №9 "Рівень вміння користування комп'ютером та Інтернет залежить від матеріального стану сім'ї"- підтверджена. Рівень вміння користуватись комп'ютером значно нижче (83,5%) – у сім'ях з низьким рівнем матеріального становища, ніж у сім із високим ( 16,5%).

Тож даючи загальний висновок, я не можу залишить осторонь цієї проблеми. . Ми живемо в 21 столітті, але рівень використання комп'ютерної техніки та Інтернет далеко не ідеальний, в тому плані, що він надто низький. Звичайно, технології та прогрес постійно рухаються вперед, тож якщо б ми мали дані опитування, проведеного в 2010 році, то і результат, безумовно був би зовсім іншим. Як рекомендація : населенню потрібно розвиватися: духовно, морально. . Можливо віртуальне життя, котре вирує в мережі Інтернет інколи просто замінює цей світ; можливо інформація не завжди достовірна, але ж Інтернет – це один із шляхів до розвитку… Говорячи про індивіда, котрий живе в інформаційному суспільстві, важко сказати, що він не має навичок володіння комп'ютерною технікою. А от чи є в нього потреба завжди працювати з комп'ютером? Можливо із-за зовсім низького матеріального стану, сім'я не в змозі забезпечити дитину комп'ютером. . А ще варто сказати про те, що велика частина респондентів нашого дослідження – люди старшого віку.

Звичайно, ситуація бажає кращого. Тож будемо вірити в те, що культура нашого населення та навички його оволодіння комп'ютерною технікою та мережею Інтернет досягнуть високого рівня. Задля цього на підприємствах, організаціях необхідно проводити безкоштовні курси щодо оволодіння цими навичками.

Список литературы:

Бесплатные работы:

Готовые работы: