• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Загальна характеристика Львівської області

Предмет:Туризм и гостиничное дело
Тип:Курсовая
Объем, листов:26
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:області, населення, львів, львівської, україни, область, року, від, був, році, його, території, осіб, тис, міста
Процент оригинальности:
93 %
Цена:300 руб.
Содержание:

Вступ 3

Розділ І. Загальна характеристика Львівської області 4

1. 1. Загальні відомості та географічне положення 4

1. 2. Історія та особливості природи краю 5

1. 3. Населення та економіка 8

Розділ ІІ. Види туристських ресурсів Львівської області 13

2. 1. Природні туристичні ресурси 13

2. 2. Історико-культурні туристичні ресурси 15

2. 3. Рекреаційні туристичні ресурси 21

Висновки 24

Перелік використаних джерел та літератури 26

Вступление:

У процесі формування ринкового середовища в Україні значне місце відводиться реформуванню туристичної галузі. Визначення туризму провідним напрямком розвитку економіки, спрямування державної політики на стимулювання туристичної сфери дає змогу підприємствам туристичної галузі підвищувати ефективність господарювання, розширення ринкової пропозиції з урахуванням вимог вітчизняних та закордонних туристів.

Актуальність теми полягає в тому що туристичні ресурси є важливим елементом, який використовується суб’єктами індустрії туризму для здійснення туристичної діяльності

Об’єктом курсової роботи є туристичні ресурси Львівської області

Предметом курсової роботи є особливості формування і використання туристичних ресурсів Львівської області, їх географічне розповсюдження, потенційні запаси, сучасний та перспективний рівень використання.

Метою курсової роботи є аналіз та характеристика туристичних ресурсів Львівщини.

Для досягнення мети визначено та розв’язано такі завдання:

- дати загальну характеристику Львівській області у контексті формування туристичних ресурсів регіону;

- виявити та охарактеризувати окремі види туристичних ресурсів Львівської області;

- дослідити сучасний розвиток індустрії туризму Львівщини.

У процесі роботи використовуються методи аналізу, синтезу, методи збору та обробки інформації.

Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури і додатків. Список використаної літератури містить 27 джерел.

Загальний обсяг роботи складає 27 сторінок.

Заключение:

Туризм – одна із найбільш перспективних галузей економіки Львівщини. Область має об’єктивні і вагомі передумови для її розвитку: природні, історико-культурні, рекреаційні туристичні ресурси. Тобто, Львівщина має великий потенціал для розвитку всіх видів сучасного туризму:

- рекреаційного (наявність на території області джерел мінеральних вод, системи повноводних рік, груп пралісів, чисельних баз відпочинку, санаторіїв та ін. );

- пізнавально-екскурсійного (область багата на соціокультурні ресурси, зокрема пам’ятки містобудування, архітектури, історії, монументального мистецтва та археології, музеї, історико- культурні та історико-архітектурні заповідники);

- активного (через Львівську область пролягають гори Карпати, що дає змогу для розвитку всіх видів активного туризму, наявність системи річок, зокрема через область протікає одна з найбільших річок України – Південний Буг, крім того – Західни Буг, Стир, Збура та ін. );

- подієвого (в області часто проводяться всілякі концерти, етнофестивалі(“Підкамінь”, “Белзька земля ”, “Буг”), джазові фестивалі(“Джаз баc” та ”Флюгери Львова”), спортивні змагання, міжнародні туристичні виставки, зокрема “Україна: відпочино, індустрія гостинності”, “Україна, подорожі, туризм” та ін. );

- релігійного (Львівщина є Львівщина є релігійним центром всеукраїнського значення. У ньому перебуває управлінський центр Римо-Католицької Церкви в Україні. Крім того, Львівщина посідає перше місце за кількістю релігійних організацій в Україні);

- зеленого (в Львівській області існують сприятливі соціально-економічні передумови організації і розвитку агротуризму на базі сільських дворів та фермерських господарств);

- екологічного(у Львівській області нараховують 1 природний заповідник ”Розточчя” ;2 національних природних парки – “Яворівський” та “Сколівські Бескиди”; 3 регіональних ландшафтних парки – “Верхньодністровські Бескиди” , “Надсянський” та “Знесіння”.

Надійною базою для розвитку всіх цих видів туризму є сучасна індустрія туризму у Львівській області – одна із галузей, яка швидко прогресує. Львів став одним з найбільш популярних туристичних міст України. Місто відвідую щорічно туристи із 120 країн світу.

Отже, туристичний потенціал Львівської області включає в себе різноманітні туристичні ресурси, які забезпечують популярність області серед вітчизняних та іноземних туристів. Слід зазначити, що найбільшу кількість складають історико-культурні туристичні ресурси. Вони забезпечують постійні потоки туристів для огляду памяток історії та культури . Адже, Львівська область має славетну та давню історію.

Список литературы:

1. Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методи аналізу, термінологія, районування: Монографія. – К. :Видавничо поліграфічний центр “Київський унівеситет”, 2001. – 395 с.

2. Квасниця І. Ю. , Глічов І. О. , Федик І. І. Історико-природничі нариси з краєзнавства: Львівська область. – Львів: Укрсервіс – ТОВ, 1994. - с. 85.

3. Кравців В. С. Рекреаційна політика в Корпатському регіоні: принципи формування, шляхів реалізації / В. С. Кравців, В. К. Євдокименко. – Чернівці: Прут, 1995 – 70с.

4. Ладскір В. М. “Туристьичні об’єкти України” / В. М. Лабскір, А. Г. Любієв, О. В. Юшко та ін. . – Х. :НТУ “ХПТ”, 2002. – 175с.

5. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторовий аспект). - К. : "Альтерпрес", 2002.

6. Панкова Є. В. Туристичне краєзнавство Навчальний посібник. - К. : Альтерпрес, 2003. - 171 с

7. . Руденко В. П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. - Львів, 1998. – 215с.

8. Мельник Б. В. «Вулицями старовинного Львова» — Львів, «Світ», 2002. – 218c.

9. Тімець О. В “Краєзнавство і туризм” – К. : Знання, 1999. – 120с.

10. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: Навч. посібн. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.

11. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. – Львів: ВЦ Львів. ун-ту ім. І. Франка, 2003. – 444 с.

12. Дані Головного управління статистики у Львівській області за 2000-2007 роки

13. Гаспарян А. А. Розвиток гірського туризму в Україні //Бізнес. – 2006. – № 5.

14. Економіка Львівщини у 2002 році: аналіз і тенденції. - Львів, 2003.

15. Конспект лекцій з дисципліни “Туристські ресурси України” / Уклад. В. К. Федорченко, В. Г. Жученко. – К. :КУТЕП, 2003. – 71с.

16. Курортні ресурси України. – К. :ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”:Тамед, 1999. – 314с.

17. Статистичний щорічник України за 2008 рік. Державний комітет статистики України. – К. : Техніка, 2008

18. Туристичні ресурси України. – К. :1996. – 352с.

19. http://uk. wikipedia. org/wiki

20. oblrada. lviv. ua

21. tourism. gov. ua

22. http://www. ukrstat. gov. ua/

23. stat. lviv/ukr/themes/21/ZB212007Y07_02. pdf

24. loda. gov. ua

25. http://ukraina. turmir. com/ua_obl_484. html

26. http://tourlib. net/books_ukr/pankova611. htm

27. http://www. experts. in. ua/regions/detail. php?ID=4336

Бесплатные работы:

Рекомендованные документы: