• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Використання історико-культурного потенціалу у розвитку регіонального туризму

Предмет:Туризм и гостиничное дело
Тип:Дипломная/Магистерская
Объем, листов:73
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:туризму, міста, від, також, його, місто, можна, має, був, час, аланія, країни, фортеці, міст, була
Процент оригинальности:
70 %
Цена:2400 руб.
Содержание:

Вступ. 5

Розділ 1. Теоретичні аспекти розвитку регіонального туризму

1. 1. Сутність регіонального туризму. 8

1. 2. Історико-культурний потенціал, як складова розвитку регіонального туризму. 10

1. 3. Історико-культурна спадщина Туреччини. 17

1. 4. Характеристика історико-культурних пам’яток регіону

Розділ 2. Аналіз використання історико-культурної спадщини у розвитку регіонального туризму Аланії (Туреччина)

2. 1. Сучасний стан розвитку регіонального туризму

2. 2. Аналіз туристичних маршрутів в регіоні Аланія. 51

2. 3. Проблеми та перспективи використання історико-культурного потенціалу у розвитку туризму в Аланії. 56

Розділ 3. Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях

3. 1. Аналіз правових та організаційних основ охорони

праці в Україні. 63

3. 2. Ідентифікеація джерел небезпеки людини. 64

Висновки. 73

Список використаних джерел. 76

Додатки

Вступление:

На сьогоднішній день у світі туризм є однією з найбільших та динамічних галузей економіки. Високі темпи його розвитку, великі обсяги валютних надходжень сприятливо впливають на різні сектори економіки країн, що сприяє формуванню їх власної туристської індустрії.

Туризм, як соціально-економічне явище сьогодення складний і багатогранний. Для споживачів туристичних послуг він є подорожжю (поїздкою, походом), що здійснюються в рекреаційних, ділових, освітніх та інших цілях.

Культурне самовираження народу і різні історичні об'єкти завжди викликають інтерес. Природна цікавість туриста відносно різних районів та їх народів утворюють один з найбільш сильних спонукальних туристських мотивів.

Туризм – найкращий спосіб знайомства з культурними та історичними об'єктами. Гуманітарне значення туризму полягає у використанні його можливостей для розвитку особистості, її творчого потенціалу, розширення горизонту знань. Поєднання відпочинку з пізнанням життя, історії і культури іншого народу – одне із завдань, яке в повній мірі здатний вирішувати туризм.

Історико-культурний потенціал країни – сукупна здатність залучати туристичні потоки в регіон, що включає все соціо-культурне середовище з традиціями та звичаями, особливостями побутової та господарської діяльності.

Історико-культурний туризм охоплює всі аспекти подорожі, за допомогою якої турист дізнається про життя, культуру, звичаї іншого народу, про історичні події, відвідує історичні пам'ятники, місця, споруди. Туризм, таким чином, є важливим засобом створення культурних зв'язків і міжнародного співробітництва. Розвиток культурних факторів регіону є засобом розширення ресурсів для залучення туристичних потоків з різних країн.

Кожен регіон має унікальний історико-культурний потенціал. Наприклад, Туреччина. Туреччина – це доволі молодий курортний регіон, що інтенсивно розвивається. Теплий клімат, багата історія і величезна кількість пам'ятників стародавніх цивілізацій приваблюють сюди безліч туристів зі всього світу. Кожна епоха наклала відбиток на стиль архітектури і мистецтва Туреччини. Значний слід в історико-культурну спадщину цієї країни залишили періоди грецького та римського панування, вплив культури сходу. Відвідування численних історичних пам'яток дає досить повне уявлення про багату історію Туреччини.

У зв'язку з наведеними вище перевагами культурно-історичної спадщини тема бакалаврської роботи вважається актуальною.

Об’єктом дослідження бакалаврської роботи обрано історико-культурний потенціал міста Аланія (Туреччина).

Предметом дослідження бакалаврської роботи є використання історико-культурного потенціалу у розвитку регіонального туризму.

Метою бакалаврської роботи є комплексне дослідження ролі культурно-історичного потенціалу у формуванні регіонального туризму в місті Аланія, Туреччина. У зв'язку з метою були поставлені наступні завдання:

1. визначити сутність регіонального туризму;

2. визначити історико-культурний потенціал, як складову розвитку регіонального туризму;

3. визначити історико-культурну спадщину Туреччини;

4. визначити організацію роботи компанії Tez tour у Туреччині;

5. охарактеризувати історико-культурні пам’ятки регіону Аланія;

6. проаналізувати діяльність компанії Tez tour у регіоні Аланія;

7. визначити проблеми та перспективи використання історико-культурного потенціалу у розвитку туризму.

Для написання роботи було використано низку джерел та літератури. Для аналізу бакалаврської роботи були використані поточні архіви компанії Tez tour. Значний вклад у розробку проблеми зробили Вишневська О. О. , Парфіненко А. Ю. , Сідоров В. І. , Курбатов В. , Шлюссер Б. , Черніна І. В. , Уй Сяоань, Преображенський В. С. , Миронова Т. П. та Міністерства культури України.

Робота складається зі вступу, 3 розділів, висновків; містить 00 сторінок тексту, 8 рисунків, 4 таблиці, 00 додатків. Список джерел включає 21 найменувань літератури, 19 електронних публікацій, матеріали компанії Tez tour.

Заключение:

Історико-культурний потенціал Туреччини відомий у всьому світі. Дивовижна історія, якою славиться Туреччина, обумовлена її місцезнаходженням, адже вона знаходиться між двома континентами, Європою та Азією, а також межує з мінливим Близьким Сходом. Багато цивілізацій, від стародавніх Хеттів до Османів (Турок), для яких у різний час Туреччина була будинком, залишили після себе чудову історичну і археологічну спадщину.

Але, незважаючи на свої давні коріння, Туреччина – сучасна держава, яка швидко розвивається. Народжена з попелу Османської імперії в 1923 р. , Туреччина була перетворена її першим лідером – далекоглядним і амбітним Кемалем Ататюрком. Після його смерті республіка підтримувала привнесену їм Західну орієнтацію і європейські прагнення, всупереч сильному протистояння традиціоналізму та Ісламу.

Сьогодні археологічні та культурні чудеса країни, а також її довга Середземноморська берегова лінія стали Меккою для туристів.

У ході написання дипломної роботи ми прийшли до наступних висновків:

1. Регіон це територіальна одиниця, яка має певні природно-кліматичні, економічні, етнокультурні, історичні та інші особливості. Отже, туристичний регіон – це територія, яка володіє спільністю різних туристських ресурсів (маршрути, етнічні, історичні, релігійні, архітектурні). Також це внутрішньо-національна категорія, всередині конкретної країни, району, який охоплює кілька заходів.

2. Історико-культурний потенціал є складовою розвитку регіонального туризму. Тому що в межах туристичного країнознавства історико-культурний підхід повинен застосовуватися у будь-якій площині туристичного вивчення країни. У окремих випадках він має ключове значення для визначення її туристичної специфіки. Туристичний потенціал будь-якої країни практично не можливо відобразити виходячи лише із висвітлення особливостей її географічного положення, рельєфу і клімату. Інтерес до історичних подій, історичним особам та історичними об'єктами – сильний стимул – туристичний мотив. І тому для більшості регіонів орієнтація на культурний туризм стає однією з реальних можливостей економічного, соціального і культурного піднесення.

3. Історико-культурна спадщина Туреччини різноманітна, тому що на це вплинула багатовікова історія. В Туреччині залишили свій слід і греки, і римляни, і візантійці, і тюркськи племена. Країна відома своїми морськими курортами – Анталія, Бодрум, Сіде, Кемер, Мармарис, Белек, Аланья, Фетхіє, Ізмір. Туристи приїжджають до Туреччини для того, щоб познайомитися з історією і традиціями іншої країни.

4. Одним із лідерів на туристичному ринку є туристичний оператор Tez tour, який здійснює певну діяльність у регіоні Аланія. Штат працівників у турецькому офісі великий і він працює для того, щоб туристи відпочиваючи не знали клопоту і провели свій відпочинок незабутньо. Для цього у кожному регіоні, в тім числі і в Аланії, працює велика команда: гіди, трансфермени.

5. Історико-культурні пам’ятки міста Аланія – різноманітні. Перш за все цьому сприяло місце знаходження міста Аланія – з трьох сторін його оточує мальовнича гладь моря, четверта – це вид на сади гірського хребта Тавру. В давні часи всі народи: перси, греки, римляни, кілікійці, сельджуки та османи хотіли володіти цим портовим містом.

6. Проаналізувавши діяльність компанії Tez tour у регіоні Аланія можна сказати, що приїжджають сюди багато туристів. У 2011 році регіон відвідало 220 000 чоловік зі всього світу (Росія, Германія, Нідерланди, Англія, Україна, Швеція, Франція, Норвегія, Польща, Австрія та ін. ) та більше ніж 522 000 українців. Метою їхнього візиту є не тільки пляжний відпочинок, а ще й знайомство з історією, традиціями регіону. Найбільш популярним напрямком є Середземноморське узбережжя.

7. Проаналізувавши проблеми використання історико-культурної спадщини можемо сказати, що є такі проблеми: природне фізичне старіння, руйнування пам’яток, політичні і міжнаціональні конфлікти, неграмотна державна політика у сфері культурної спадщини або відсутність такої політики зовсім, розвиток туристичної інфраструктури на територіях культурної спадщини, туристський вандалізм і т. д. Для захисту пам’яток Всесвітня організацію ЮНЕСКО створило конвенції та рекомендації для захисту історико-культурних пам’яток, яких необхідно дотримуватися. Необхідно здійснювати охорону і відновлення пам’яток культури та історії рукотворного, природного і традиційного ландшафтів, які також розглядаються як неминущі історичні цінності, національне надбання. Також важливо, щоб місцеве населенні пишалося своєю унікальною спадщиною і надавало можливість ділитися нею з туристами. Якщо суспільство буде це враховувати, то зможе створити систему раціонального використання унікальних ресурсів для туризму.

Список литературы:

Бесплатные работы:

Рекомендованные документы: